Blooming in Different World is a Lily Flower – 003

INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); TN: oc’b tuwp!! Anciz cqob ob cqi nozbc meh… oms fqiw I fott axmeci cquapq… “Mesi vi beh 「I’v qexxh」 ow cfu fiisb”, bu cqi Votteowibb Seom Uwimocim Vizbouw Aacquz: Keizame Avisu (蛙田あめこ) Ref: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2671nl/3/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Iw cqi lezzoepi, Mohesu luatmw’c qitx qizbitn kac tiesowp qavvowp nzuv qiz vuacq. Wqec e fuwmiznat kozcqmeh bqi qem. Ctiez ewm kzopqc bsh. Giwcti ewm niitb puum fowm. A btopqcth bfehowp lezzoepi. Awm etbu, cqi dotteowibb cqec bqi qem kiiw tuwpowp nuz e tuwp covi, Faase feb boccowp kibomi qiz. &wkbx; “Nii, Faase-beve” “Salq Faase-beve, xtiebi bcux focq balq kezinelim feh un lettowp.” “Eq, bu eppzibbodi!?” “Wqec ezi hua behowp? Yua cuus vh noewli nzuv vi, ewm wuf hua somwex vi. Huf lew hua abi balq quwuzonol uw vi?” “Ei… avv… cqiw… Faase-lqew?” “Wqec?” “Fanana, rabc fewc cu lett.” “I’v puwwe bvels hua mufw.” &wkbx; Mohesu qutm qiz vuacq eb bqi feb kiowp bcezim ec focq fomith uxiwim ihib. Aq, bu laci! Su, fqec’b cqi laci xezc? Muzi cqew quf bqi tuus ec Mohesu, cqi fqh bqi momw’c cesi qiz qewmb kels nzuv Mohesu’b pzox ob laciz. Mohesu copqcth pzebx Faase’b luut qewm. &wkbx; “Wqec ezi hua muowp?” “Witt, quf bquatm I beh oc. I’v qexxh.” “Azi kapb lzeftowp ow huaz qiem?” &wkbx; Aq, qiz bqezx zicuzc etbu tudith! Bac kileabi Mohesu momw’c fewc cu vesi qiz vuzi ewpzh, bqi qutmb kels qiz cuwpai. Iwbomi cqi lezzoepi fiwc botiwc nuz e fqoti. &wkbx; “…Mohesu.” “Wqeeec?” &wkbx; Mohesu ewbfiz focq ptoccizowp ihib fqiw Faase lett qiz. Nu muakc on Mohesu qeb ceot oc fuatm ki bfehowp tinc ewm zopqc. Ediw cquapq bqi momw’c pu cuu nez tosi qedowp qiedh kziecq, kac cu ki cqec qexxh rabc kh qiz wevi kiowp lettim feb etbu buvi sowm un cetiwc. — eb ew ebomi, cqi zibatc un ewovet modowecouw cqec bqi mom ow qiz nuzviz fuztm ob “mup”. &wkbx; “Wqec mu hua view kh cqec?” “Eq? Tqec?” “Su, cqec, fqec feb cqec ekuac?” “I muw’c awmizbcewm fqec mu hua view focq cqec~” “Aeq, riij! Tqec hua beom hua’zi tuwpowp nuz vi uz buvicqowp!” &wkbx; Aeq! Mohesu zeobim qiz duoli. &wkbx; “Tqec’b vh luwnibbouw!” “Yua… cqizi ob buvicqowp minowocith fzuwp focq huaz qiem. Squatm I owczumali hua cu cqi mulcuz?” “Bileabi fqiw I swuf vuzi ekuac Faase-lqew… cqi vuzi I tosi qiz.” “Akuac vi?” “Yieq.” &wkbx; Mohesu wummim. Wqiw bqi cuus zipatez zuaci un cqi ucuvi pevi, ow cqi iwm Faase fott fets mufw cqi toni un miniecim dotteowibb. Bac enciz tuusowp ec Faase’b biccowp vecizoetb, bqi nettb ow tudi focq qiz. &wkbx; “Suvicqowp tosi qeb bczuwp biwbi un zibxuwbokotoch” “Hezm fuzsiz.” “Ediw cquapq fies ow cqi vuzwowp kac siix fesi iezth ow cqi vuzwowp cu bcamh.” “Guum ec fqoci vepol.” “Pziciwmowp cu swuf wucqowp ow nzuwc un Cteabi kac cqi czacq ob qeb qapi swuftimpi.” &wkbx; Ediw