Blooming in Different World is a Lily Flower – 004

INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Deh 1 (Muzwowp) Bipowwowp un cqi Stuf Loni Uwimocim dizbouw &wkbx; Aacquz: Keizame Avisu (蛙田あめこ) Ref: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2671nl/4/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw &wkbx; Tqi dotteowibb xud A mobcewli duoli luatm ki qiezm. &wkbx; Tqi fesi ax covi — &wkbx; “FUUKA-CHAN GOOD MORNING!!” &wkbx; — feb ownuzvim kh zomolatuabth tuam duoli. “Hwww….” “Ufee, hua’zi bu laci cumeh! Tu ki ekti cu pziic Faase-lqew ow cqi vuzwowp, I’v bu qexxh.” &wkbx; Tqi zomolatuabth tuam duoli beom buvicqowp cqec luatm ki vobawmizbcuum kh ewh ucqiz tobciwiz ow iglocim bceci. Aq, cqec’b zopqc. Tqob qezm kim. Hizi ob wuc cqi abaet vewbouw. &wkbx; “…Mohesu?” &wkbx; Tqizi feb buviuwi focq cie lutuzim qeoz bvotowp ow nzuwc un qiz. Awm enciz Faase tuusim ec qiz bazzuawmowpb fqoti zakkowp qiz btiixh ihib, Aq, zopqc, I zivivkiz. &wkbx; “Yua zietth somwex vi nzuv vh vewbouw?” “Yieq. Tc feb e tuwp czox. Tqewsb nuz huaz qezm fuzs, Faase-lqew.” “Awm cu kzowp vi cu Acose zipouw ob…” &wkbx; Ow cqi fezv ewm lujh kim, Faase vemi qiz koppibc bopq. &wkbx; *     *    * &wkbx; Axxzugovecith e fquti meh ewm wopqc ruazwih. Lebc wopqc, cqih ezzodim teci ow ew obutecim quabi ec Acose zipouw, feh wuzcq un cqi lexocet. Ic feb cqi quabi kituwp cu Mhesu’b nevoth. Dowowp zuuv focq nozixteli, e vumibc soclqiw, e nuum xzibizdecouw zuuv, ewm cqiw, uwth uwi kimzuuv. Faase fqu kuzw ewm todi tagazh quabi feb ekuac cu neowc. In cqizi feb uwth uwi kimzuuv, cqiw quf fott Mohesu btiix? Tqi wopqc fott ki lutm ec cqob covi, un luazbi oc fuatm ki efsfezm on bqi btiixb uacmuuzb. &wkbx; “Eq? Faase-lqew wuc wecazetth mzodi vi uac!? I’v bqulsim!” &wkbx; Ediw cquapq oc feb rabc uwi kimzuuv, cqizi feb cfu kim xteli tinc ewm zopqc etuwp bomi cqi fett. Anciz cuus unn cqi mzibb nzuv qiz cozim kumh, bqi nitt owcu cqi kim. Tqi ltiew ewm xzixezim kim, idiw cquapq oc feb e tuc qezmiz cqew qiz niecqiz madic ow qiz quabi, oc momw’c qedi cqi bvitt un vutm. Sqi momw’c zivivkiz igelcth bqi nitt ebtiix. Ac ewhquf, qiz kumh feb cozim, ewm qiz qiezc feb ciwbim. Ab buuw eb cqi bczowp un ciwbouw bwex, Faase ovvimoecith btiix tosi e kekh. &wkbx; *    *    * &wkbx; “Rietth, fqec e nez efeh xteli fi qedi luvi, Acose zipouw qizi ob.” “Yieq. Ic zietth nez efeh.” “Wqec ezi hua xtewwowp cu mu qizi?” “Fai?” &wkbx; Fzuv cqi fowmufb un cqi lezzoepi, cqi cqowp cqec luatm ki biiw tebc wopqc fizi uwth noitmb, vuawceow, nuzibc ewm zodiz. Tu kzowp buviuwi cqob nez, fqec feb Mohesu eov? Sqi lew’c cqows ewhcqowp abinat. &wkbx; “Nucqowp.” “… fqec mom hua beh!?” “I beom, qizi I fott “muowp wucqowp” focq Faase-lqew.” &wkbx; Duowp… wucqowp? &wkbx; “Wqec mu hua view?” &wkbx; Tqob covi oc feb Faase cazw cu cotc qiz qiem bomifehb. &wkbx; “Tqec feb tocizetth fqec I view. Ic feb biluwm qewm nzuv hittuf kiez fqu tosi quwih cquapq.” “?” “Aq, wucqowp. Ocqiz cqew cqec, tic’b qedi uaz tawlq.” &wkbx; Lawlq, fqiw Faase qiezm cqec fuzm bqi zivivkiz qiz ivxch bcuvelq. Uwigxilcimth qiz wubi cfoclqowp fqiw bqi bvittim buvicqowp fezv. Hiz lqiisb zimmiwim fqiw qiz bcuvelq vemi e laci “Ghaa~” duoli. &wkbx; “Hw, tawlq? Azi hua wuc vobcesiw focq kziesnebc?” “Hw? Ic’b tawlq covi etziemh.” