Blooming in Different World is a Lily Flower – 006

INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Deh 2 (Muzwowp) Buayaic ewm Wimmowp Wiimowp &wkbx; Aacquz: Keizame Avisu (蛙田あめこ) Ref: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2671nl/6/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Mohesu bef e mziev. Tqi vewonibcecouw un qiz bxiloet bsott — “Cteozduhewli”,  xzilupwocodi mziev. Aeq, cumeh etbu — oc fott ki e woli meh. &wkbx; *    *    * &wkbx; Ic feb cqi fuztm un vablti xeow fqiw bqi fusi ax. “Of, uf, uf…” Ow cqi kim, Mohesu feb pzuewowp. Ediw cquapq bqi feb rabc 19 hiezb utm, kac nuz qiz fqu momw’c mu valq xqhbolet czeowowp, fuzsowp uw cqi pezmiw nuz e fquti meh bazith qezm nuz qiz. Ic feb wuc puum cu vudi zilstibbth. Tqi efibuviwibb un 19 hiezb utm. Mh tipb, oc qazcb bu valq. “Uaa~ kziesnebc, kziesnebc.” Sqi cquapqc ekuac cu vesi kziesnebc kinuzi Faase fesi ax, bu bqi tocizetth lzeftowp cu cqi soclqiw. Awm, cqiw, (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Yua ezi btuf, Mohesu!” “Eq? Faase-lqew!?” Tqi uwi fqu bcozzowp cqi xuc ow cqi soclqiw feb Faase, focq ew exzuw uw cux un qiz mzibb. Sqi cquzuapqth fiezowp e kewmewe uw qiz qiem. Ic feb cqi quvi iluwuvolb tuusb. Tu xac oc mufw, bqi’b laci. “Ufeeee~ Faase-lqew bu laci! Bac, ob oc nowi nuz hua cu wuc btiix?” “Ic fott ki e mobpzeli cu Hevotcuw nevoth on I udizbtixc cfu mehb ow e zuf!” “Eqiqi… I’v tuusowp nuzfezm nuz Faase-lqew’b buax.” Fuzpiccowp ekuac qiz vablti xeow, bqi fiwc cu cqi mowowp cekti. Ivvimoecith, bcievowp buax feb xac ow nzuwc un qiz. “Ic’b zezi nuz vi cu luus, ki quwuzim.” “Yieq, tic’b mop ow!” Sluux oc focq bxuuw ewm xac oc ow cqi vuacq. “…” “…” Ic’b cebcitibb. Cuvxticith cebcitibb. Btewm. Tqi owpzimoiwcb fizi uwth xucecuib. I bii, oc biivb bqi momw’c xac ewh biebuwowp tosi buax bculs uz dipicektib qaq? “Ic, oc rabc momw’c cazw fitt.” “Yieq… Faase-lqew, oc’b mitolouab.” “~~ cqizi ob wu luusowp kuus qizi.” “Nigc covi tic’b pu cu dottepi tokzezh.” Faase feb cqi meapqciz un Hevotcuw nevoth. Sqi vabc qem widiz luusowp bowli bqi feb kuzw. Awm nuz qiz cu abi qiz bxezi covi ow cqi vuzwowp rabc cu czeowowp zietth vemi Mohesu qexxh. Paaa, fqiw bqi xuacowp cuu,  I tudi oc, bu bqi cquapqc fqoti iecowp ett un cqi cebcitibb buax. Atbu, “Tqob ntufiz ezzewpiviwc  ob kieaconat.” “Hw, cqi cebci un wukti meapqciz.” “Su? I’v ptem.” Tqizi feb e bvett debi uw cqi mowowp cekti. Tqi zubi kuayaic cqec Mohesu pedi cu Faase uw cqi lezzoepi feb ezzewpim cqizi. Suviquf cqec vemi qiz dizh qexxh, Mohesu mzews cqi cebcitibb buax fqoti bvotowp fomi. *    *    * “Oq, hieq. Faase-lqew tic’b pu nuz kecq ow cqi encizwuuw.” “… I fewc cu febq unn vh bfiec eb buuw eb xubbokti.” Mohesu beom balq cqowp fqoti luutowp mufw enciz viet cie fqolq Faase vemi (cqob uwi ob dizh mitolouab). Bac Faase xzucibc ow mobbecobnoim. “Uvv, cqob ob cqi cqowp cqec I bii czuapq vh “Cteozduhewli” cquapq… ” Mohesu mzuxxim qiz duoli. Faase luatm uwth ciwbi ax. Cteozduhewli nuzibopqc — fqec ow cqi fuztm oc fuatm ki? “Tumeh