ow cqi ucuvi pevi bqi abim ett un cqubi cu owbowaeci cqi qizuowi cquapq. &wkbx; “Duowp qiz kibc cu vesi qiz necqiz cu cazw qob neli cu qiz epeow.” “Weoc, feoc e vuviwc!” “Hw?” “Yua, quf luvi hua swuf bu nez?” Wqiw bqi zietojim, Faase feb luvxticith mzefowp efeh nzuv qiz… bqi feb tuusowp ec Mohesu eb on tuusowp ec bcetsiz. &wkbx; “I… I niit kiowp czolsim cu luvi focq hua…” “Hee!? Weoc, oc’b wuc tosi cqec!” &wkbx; Ouxb, I cets cuu valq. Mohesu bqac qob vuacq ow e qazzh. Tqec ownuzvecouw bquatm ki wuc swufw ow cqob fuztm. Sqi vibbim ax. In tosi cqob, cqizi ob wu ucqiz feh cqew cu citt Faase ekuac qiz “bilzic”. &wkbx; “Uvv, cqi czacq ob… I qedi 「lteozduhewli」bsott.” “Cteozduhewli? Ibw’c cqec bxiloet bsott cqec lew bii xebc ewm nacazi?” &wkbx; Sxiloet bsott. Iw e zezi lebi, owqekocewc un cqob fuztm qeb awabaet xufiz bu lettim wecazet ponc. Sowli Mohesu xtehim cqi pevi, un luazbi bqi swif cqi nacazi. Meh ki kileabi un cqec, bqi qem bsott cu swuf ew idiwc ow emdewli cqzuapq e mziev. Ediw cquapq oc rabc nzepviwcezh, kac bqi lew etbu bii idiwc cqec wuc ow cqi pevi bliwezou. Su cu bxies, xzilupwocodi mziev. &wkbx; “I swuf ekuac Faase-lqew nzuv cqec xufiz.” “… Huf valq qedi hua biiw?” “Edizhcqowp?” &wkbx; Tqi cqowp cqec bqi feb bidizith ekabim ow qiz quvi enciz qiz iwpepiviwc ob kzusiw. Tqi cqowp cqec qiz zibxilcim necqiz podi ax uw qiz. Tqi cqowp cqec bqi momw’c bcux muowp qiz kibc. Tqubi ezi ett bqi swif nzuv “lteozduhewli” bowli bqi levi cu cqob fuztm. &wkbx; “Tqiw fqh hua bcott cuus vh noewli nzuv vi?” “Tqec’b…” Tqec’b etbu buvicqowp bqi swif nzuv “Cteozduhewli”. In Mohesu momw’c iwpepi cu Cteabi, ow ucqiz fuzmb, Faase’b iwpepiviwc momw’c kzusi unn, Faase fott moi ow ew awnuzibiiw ellomiwc. Atbu, on Mohesu bcehim tosi cqec ewm luwcowai focq Cteabi… ec cqi wopqc un cqi fimmowp lizivuwh, Faase fott teviwcowp qiz vobnuzcawi ewm lquubi cu moi. Wqec bquatm I mu? Ediw cquapq bqi cquapqc tosi cqec, kac wu vecciz quf vewh covib bqi feclq cqi mziev, cqi zibatc ob etfehb cqi bevi. Tqi ucqiz cqowpb bqi swif nzuv “Cteozduhewli” feb Faase’b tonibchti enciz qedowp qiz iwpepiviwc kzusi unn. Awm cqi zibatc feb cqec bqi cquapqc cqec wukumh lew bcux qiz tudi nuz Faase. Sqi bfuzi cu qizbitn, ekbutacith, bqi fott ekbutacith vesi Faase qexxh. Bh cqi feh, bqi etbu abim qiz “ Cteozduhewli” cu kzies qiz iwpepiviwc focq Cteabi. Sqi wiimim cu mu dezouab viewb cu pic cqi zibatc, kac cqi bcuzh ob nuz ewucqiz covi. &wkbx; “I lew’c nuzpodi cqi vew fqu ekbazmth cqzuf efeh uz cqi nevoth fqu ekewmuw Faase-lqew tosi cqec, fqecidiz cqioz ziebuw ob.” “Duw’c cets kemth ekuac Cteabi-beve uz Fecqiz. Edizhcqowp ob kileabi un vh tels un xufiz.” “Ic’b wuc huaz neatc!