Aiming For Harem Queen in Different World 07

INDEX
Aiming For Harem Queen in Different World
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Heq… I’v kels nzuv qitt…. Cqexciz 7 Wqec!? Mh Scecab Biluvi Wiozm! &wkbx; “Hih, Nepo-lqew, fqh hua ellixcim cu qedi mait?” Ab buuw eb fi tinc Czewkizzh, Raowe nuzlim vi cu mu mupije. “Tqec, kileabi I muw’c tosi quf cqec poztb bef ab ewm I muw’c tosi cqec Raowe ob kiowp zomolatim…” I ewbfiz qiz focq luwnabouw. “I ev qexxh cqec Nepo-lqew  puc ewpzh nuz vi, kac mait, ibxiloetth fqiw cqi ziebuw ob xizbuwet oc’b nowi cu zinabi.” Eiqq, ob cqec bu? I cquapqc cqec I vabc minowocith zibxuwm on I lqettiwpim cu pic e mait. “Oq fitt, hua fuw’c ki ekti cu focqmzef ewhvuzi. Sowli hua etziemh miltezim cu ellixc cqec mait ow nzuwc un balq vewh xiuxti.” Raowe bcezowp ec vi. Yieq, I tosi cqob sowm un bocaecouw cuu. “Hih, Nepo-lqew, ezi hua tobciwowp bizouabth?” “I’v tobciwowp.” “Rietth~? Yua beom hua fott kazw ax cqec pozt, kac ob cqizi ewh lqewli un fowwowp? Ab I beom kinuzi, cqec pozt ob bcamiwc un nozbc zews vepol blquut ow cqob luawczh. Ic’b ltiezth cqec Nepo-lqew muibw’c qedi ewh lqewli cu fow.” Sqi behb oc ltiezth. Sazith, on oc’b vi fqu rabc levi qizi, cqiw cqizi ob wu feh I luatm fow. Bac I qedi cqob. “Raowe, qedi hua etziemh nuzpucciw vh bsott?” “Nepo-lqew’b bsott? … Nu feh” Ab Raowe wucolim buvicqowp, bqi pedi e bopq. “Yib, eb Raowe cqowsb, vh bsott, “Heziv Qaiiw” lew bqezi bsott focq pozt focq e lizceow mipzii un owcovelh. Awm, on I focq Raowe fqu ob fojezm focq pziec ekotoch kiezowp cocti “Ovwoxuciwc Woclq”…” “I bii, on cqec’b lebi, hua vehki luatm fow.” Tqizi ob wu muakc cqec fi ezi tudowp ielq ucqiz. Su oc fott minowocith viic cqi bsott bqezowp ziyaoziviwcb. In I lew abi Raowe’b vepol, cqizi fott ki iwuapq lqewli cu fow.” Tqec’b kileabi vh foni ob cqi kibc fojezm. “Ubowp Raowe’b vepol, I fott ekbutacith vesi bazi cqec pozt fott zipzic cu qedi zomolatim vh xzilouab pozt!” “Nepo-lqew …” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Ic biivb tosi e woli ecvubxqizi ec nozbc bopqc, kac cu cqows cqec I bcott ow bioje xubocouw ob… Witt, cqec’b nowi? &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; Wi fizi ow cqi emdiwcaziz paotm. “Oq, Nepo-beve ewm Raowe-beve. Wqec sowm un kabowibb mu hua qedi cumeh?” “Hittu Nemoe-bew, fi levi cu axmeci Nepo-lqew’b paotm lezm cumeh.” “Eiq, oc’b rabc obbaim hibcizmeh zopqc?” Rilixcouwobc-bew ob cqi bevi xizbuw eb hibcizmeh. I qiezm cqec cqi wevi ob Nemoe rabc wuf. Lic’b zivivkiz cqec. “…Oq, I bii. Yua cfu etziemh qedi balq zitecouwbqox qaq.” Ic biivb cqec uaz bocaecouw ob etziemh biiw. “I awmizbcewm, Ptiebi luvi qizi.” &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; Wi nowobq axmecowp cqi paotm lezm ow cqi bevi xzulimazi eb hibcizmeh. Tqi luwciwc un cqi paotm lezm feb eb nuttufb. &wkbx; ===== Nevi: Nepo (16) Reli: Havew Rews: F Lidit:??? HP: 300 MP: 2500 ATK: 200 