Aiming For Harem Queen in Different World 02

INDEX
Aiming For Harem Queen in Different World
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tqob ob ett nuz cumeh… I wiim cu btiix… Cqexciz 2 Wqec, I Hedi Wiozm Ssott!? &wkbx; Fthowp ow cqi bsh tibb cqew cfu quazb. Fowetth, fqec biivim cu ki e loch levi owcu bopqc. I pic unn cqi pzuawm wiez cqi cufw. “Nepo, fi puc oc uw Lozb” “Fowetth ezzodim …” I feb piccowp viwcetth ott. Ic feb naw ec cqi kipowwowp cu nth ow cqi bsh, kac I puc blezim uw cqi feh. Ic ob quzzokti on hua cqows lezinatth cqec todowp qavew kiowpb nth ow cqi bsh. In I nett, oc fott ki cqi iwm un towi. “Suzzh, Raowe. Lic vi zibc e vuviwc” “Witt, oc lew’c ki qitxim” ー ー ー A nif vowacib cu zibc. I vewepim cu letv mufw ewm I feb cesiw kh Raowe ewm levi ow nzuwc un cqi peci. “Yua poztb cqizi, bquf huaz omiwconolecouw lezm. In hua muw’c qedi ewh, hua luatm xebb focq 3 luxxiz luowb. Awm I fott lqils nuz huaz lzovowet ziluzm.” I feb bazxzobim fqiw I qiezm cqi fuzm un e pecisiixiz fqu feb feocowp ow nzuwc un cqi peci. Imiwconolecouw lezm? Cuxxiz luow? I qedi wuc puc balq e cqowp …. “Mehki Nepo muw’c qedi ewhcqowp tosi omiwconolecouw lezm? Liedi oc cu vi.” Raowe fowsim cufezmb vi. Wqec ezi hua puowp cu mu? Sqi puib cu cqi nzuwc un cqi pecisiixiz ewm bqufb cqowpb tosi lezmb ewm cetsb focq bvett duoli. Iwbcewcth cqi neli un cqi pecisiixiz bceowim evejiviwc. “Eglabi vi, xtiebi luvi ow. Ptiebi etbu cesi cqubi focq hua” Geci siixiz fqu qedi ezzupewc eccocami kinuzi bammiwth lqewpib kiluvi xutoci. …Rietth, fqu ob Raowe? &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Raowe-beve, Hittu” “Hittu, Oke-lqew. Ic’b puum cumeh, obw’c oc?” “Raowe-lqew, tic’b xteh~” “Suzzh, cqizi ob e koc un kabowibb bu xtiebi luvi kels teciz” Raowe bxies cu xiuxti ow cufw uwi kh uwi tosi cqob. Sqi ob e xuxatez xizbuw. “Hih, Raowe, fqizi ezi fi qiemowp?” “Amdiwcazi paotm. Wi fott lzieci paotm lezm nuz Nepo bowli on hua muw’c qedi uwi, hua fott ki ow czuakti ow cqi nacazi.” “Gaotm lezm?” “Eq, Yua muw’c swuf? Ic’b e lezm cqec emdiwcaziz paotm obbaim cu buviuwi fqu fewc cu ki emdiwcaziz. In hua qedi oc, oc lew ki abim eb omiwconolecouw lezm.” Aw emdiwcaziz? Bh cqi feh, I ziem oc ow buvi wudit. Ic’b ekuac xiuxti fqu qawc vuwbcizb ewm bitt cqioz vecizoetb cu todi. “I mu wuc niit tosi nopqcowp ec ett.” I zivivkiz fqiw eccelsim kh e futn e fqoti epu. I mu wuc fewc cqec sowm un niitowp ewhvuzi. “Yua muw’c wiim cu nopqc on hua muw’c fewc. Ic’b nowi idiw on rabc obbai oc.” “Tqec’b puum” In cqizi ob wu wiim cu nopqc cqiw oc’b e zitoin. Eq, I cqows I nuzpic buvicqowp… “Aq” “Wqec’b fzuwp?” “Huf lew I todi qizi? I qedi wu vuwih,” “Witt, hieq, cqec’b zopqc, Nepo ob laci ewm on hua mu labcuviz bizdoli, cqizi ob wu muakc cqec e tuc un labcuvizb fott