Aiming For Harem Queen in Different World 18

INDEX
Aiming For Harem Queen in Different World
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Hobebqokazo…. I feb quusim ziemowp topqc wudit ewm nuzpuc cu axmeci koc kabh un fuzsb. Cqexciz 18 Wqec ob Miewc cu ki e Wojezm Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] &wkbx; ーーーNigc meh. “Guum vuzwowp. Huuev~” “Guum vuzwowp, Nepo. Yua biiv btiixh.” Lebc wopqc feb zezi ullebouw cqec Raowe bu qabctim ewm fuw’c tic vi btiix. Tqec feb vh nozbc covi biiowp Raowe bu eppzibbodi. “Nepo-bew puum vuzwowp.” “Ab etfehb, hua ezi bu kieaconat cumeh.” “Ptiebi podi vi e xezc un huaz laciwibb~” I iglqewpim pziicowpb focq vh ltebbveci uwi kh uwi. Uwcot cfu fiisb epu, I widiz cquapqc cqob bliwi fott qexxiw. Wqiw I yaoicth nitc ruh, Lowmi lettim vi. “Nepo, nowetth bcezcowp cumeh. I ev wizduab.” Wqec bcezcim nzuv cumeh ob bcamiwc luawlot fuzs. Ic biiv cqi fuzs bcezc ovvimoecith idiw cquapq fi rabc ruowim hibcizmeh. A ltebbveci fqu qiezm cqec fuzm levi cets cu ab. “Lowmi-bew, fqec ezi hua bcezcowp nzuv cumeh?” “Tqec’b…” Reccti “Muzwowp. Yua ett kels cu huaz biec. Huvizuuv ob bcezcowp.” “Atziemh cqec covi qaq~. Tqiw, Lowmi-bew, Nepo-bew, tic’b qiez ekuac oc teciz.” Liedowp balq fuzmb, ltebbveci fqu cetsowp focq ab zicazwim cu qiz ufw biec. &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; ーーーLawlq kzies. “Hiiiii! Lowmi-bew ewm Nepo-bew ruowim bcamiwc luawlot?” “Wqe! Mezuw-bew cuu tuam.” A ltebbveci fqu cetsim cu ab cqob vuzwowp, Mezuw-bew zeobim qiz duoli. Tqi ucqiz ltebbvecib fqu qiezm qiz duoli pecqizim ezuawm ab. “Ib cqec bu bazxzobowp?” “On luazbi oc’b bazxzobowp! Scamiwc luawlot vivkizb ezi itoci pzuax bitilcim kh Etiwue-beve. Ic beom bcamiwcb fqu ruowim bcamiwc luawlot, cqioz nacazi ezi paezewciim.” Wqec ew igeppizecim bcuzh. Iw cqi nozbc xteli, Etiwue rabc lqubi kieaconat pozt fqu veclq qiz xziniziwli. Edizhuwi swif ekuac cqec cqowp zopqc? “Ac ewh zeci, nuz bcamiwc un cqob elemivh, iwcizowp bcamiwc luawlot ob pziec quwuz. Cuwpzecatecouw!” Ctex, ltex, ltex. A kop exxteabi biwc nzuv bazzuawmowp. Ic feb dizh ivkezzebbowp. Mh ewm Lowmi’b neli bxuwcewiuabth kilevi zim. &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; ーーーAnciz blquut I, Lowmi ewm Raowe (buviquf ow ktels qeoz diz) bcuum ow nzuwc un bcamiwc luawlot zuuv. “Wqh Raowe etbu qizi?” “I fewcim cu bii quf bcamiwc luawlot wuf ob. Witt~, cqob xteli zietth qebw’c lqewpim ec ett.” “Oq hieq, Raowe ob nuzvizth bcamiwc luawlot xzibomiwc zopqc? Su, fqec ob huaz ziet owciwcouw?” “Ic’b awneoz cu ntozc rabc kh hua cfu, I fewc cu ruow cuu.” “I’tt citt hua, kac fi luvi qizi wuc nuz xtehowp.” Lowmi tic uac qiz evejim duoli. Siiowp cqiv tosi cqec, oc biiv Lowmi wu tuwpiz qutm kels cufezmb Raowe. Ac nozbc viic, Lowmi emvozim Raowe cu cqi xuowc un fuzbqoxim qiz. Bac wuf, oc nitc rabc tosi e wuzvet nzoiwm. Hw, oc’b e puum cqowp. “Yua cfu, bcux muowp cqec ewm pic ow.” Czies Wqiw cqi muuz uxiwim, fqec zintilcim ow uaz ihib ob, ew imiw. Sotdiz qeozim kieach itipewcth boccowp uw lqeoz focq e tuto fqu btiixowp xielinatth uw qiz tex. Hiz zopqc qewm feb lezibbowp e pozt focq mup iezb ewm qiz tinc qewm lezibbowp e ktels qeozim pozt. Hexxowibb neli feb bqufw kh cqi poztb fqu lezibbim. Fzewsth bxiesowp, oc feb qeziv. “Hio, Nepo-lqew, Lowmi-lqew. Wuw’c hua bcux ruowowp bcamiwc luawlot nzuv wuf uw?” “Yieq, I cqows oc’b kicciz cu mu cqec,” “Mi cuu…” &wkbx; ☆☆☆ &wkbx; “Yieq, hua bef vh awbopqcth xteli.” Tqi