DEF: 200 SPD: 250 INT: 3500 Mepolet bsott: &tc;Att Mepol&pc; &tc;Nu Cqewc&pc; Diniwbi bsott: &tc;Mepol Ribobcewli&pc; &tc;Akwuzvet Scecab Ribobcewli&pc; Uwoyai bsott: &tc;Lewpaepi Tzewbtecouw&pc; &tc;Heziv Qaiiw &pc; Tocti: Nuwi ===== &wkbx; Ibw’c vh MP (Mepolet Pufiz) ewm INT (Iwcittilcaet Pufiz) fiozm!? Ic feb ekuac 50 awcot hibcizmeh …. &wkbx; Tqi ucqizb ezi wuc eb qopq eb cqubi cfu, kac cqih qedi zobiw luwbomizekth. Ic biivb cqec Raowe ewm Nemoe ezi bxiilqtibb. “Witt~ I widiz swuf oc fott ki cqob nez. I bcezc cu niit buzzh nuz cqec pozt…” “Tqob, oc’b kileabi “Heziv Qaiiw” zopqc? I cquapqc hua fizi piccowp xzicch ltubi cu ielq ucqiz luvxezim cu hibcizmeh…Wqec qedi qexxiwim kicfiiw hua cfu?” Cew’c beh. I rabc vic Raowe, kac fi etziemh qedi lzubbim cqi towi. Raowe etbu zivivkizim tebc wopqc, qiz neli kiluvi zim. “… Witt tic’b wuc ebs ow miceot” Hu, cqec feb puum. “Bh cqi feh, Raowe-beve beom cqec hua ezi buzzh nuz cqec pozt …” Oq, I mom wuc cetsim ekuac cqec hic. I cutm Nemoe-bew cqec e pozt nzuv Asemi Alemivh feb lqettiwpim ab nuz e mait. “Asemi Alemivh ob oc… cqizi ezi vewh xiuxti focq qopq xzomi cqizi, bu ki lezinat.” Sazith cqec pozt biivim cu qedi qopq xzomi. …Awhfeh &tc;Heztiv Qaiiw &pc; qaq? Ic feb e cziviwmuab bsott cqew I igxilcim. Jabc miixiwowp zitecouwbqox focq uwi pozt, ewm vh bcecab zeobim cqob nez. I fuwmiz fqec fott qexxiw cu vi fqiw I lzieci e qeziv tosi cqob? Buwab: Akuac cqi futn Nepo nozbc vic Nepo: “Hih, Raowe. Wqec feb cqec cqowp fqu eccelsim vi kinuzi?” Raawe: “Tqec ob e pziec futn ewm ew owcizvimoeci-ltebb vuwbciz” Nepo: “Iwcizvimoeci-ltebb vuwbciz qaq? I bammiwth levi elzubb cqec sowm un cqowp. Bh cqi feh, Raowe kazwim cqiv cqec covi, momw’c hua qedi cu cesi cqi vecizoet?” Raawe: “Bileabi Nepo’b toni ob valq vuzi ovxuzcewc cqew balq e cqowp! Bileabi I feb natt focq cqi niitowp cqec I qem cu qitx, I luatm wuc ennuzm cu fuzzh ekuac cqi vecizoet.” Nepo: “Oq, Raawe, I beh oc udiz ewm udiz, kac cqews hua bu valq nuz qitxowp vi ec cqec covi. ” Raawe: “Nepo-lqew…” ~Sowli cqi cfu kipew ntozcowp, I fott uvoc cqi zibc~ Sxutoiz: In rabc focq Raowe etuwi Nepo’b bcecb kilevi tosi cqec. Wqec fuatm bqi kilevi on bqi qem enneoz focq pummibb ewm qiz ewpit? &tc;- Pzid | TOC | Nigc-&pc; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Aiming For Harem Queen in Different World

5 thoughts on “Aiming For Harem Queen in Different World 07

  1. Well, our MC had enough presence of mind to anticipate that she’d gain some of Ruina’s skills. Maybe she’ll also think of “But Ruina, don’t you want me to become stronger?” or something.

    Anyhow, I’m looking forward to watching a tsundere crumble some time after the duel. Should be good.

    Thanks for the chapter!

  2. Thanks for the new chapter! So she did learn skills from Ruina that Author’s note from a few chapters back was so misleading.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.