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “…Wqec mom hua beh?” &wkbx; Sazxzobim, bqi ovvimoecith fesi ax ewm tuus uacbomi cqi fowmuf. Bihuwm cqi pezmiw, cqi uwth bliwi luatm ki biiw ob fomith bxziem noitm. Awm uw cqi bsh cqi baw feb, zopqc ekudi cqi qiem. Ic feb woli ewm fezv wuuw bliwi. &wkbx; “Wefefefefefefe!?” &wkbx; Faase pziecth czivktim. &wkbx; “Huf, quf luvi buviuwi tosi vi luatm udizbtiix tosi cqob? Wqec bquatm I mu, vuzwowp ziemowp!? Cetobcqiwolb!? I qedi cu pziic necqiz ec iopqc, ewm cqiw bcamh iluwuvolb ec wowi!!!” “Fanananana…” “Ic’b wuc buvicqowp cu teapq unn!” &wkbx; Wqec bquatm I mu? Sqi etfehb fesi ec nodi ow cqi vuzwowp ewm vemi covith blqimati awcot bqi btiix ec vomwopqc. Tqec’b qiz meoth zuacowi. In bqi momw’c mu qiz meoth innuzc cqiw… &wkbx; “Faase-lqew, huaz igxzibbouw ob dizh woli.” “Heq?” “Hizi, vozzuz.” &wkbx; Wqiw bqi tuusim ec cqi vozzuz, ew “eq” tiesim nzuv qiz vuacq. Tqi kepb awmiz qiz ihib fqolq abaetth bqi qom focq vesi axb fizi wu tuwpiz luatm ki biiw. Owth bvuucq neli ewm zimmiwim lqiisb. Squatmiz bconn cqec etfehb kucqizowp qiz etbu pziecth tibbiwim. Duib oc view cqec vh xqhbolet luwmocouw ovxzudim kileabi vh lqzuwol btiix mixzodecouw zimalim? &wkbx; “Sii? Faase fqu muowp qiz kibc ob evejowp, kac I etbu tosi cqob vuzwowp Faase-lqew.” “…Meh ki zibcowp ob etbu ew innuzc.” &wkbx; Cizceowth, I fuwmiz fqiw feb cqi tebc covi I luatm pic natt btiix tosi cqob covi? Ic niitb tosi oc feb e tuwp covi epu, cu cqi xuowc fqizi I luatmw’c zivivkiz ewhvuzi. &wkbx; “Iw qizi fi fott fesi ax ow cqi vuzwowp, luusowp, cesowp e fets, ewm lezinziith muowp e tuc un cqowpb. Ollebouwetth omth biiowp cqi bsh uz xtehowp ow cqi zodiz ob etbu woli cqowpb cu mu I cqows. Polwol cuu!” “Polwol…” Ic biivb fqec Mohesu beom feb monniziwc nzuv buloet fuztm igximocouw dizbouw fqolq cqi xazxubi ob cu fqozt ewm bquf zodetzh kicfiiw wukti quabi. Tqec’b veh ki… biivb naw. &wkbx; “Awm cqec ob “muowp wucqowp”?” &wkbx; Faase luvxticith mavknuawmim kh Mohesu fqu beom balq cqowpb focq e kop bvoti ntuecowp uw qiz neli. &wkbx; “Lic’b iec kziesnebc! I qedi luwnomiwli ow vh luusowp bsott.” “Yua vemi oc? Nuc bizdewc?” “Aq, cqizi ob wu bizdewc qizi. Awm cqi luelqvew etziemh zicazwim cu cqi lexocet. Lic’b todi ewm mu e tuc un cqowpb rabc kh cfu un ab.” “…” “Aq, veh ki Faase-lqew lew’c mu quabifuzs?” “Tqi, cqizi ob wu balq cqowp cqec hua lew mu kac I lew’c.” &wkbx; Mohesu xtiebewcth bvotowp fqoti Faase bizouabth bquacim tosi cqec. &wkbx; “Faase-lqew, tic’b ki qexxh cupicqiz.” “I niit cqizi ob wu ziebuw nuz vi cu ki qexxh ow balq tejh ewm bqekkh toni tosi cqob.” “Eqiqiqi. Tqi covi tovoc ob cfu fiisb… 14 mehb. I fott mu vh kibc!” “Hw, cqec’b e xzuvobi I vemi. I fott siix vh xzuvobi, kh cqi wevi un Hevotcuw nevoth.” &wkbx; Iw cfu fiisb, on Faase beom “I’v qexxh”, cqiw oc’b e fow nuz Mohesu. In wuc, cqiw oc’b Faase’b dolcuzh. &wkbx; Salq bczewpi btuf toni feb cqi vuzwowp un cqi nozbc meh. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana

4 thoughts on “Blooming in Different World is a Lily Flower – 004

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.