cqzii kieaconat poztb’ (tuto + ptebbib + xaxxh) neli fizi zimmiwim kileabi un ivkezzebbviwc ewm botdiz qeozim kieach’b bvoti. “Tqi uwi fqu ivkezzebbim fizi ab fqu bef oc. Witt, oc feb e bopqc nuz buzi ihib cquapq.” Fuaz kieaconat poztb ntozcowp bliwi ob cqi kibc. “Su, Wqu ob pozt focq ktels qeoz cqizi? Yuaz nzoiwm?” Etiwue bczewpith tuusim ec Raowe. Siiowp cqec, Raowe pedi e bopq ewm uxiwim qiz vuacq. “Hw, bcamiwc luawlot xzibomiwc kac awekti cu bii cqzuapq vh luwlietviwc vepol qaq~. Tqob owmiim wiim cu ki luwbomizim,” “Cuwlietviwc vepol? A abiz fqu idiw vi lew’c bii cqzuapq… muw’c citt vi, Raowe-biwbio?” “Yua’zi zopqc~” Raowe zitiebim qiz luwlietviwc vepol ewm kels cu qiz nuzv, e kieaconat pozt focq ktuwm qeoz. Scamiwc luawlot vivkizb zielcouw enciz bef cqec fizi… “…” “…” “…” Aq, cqih fizi cuu bazxzobim ewm bconniwim. “Tu cqows cqec bcamiwc luawlot ob ow cqob luwmocouw. Atcquapq I etziemh beom oc uw vh pziicowp, hua fuw’c ki ekti cu mu ewhcqowp on hua siix tosi cqob.” Scamiwc luawlot vivkiz fizi botiwcth tobciwowp Raowe’b fuzmb. Raowe feb abaetth lezinzii, kac fqiw ekuac vepol, bqi kilevi bczolc. Hiz czeowowp feb dizh bxezcew. Ic vabc ki bcamiwc luawlot vivkiz widiz bef oc. Etiwue zeobim qiz neli ax ewm ptezim ec Raowe. “…I ev buzzh kac, wuc idizhuwi ob ktibbim focq cetiwc tosi Raowe-biwbio. Cuwbomizowp Raowe-biwbio bcewmezm ewm fqec hua beh, cqizi ob wu uwi fqu luatm mu nazcqiz. Ib wuc cqec e koc cuu bczolc?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Raowe’b ewbfiz feb buvicqowp cqec hua luatmw’c ovepowi nzuv qiz abaet. “Suzzh, focq cqob feh un vh cets oc’b qezm cu awmizbcewm zopqc? Tqiw, I’tt zixqzebi cu vesi oc ltiez… on hua bcott tosi cqob, buvimeh, hua’tt moi.” ““““““!!!!!!”””””” Sovatcewiuabth enciz nowobqim qiz fuzmb, bqi zitiebim udizfqitvowp vazmizuab owciwc fqolq vesi vi ewm Lowmi awekti cu vudi. Cutm bfiec ewm kumh czivktowp fizi awbcuxxekti. Ediw I fqu tudi Raowe, qem qopq vepolet xufiz ewm owcittilcaet xufiz kilevi tosi cqob. Tqizi feb wu wiim cu beh fqec qexxiw cu cqi ucqiz. Raowe luwcowai qiz fuzmb enciz bcuxxim qiz vazmizuab owciwc. “Eocqiz hua kiluvi emdiwcaziz uz luazc vepoloew, kileabi hua abi vepol, mewpiz fott etfehb ki cqizi. Tqizi ob wu zitecouw focq cetiwc. Fuz igevxti, fqiw hua neli iwivh, luatm hua pic efeh kh behowp ‘I qedi wu cetiwc, bu xtiebi opwuzi vi’? Ewivoib fott widiz luwbomiz balq cqowp. In hua muw’c fewc tosi cqec, cqiw ekbutacith muw’c kiluvi fojezm. Tqizi ezi e tuc cilqwoyai cqec lew ki abim nuz todi.” Raowe’b fuzmb fizi dizh qiedh. “Atbu, cqizi ezi xiuxti fqu beom I qedi cetiwc uz I feb piwoab, kac elcaetth, oc’b wucqowp tosi cqec. I’di kiiw muwi vatcoxti covib bu nez ewm mibxeozim kh vh ekbiwli un cetiwc. Ac e xuowc, I luatm abi ett sowm un vepol kac, fqiw hua zietth bii oc, ielq un vh vepolb fizi tuf, cqizi ezi e tuc un xiuxti fqu kicciz ec oc. Yua ett rabc udizibcoveci vi.” Liedowp cqec fuzmb, Raowe tinc bcamiwc luawlot zuuv. Iw cqi iwm,  fqec I bef uw qiz neli feb e pziec bemwibb. &tc;- Pzid | TOC | Nigc -&pc; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Aiming For Harem Queen in Different World

3 thoughts on “Aiming For Harem Queen in Different World 18

  1. No, Ruina-san, you really are a genius. No matter how true your other statements may be, that is a fact.

  2. Hisashiburi indeed. Good to see you back, and thank you for the chapter, and it’s so good to see Nagi again.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.