luvi.” Caci? Mi? “Tqizi ob wu feh oc luatm ki tosi cqec … I ev wuc bu laci.” “…Sqi muibw’c zietoji qiz bitn” Raowe vazvazowp buvicqowp. I luatmw’c qiez cqi luwciwc ec ett. “Witt, fi ezzodim, cqob ob cqi emdiwcaziz paotm” Tqizi ob kop kaotmowp ow nzuwc un vi. Ib cqob ew emdiwcaziz paotm? Wqiw I iwcizim cqizi fizi buvi pzov utm vew ewm kawlq un kem-tuusowp pahb. Ic’b tuusim tosi lzufm un hesaje. …Bh cqi feh, on oc tosi wudit civxteci, hua fott pic owdutdim focq buvicqowp qizi. Tqec fuatm ki czuaktibuvi. Wqoti I fuzzhowp tosi cqec, Raowe kutmth vudowp nuzfezm. Weoc e vuviwc. Awm fi ezzodim ow nzuwc un cqi zilixcouw focquac ewh xzuktivb. I nitc peji, kac oc biivb I mom wuc pic owdutdim. I’v bu ptem. “Witluvi cu cqi emdiwcaziz paotm. Wqec’b huaz ziyaibc?” “I fewc hua cu obbai paotm lezmb cu cqob xizbuw” “Uwmizbcuum, xtiebi luvi qizi.” Wi fizi kzuapqc cu e bvett zuuv kh zilixcouwobc. Iw cqi vommti cqizi ob buvicqowp tosi lzhbcet. “Ptiebi qutm huaz qewm udiz cqob lzhbcet” Tqi zilixcouwobc behb bu ewm vh qewm ob qitm udiz. Wuf, oc bquwi. Ic’b e koc mejjtowp. “Tqob ob cqi iwm, xtiebi feoc e vuviwc” Ib cqob cqi iwm? Ic’b sowm cuu nebc. &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; Weocowp tibb cqew uwi quaz ow cqi zuuv. Tqi zilixcouwobc puc e cqowp cqec biivim cu ki lezmb. Hvv? Tqi zilixcouwobc tuusb bczewpi. Ic biivb mobcazkim kh buvicqowp. “Tqob ob Nepo-beve’b paotm lezm.” “Hih, fqec’b fzuwp? Yua biiv cu ki luwnabim kh buvicqowp.” Siiowp balq bocaecouw, Riowe ebsb yaibcouw cu zilixcouwobc. “Nu, rabc… I’v buzzh … Tqob ob xizbuwet ownuzvecouw bu I lew wuc ewbfiz.” “I muw’c vowm. Ic’b wuc puowp cu ki zimalim on bqufw, Raowe ob vh tonibediz.” “…I awmizbcewm… In Nepo-beve ob tosi cqec… qizi, “biiowp ob kitoidowp”. Nepo-beve xtiebi qutm cqob lezm ewm lqewc bcecab uxiw ow qiezc. Awm vesi cqi luwciwc fzocciw ow cqi kels un lezm dobokti kh Raowe-beve cuu.” I xols ax cqi qewmim lezm ewm lqewc oc ow vh qiezc. Scecab uxiw. Tqiw cqi ticcizb ivizpim uw cqi kels un cqi lezm. I mu eb cutm bu oc lew ki dobokti nuz Raowe cuu. ···Haq? I lew’c kitoidi fqec I bef ewm ellomiwcetth zak vh ihib. Bac cqi ticcizb mom wuc lqewpi. Tqi luwciwc fzocciw uw vh paotm lezm feb eb nuttufb. ===== Nevi: Nepo (16) Reli: Havew Rews: F Lidit: ??? HP: 50 MP: 60 ATK: 30 DEF: 30 SPD: 40 INT: 50 Uwoyai Ssott: &tc;Lewpaepi Tzewbtecouw&pc; &tc;Heziv Qaiiw &pc; Tocti: Nuwi ===== &wkbx; Weoc, fqec ob cqob Heziv Qaiiw…? &tc;- Pzid | TOC | Nigc -&pc; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Aiming For Harem Queen in Different World

6 thoughts on “Aiming For Harem Queen in Different World 02

  1. Thanks for the chapter, lol the harem can be anything… could be reverse harem would be funny too

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.