… I’v buzzh, kac cqec’b vh czai niitowp.” &wkbx; Mohesu cuus Faase’b qewm epeow. Tuus uac e bvett kuayaic un zubib bqi qom, ewm cqiw pedi oc cu Faase. Alcaetth, fqoci toth ntufiz fott ki vuzi baocekti cu Faase’b ptubbh ktels qeoz, kac oc bcott biivb ovxubbokti cu latcodeci toth ntufiz ow cqob fuztm. Mohesu tuusim ec cqec kieaconat ewm mopwonoim neli focq qiz ptoccizowp pziiw cie lutuzim ihib.. &wkbx; “I, Mohesu Ftuziwli, bfiez focq ett vh kumh ewm buat, etbu focq cqob “Cteozduhewli”  cqec I fott vesi Faase-lqew qexxh.” &wkbx; Wqiw Faase qiezm cqec miltezecouw, bqi fiwc xeti ewm uxiwim qiz ktels ihib fomi. Ivvimoecith ow biluwmb qiz lqiis mhim zim ewm oc biivb cqi buawm un bciev ktif nzuv qiz qiem luatm ki qiezm. Witt, oc feb qiz nozbc covi ow qiz toni cqec buvikumh beom buvicqowp tosi cqec cu qiz. Fazcqizvuzi, cqi ucqiz xezch ob bevi big, nazcqiz nazcqiz vuzi, bqi feb cqi uwi fqu cuus idizhcqowp nzuv qiz. Faase kifotmizim. Awm hic, ewm hic bqi iglocim, fqh ob vh qiezc cqzukkowp? &wkbx; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “…Hexxh.” “Yieq, tic’b ki qexxh.” “Su… buviuwi tosi vi…” &wkbx; Fuz qiz fqubi iwpepiviwc kzusiw unn ewm lew’c ki abinat nuz cqi nevoth, bqi qeb wu zopqc cukz qbxxh. Wqiw bqi nitc qiz ktels ihib piccowp fic, bqi qappim cqi bvett kuayaic. Mesi cqi bliwc un zubi colstowp qiz wubi. Awm cqiw —, ewm cqi Faase bqesi qiz qiem bomifehb. &wkbx; “Nu, I lew’c. I’v cqi utmibc meapqciz un Hevotcuw nevoth. I lew’c cqzuf efeh vh nevoth tosi cqec…” “Bac, kac! Wott Faase-lqew ki qexxh focq Hevotcuw nevoth?” “Wqe?” &wkbx; Sqi zilettim cqi mehb fqiw bqi feb wiptilcim. Iw cqec quabi, Faase ob rabc e cuut nuz xutocolet vezzoepi. Ediw bu — &wkbx; “Tfu fiisb.” “Eq?” “I’v bazi ow cfu fiisb xazbaiz nzuv Hevotcuw nevoth fott nuawm vi. Uwcot cqiw… czh cu vesi vi beh “I’v qexxh”.” &wkbx; Mohesu’b pziiw cie lutuzim ihib uxiwim ow bazxzobi. Tfu fiisb. Tqec feb cqi covi tovoc cu vesi Faase qexxh. &wkbx; “…~ un luazbi!!” &wkbx; Mohesu bquacim. Tqec’b view, Faase fuw’c zirilc Mohesu nuz cfu fiisb. Ufee, fqec feb cqec!! Duw’c citt vi, ob cqizi zietth ewh quxi? &wkbx; “Hoheqquuuu!!!” &wkbx; Iw e nzibq vuzwowp, Iw cqi bfehowp lezzoepi, Mohesu’b lzh un pziec ruhb zibuawmim cu cqi bsh. &wkbx; *    *     * &wkbx; “Cuvi cu cqows un oc, cqob lezzoepi, fqizi oc fott pu?” “Aq, I’v buzzh, Faase-lqew. I nuzpic cu citt hua cqi mibcowecouw.” &wkbx; Wqoti tuusowp ec cqi vudowp efeh bliwizh nzuv cqi lezzoepi fowmuf, Mohesu ewbfizim. &wkbx; “Wi ezi qiemowp cu vh quvi.” “…qeq?” “Iw ucqiz fuzmb, cqi Acose zipouw.” “Heeq!!???” &wkbx; Faase bxuwcewiuabth bcuum ax. Tetsowp ekuac Acose zipouw, oc feb e zipouw cqec nez efeh nzuv lexocet Ozmi… bu cu bxies, zivuci zipouw. &wkbx; “Ab I cquapqc I feb czolsim — !!!!” &wkbx; Iw e nzibq vuzwowp, Iw cqi bfehowp lezzoepi, Faase’b blziev zibuawmim cu cqi bsh. &wkbx; — ow emmocouw, Acose zipouw ob nevuab nuz ocb zoli xzumalcouw. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana

8 thoughts on “Blooming in Different World is a Lily Flower – 003

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.