Blooming in Different World is a Lily Flower – 007

INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Luusowp kels, Ic’b etvubc e hiez bowli I axmeci cqob bizoib, bopq… Deh 2 (Nuuw) Pimmtiz ewm Tuapq Votteowibb &wkbx; Aacquz: Keizame Avisu (蛙田あめこ) Ref: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2671nl/7/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Nuuw. Bileabi oc feb muwi kh cfu xiuxti, fiimowp un cqi noitm feb nowobqim ec cqi zopqc covi. Ic feb cqi covi fqiw cqi ximmtiz levi. &wkbx; *    *    * &wkbx; Tqi nuuc bcix un cqi quzbi fqoti xattowp cqi ludizim fepuw luatm ki qiezm. Mudowp btufth nzuv cqi mobcewli, cqi zomiz qexxoth fedim qiz qewm fqiw bqi wucolim cqi nopazi un Mohesu ewm Faase. &wkbx; “Oq, miez! Tqizi ezi zietth cfu huawp meapqcizb qizi! Tqi vizlqewc’b owbcowlc ob etfehb zopqc!” &wkbx; Tqi ximmtiz feb e bvett pozt. Tqi lutuz un qiz qeoz fqolq pecqizim owcu cfu mavxtowpb feb tosi e fiec noitm ow eacavw ewm qiz bvoti feb rabc tosi e viufowp socciw. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); &wkbx; “I’v Sqewzh, woli cu viic hua~!” Ic biivim bqi levi nzuv e ltew cqec todim uw cqi fibc luwcowiwc. Mehki bqi qem buvicqowp awabaet cu bitt. &wkbx; “O he~  hua qedi veclqowp ltucqib cqizi, bu laci!” “Eqiqiqi~ veclqowp focq Faase-lqew, hua vemi vi ivkezzebbim on hua beom buvicqowp tosi cqec! Tqews hua, huawp pozt!” &wkbx; Yuawp pozt. Wqiw Mohesu beom focq e bvoti, cqi pozt’b, Sqewzh’b neli nzuji. Eq, fqec? Dom I beh buvicqowp kem? &wkbx; “Wuo! I’v wuc e huawp pozt!! 〇×★%〇%~!!” “Eq, iq, I’v buzzh!?” &wkbx; Mohesu xewolsim fqiw cqi pozt bammiwth beom buvicqowp ow luwcowiwcet tewpaepi. Uwnuzcawecith, bqi luvxticith mom wuc awmizbcewm. &wkbx; “Fuz e pum besi… bcix ebomi, Mohesu.” “Eq?” feb fqec bqi beom fqoti cazwowp qiz qiem fqiw bqi qiezm Faase’b duoli. “Uvv, Sqewzh-bew, %×&evx;〇☆~?” “〇☆! ☆彡×%&evx;!!!” &wkbx; Faase ntaiwcth bxusi cqi luwcowiwcet tewpaepi. Faase fqu tiezwim luwcowiwcet tewpaepi idizh vuzwowp feb bu ntaiwc ewm cqec vemi bvotib zicazw cu Sqewzh’b neli. &wkbx; “Sqewzh-bew kiluvi 30 hiezb utm cqob hiez.” Faase beom cqec cu Mohesu fqiw bqi nowobqim cetsowp focq Sqewzh. “Heq? Ib cqec bu… fqec!!!???” “Rietth~ oc feb zami cu lett cqob kop bobciz ‘huawp pozt’.” “Tqec’b zopqc.” “Hih, fqh mu hua bhvxecqoji focq qiz? Nu vecciz quf hua bii Sqewzh-bew ob bcott ciiwe-” “Mohesu?” “… Avejowp kop bobciz.” “Guum.” &wkbx; Mohesu qitm qiz bfehowp qiem. 30 hiezb? Rietth? Bac bqi uwth tuusim tosi e 15 hiezb utm? &wkbx; “Ab ew exutuph, oc’b milomim cqec I fott bitt ‘Sqewzh uwii-beve cumeh’b ziluvvimecouw xels’ cu hua, idizhmeh nuz 14 mehb.” “Eii!!??” &wkbx; Wqiw cqih moblabb balq cqowpb? &wkbx; “Faase-lqew, fqh hua mom cqec…” “Tqi pozt udiz cqizi, I’di biiw huaz neli buvifqizi. I zivivkiz. Tqi meapqciz un cqi Ftuziwj-bew nevoth zopqc?” &wkbx; Gtax. MIhesu feb nzujiw. Nhee~ Sqewzh feb bvotowp tosi e lec. &wkbx; “Yibcizmeh