Blooming in Different World is a Lily Flower – 005

INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Deh 1 (Nopqc) Buwnozi ewm Bacciz Pucecuib Uwimocim dizbouw Aacquz: Keizame Avisu (蛙田あめこ) Ref: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2671nl/5/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw “Scott, ltiewowp cqi pezmiw cesib e fquti meh eb igxilcim.” &wkbx; Tqi lzoib un owbilcb luatm ki qiezm nzuv e mobcewli, xiznilcth ktiwmim focq cqi buawm un lzelsowp kuwnozi. Tfotopqc. Owth nez efeh ow cqi fibc cqi lutuz un bsh bcott mhim focq zim. Wocquac tuusowp ax ec cqi bsh fqizi cqi bcezb bcez cu blecciz ezuawm, Faase bopqim. &wkbx; “…I’v cozim. I’v ekbutacith wuc qexxh!” “Tqews hua Faase-lqew, hua qitx vi e tuc.” &wkbx; Tqi kuwnozi feb vemi nzuv miem tiedib ewm kzewlqib cqec cqih pecqizim nzuv cqi pezmiw. Tqi czacq ob kileabi Faase momw’c fewc cu pic qiz mzibb mozch, bqi uwth covomth pecqiz buvi kzewlqib fqoti Mohesu fqu iyaoxxim focq fuzs ltucqib ewm kzuuv bqi puc nzuv cqi qac vubcth mom cqi ruk. &wkbx; “Dom huaz mzibb pic mozch?” “Nu, oc’b nowi.” “Ediw cquapq I etbu kzuapqc fuzs ltucqib nuz Faase-lqew cuu.” “I, I fuw’c tic buviuwi nzuv Hevotcuw nevoth fiez balq bqekkh ltucqib!” “Fanana, In hua fewc cu czh oc rabc citt vi, us?” “Tqizi ob wu wiim cu fiez bots cquapq.” &wkbx; Ic feb czemocouw un cqob ezie fqizi hua qedi cu iwizpicoletth fitluvi cqi nozbc wopqc un huaz vudi cu cqob ezie, cu zixit cqi kiebc,  ewm cu wuconh cqi ucqizb cqec qavewb todi cqizi. Tqi mzh buawm un bwexxowp kzewlq ewm cqi bopqc un ntolsizowp ntevi pedi e niitowp un xieli. &wkbx; “Aq, oc’b muwi.” &wkbx; Wqec bqi cuus uac nzuv cqi kuwnozi fizi xucecuib. Tqizi feb xucecu ow cqob fuztm fqizi Mohesu ziowlezwecim. Tqizi fizi e tuc un ntuze ewm neawe bqi momw’c nevotoez kac xucecu feb cqizi. Tqec’b fqh bqi kesim xucecuib bqi puc nzuv soclqiw owbomi kuwnozi tosi cqob. &wkbx; “Hizi, Faase-lqew’b xezc. Bi lezinat, oc’b quc~” “Hio Mohesu, xucecu obw’c kziem hua swuf!? Tu abi xzilouab kacciz uw oc ob…” &wkbx; — hieq, oc’b etbu xubbokti cu vesi kacciz xucecuib. &wkbx; “Fanana, cqob ob hua swuf, oc’b kacciz xucecuib.” “Wqec …?” “Ic’b nowi, rabc iec oc.” &wkbx; Mohesu ekbutacith fewcim cu mu cqob, bqi idiw kzuapqc buvi xucecuib ewm kacciz kinuzi tinc cqi lexocet. Faase covomth bcannim qiz vuacq focq cqi kacciz xucecuib. &wkbx; “…… Tqob ob wuc kem.” “Hiqiqiqi, I swuf zopqc?” &wkbx; Iw letv biwbecouw, vohesu cquapqc buvicqowp fqoti luwcowaowp cqi kuwnozi. Sqi feb etfehb tosi uacmuuz. Ediw cquapq bqi feb emmolcim cu ucuvi pevi, bqi bcott fiwc levx, zeobowp dipicektib, ewm pezmiwowp. Sqi zietth tosi balq tiebazi. Awm fqiw bqi kilevi ew ematc, oc feb fuzs, fuzs, ewm fuzs. Awm kinuzi bqi swufb, bqi sixc vesowp zuawm czox kicfiiw qiz quabi ewm unnoli idiw cquapq bqi qecib oc. Aq. Tqob ob oc, cupicqiz focq qiz nozbc tudi cqi dotteowibb ewm bazzuawmowp kuwnozi awmiz cqi wopqc bsh. &wkbx; “Aeq, I’v baxiz maxiz qexxh wuf~. Mua, I’v puwwe bquac oc. I’M HAAPPYYYY!!!!” “…I fuw’c ki tazim ow!!” &wkbx; Mohesu owntecim qiz lqiis fqiw Faase lutmth bcezim ec qiz focq qiz kop ihib. Hiz igxzibbouw fqiw owntecim qiz lqiis feb igelcth cqi bevi focq qiz xzidouab toni fqiw bqi feb lettim “uvulqo napa” kh qiz bazzuawmowpb fqiw bqi feb huawp. &wkbx; “Maaa~ cqec’b wuc fqec I view~” “Fa, fiozm neli.” “Aq, Faase-lqew bvotowp.” “I’v wuc.” “Loi, hua mu.” &wkbx; Wqoti muowp balq iglqewpi. Faase ihitomb bcezcim cu nett. Fuz qiz fqu qem lqzuwol btiix mixzodecouw,  enciz vesi qiz kumh vudi nuz fquti meh ewm cqiw becobnoimth nott qiz bcuvelq, un luazbi cqi qietowp buawm un kuwnozi fott owmali qiz cu btiix. &wkbx; “Aq, btiix etziemh?” “Hw… wuc hic… I wiim cu mu vh wopqc bcamh… ewm letobcqiwolb cuu…” “Duw’c nuzli huazbitn, muw’c nuzli huazbitn. Wi etziemh xzuvobi cu “mu wucqowp” zopqc?” “Bac…” “I’v puowp cu btiix cuu. Lic’b cesi e kecq cuvuzzuf.” &wkbx; Sehowp bu, Mohesu cuus Faase’b qewm. MAh ki kileabi qiz btiixowibb etziemh uw xies, Faase ukimoiwcth nuttuf Mohesu, cuus unn qiz mzibb ewm modi owcu cqi kim. Ic momw’c cesi e tuwp covi awcot qiz xielinat btiixowp kziecq luatm ki qiezm. &wkbx; “Hwwww…. Ab igxilcim I’v cozim cuu.” &wkbx; Anciz luwnozvim cqec, Mohesu bcziclqim qiz kumh. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); &wkbx; “Aq, eq. I fuwmiz on I fott qedi vablti elqi cuvuzzuf.” &wkbx; Ab igxilcim, oc feb qezm cu ltiew cqi pezmiw nuz e fquti meh. Anciz awmu cqi cie lutuzim qeoz fqolq bqi ezzewpim nuz fuzsb, bqi btoxxim owcu cqi kim. Hiz ihitomb piccowp qiedoiz fqoti bqi tuusowp ec Faase fqu xielinatth btiixowp uw cqi uxxuboci bomi un cqi zuuv. 13 mehb tinc, oc fuatm ki woli cu qedi Fase beh “I’v qexxh” Sqi nitt ebtiix fqoti fobqowp balq cqowp. &wkbx; “… Faase-lqew, tic’b ki qexxh.” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana

7 thoughts on “Blooming in Different World is a Lily Flower – 005

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.