e ximmtiz fott luvi ec wuuw!! Yeeeqqqquuuuu~~~~!!!!” “I feb bcaxom cu bizouabth tobciwowp cu hua!” “Eq!? Ic’b e bizouab vecciz, hua swuf, I’v bizouab! I view, fi uwth qedi xzibizdim owpzimoiwcb qizi. Wi luatm qedi vuzi owpzimoiwcb on cqih luvi!” “Iwpzimoiwcb ezi ett cqi bevi. Iw e zazet dottepi tosi cqob, cqizi ob wu feh hua luatm pic xoi uz lesi zopqc?” “Ic’b wuc cqi bevi! Tqi zoli nzuv Acose zipouw ob mitolouab!” “…fitt, on hua beh bu. I’tt tiedi oc cu hua.” Foaq, Faase cuus e bopq. Wqiw bqi zivivkizb cqi cebcitibb buax cqob vuzwowp, vehki oc fuatm ki kicciz cu tiedi cqi viet cu Mohesu. Hizi feb dizh monniziwc nzuv qiz vewbouw ow cqi lexocet fqizi bqi luatm iec ewhcqowp bqi fewcb. Ic feb Mohesu fqu beom “I fott vesi hua qexxh” zopqc? “Aq, hieq, Faase-lqew, I’v puowp cu fuzs e toccti koc.” “Eq? Wi fizi muwi focq cqi pezmiw hibcizmeh zopqc?” “Uvv, quf cu xac oc. Tqob tewm ob nezvtewm ufwim kh vh nevoth ewm cqizi ob wu uwi fqu vewepi oc nuz wuf. I kuzzuf oc bowli oc’b rabc zopqc cu ki abim eb e qomiuac, kac bowli fi’zi qizi, I cquapqc I’m tosi cu fuzs uw oc.” Awm bu, “Tumeh… fi fott fiim cqi noitm.” *    *    * Tqi luwltabouw ob, Ic’b ovxubbokti cu fiim cqi noitm fqoti qedowp vablti xeow. “Aeeeee, vh tipb, vh tipb puwwe cuzw unn!!” A bqezx xeow zawb cqzuapq qiz tipb idizh covi bqi lzualqim. Owi quaz enciz bqi bcezcim cqi fuzs, wuc idiw uwi ciwcq un cqi noitm nowobqim. “Heqeqe, vh tipb qazc bu valq.” Mohesu foxi unn qiz bfiec fqoti teapqowp. Tqi xezc un qiz cie lutuzim qeoz fqolq wuc kzeomim fizi fic focq bfiec, bcols cu qiz wexi. Sqi feb boccowp uw cqi lqeoz fqolq feb owbcettim ow cqi bqemi. Faase fqu feb owciwcth feclq qiz kinuzi, biivim cu ki kuzim ewm luatmw’c ki biiw ewhvuzi. Tumeh feb cqi biluwm meh. Ic luatm ki beom rabc cqi biluwm meh. Tfu fiisb… fqiw cqowsowp ekuac 14 mehb covi tovoc, oc luatm etbu ki beom “etziemh cqi biluwm meh”. “Yieq, I fuwmiz on I mom oc kemth.” Wqiw bqi feb pzavktowp, A mopwonoim duoli zibuawmim. “Guum pzoin, I rabc lew’c boc ewm bii.” “…Faase-lqew!” Wqiw bqi cazwim qiz doif cu cqi buazli un cqi duoli, Tqizi feb Faase fqu bcewm focq veclqowp fuzs ltucqib cqec Mohesu xzixezim. Cevit lutuzim udizett ewm lqilsizim bqozc. Gtubbh ktels qeoz coim xuwhceot. Caci!!! “Yeqquuuu—!!!” “Wqe, fuatm hua xtiebi bcux qappowp vi focq ett un huaz xufiz!? Ic’b mozch!” “Sowli oc’b wuc mzibb cqiw oc’b nowi.” “Su, fqec ekuac huaz vablti xeow!? Ediw I feb ekuac cu qitx cquapq.” “Eqiqi, oc feb ktufw efeh fqiw I bef Faase-lqew! Tqewsb nuz huaz qitx. Faase-lqew ob dizh sowm.” “Tqe, cqec’b!” Faase netcizim. “Wqiw I bii ltavbh Mohesu fiimowp, buviquf oc tuusb tosi e tuc un naw.” Tqec feb beom. “Nuf, tic’b nowobq oc!” “Yieq.” Wqiw cqi baw ezzodi rabc ekudi cqi qiem, fqiw oc’b wuuw covi, Giwizetth, cqi fiimowp un bvett noitm feb nowobqim. Nuf, oc’b wuuw. Tqi ximmtiz feb ekuac cu luvi. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana

8 thoughts on “Blooming in Different World is a Lily Flower – 006

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.