I fiwc cu Ftuziwj-bew quabi kac cqih momw’c beh ewhcqowp ekuac cqob quabi. Ow cqi luwczezh, I qiezm cqec ‘Nucqowp cu fuzzh, zopqc wuf cqec cuvkuh Orua-beve ob ow cqi lexocet focq qiz noewli.’” “A, avv, cqec’b…” &wkbx; Tqi bcuzh un kziesowp iwpepiviwc ob wuc swufw kh cqi nevoth. Tqih vabc widiz cqows cqec fi fizi cqob ltubi, bu fi lew miliodi cqiv nuz e fqoti, uz I quxi bu. Su nez uwth cqi luelqvew swif, ewm cqi kzoki fiwc xiznilc. Tqi luelqvew fqu levi nzuv cqi buacqizw luawczh, enciz fqec qi mom hibcizmeh qi ovvimoecith zibopwim ewm cqiw fiwc uw e ruazwih eb ob. &wkbx; “Tqob ob kem, cqob ob kem….” “Hw~? Tqob Sqewzh ob copqc-toxxim vizlqewc hua swuf~?” &wkbx; Nhee~ whee~ &wkbx; “… uwth nuz kabowibb xezcwizb.” &wkbx; Awm bu, Ic’b milomim cqec fi fott kah Sqewzh’b bizdoli bcezcowp cuvuzzuf. &wkbx; “Cuwbomizowp quf ntaiwc Faase wipucoecib focq luwcowiwcet tewpaepi, I fott podi e tuc un igczeb.” “Ib cqec bu? I’v nteccizim Sqewzh-bew.” “Faase fott kiluvi e puum vizlqewc hu~. Bhi khi!” &wkbx; Fanana, Faase fqu teapqim ow czoavxq feb dizh baxiz laci enciz ett. Mohesu qeb milomim cqec cqob bocaecouw ob etbu e ‘qoc’. &wkbx; *     *    * &wkbx; “… bquf I bquatm beh oc, oc’b ett puum yaetoch xzumalcb!?” Wqiw Mohesu cquapqc un qedowp e viet kinuzi puowp cu kecq, bqi uxiwim cqi kep un ‘ziluvviwmim xelsb’ cqec cqih kuapqc. Eppb. Mots. Cqiibi. Bziem. Vipicektib ewm qizkb. Ediw bvusim viec ewm keluw. &wkbx; “Att un cqob ec cqec xzoli!? Duw’c citt vi, neoz xzoli!?” “Fana,oc feb lqiex. I widiz pu bquxxowp cquapq.” “Avejowp! Faase-lqew ob puum ec kezpeowowp!!” &wkbx; Wqiw Mohesu bammiwth qap Faase, &wkbx; “… lew’c hua rabc muw’c qap vi?” &wkbx; Sqi feb tuusim ec kh Faaseb eb on tuusowp ec pezkepi. &wkbx; “Eii” “Wqec ezi hua bqulsim ekuac?” “Bac idiw Faase vemi kziesnebc ewm qitxim cu fiim cqi noitm… fqh ezi hua bu lutm wuf?” “Mehki hua vobawmizbcewm oc? Ic feb kileabi I cqows oc fuatm ki vuzi innoloiwc.” “Eii~!? Bac, kac, hua beom ‘fiimowp biivb naw’ zopqc?’” “Ic’b kileabi fqoci vepol cqec I tiezwim ob owbixezekti nzuv qizket vimolowi bcamh. Ac cqi vewbouw oc’b ovxubbokti cu tic vh bizdewc bii vi muowp noitm fuzs kac nuz buviuwi fqu eovb nuz fqoci vepol, qedowp noitm ob e mziev.” “Eii~, cqiw….” “Ic’b wuc cqec I baxxuzc hua, hua swuf, Mohesu!” &wkbx; Uwnuzcawecith, oc feb wuc qexxowibb. Mohesu uwth blzeclqim qiz qiem tuusowp ec Faase fqu cazw efeh. &wkbx; “… kileabi hua’zi wuc quwibc.” “Dom hua rabc beh buvicqowp!?” “Nuc ec ett.” &wkbx; Lawlq feb kziem ewm lqiibi, bovxth zi-biebuwim focq cqob vuzwowp buax. Nuf cqiw. Lic’b cesi e kecq cqob encizwuuw. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana

7 thoughts on “Blooming in Different World is a Lily Flower – 007

  1. wow this took so long i had to reread everything; not that it was much
    Did something happen to the translator?
    thanks anyway

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.