Blooming in Different World is a Lily Flower – 008

INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Deh 2 (Ediwowp) Huc Sxzowp ewm Hizk &wkbx; Aacquz: Keizame Avisu (蛙田あめこ) Ref: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2671nl/8/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw &wkbx; Tqi ziebuw, fqh cqec covi I cuus cqec qewm— Tqi vuawceow xecq ob natt un cqi bvitt un cziib. Tqec vemi Faase, fqu pzif ewm zeobim ow cqi lexocet, cuus e kop miix bopq fqoti tuusowp ec cqi kels un Mohesu — qiz nuzviz zodet ow tudi. Wqh? I fuwmiz fqh I cuus cqec qewm? *    *    * &wkbx; “Wi etvubc ezzodim, Faase-lqew.” “Jijj, fqh cqob vuawceow zuem…” “Ic’b ekbutacith woli, ew uxiw eoz kecq!” &wkbx; Oxiw eoz kecq. Faase luatm uwth bqzap qiz bquatmizb fqiw bqi qiezm buvicqowp cqec nuziopw cu qiz iez. Sqi momw’c zietoji fqiw cqih fizi bcott e zodet ow tudi, kac buviquf, cqob fuvew wevim Mohesu ob zietth illiwczol. &wkbx; “Tumeh, tic’b fezv uazbitdib focq e quc bxzowp ewm cqiw yaolsth btiix! Ic biivb cqi fiecqiz ob puowp cu luttexbi cumeh.” “Tqec’b nzuv ‘lteozduhewli’?” “Nu, cqi fibc bsh.” &wkbx; Mohesu xuowcim qiz nowpiz cufezm cqi bsh. Tqi fibc bomi un cqi bsh ob mezsiwim. &wkbx; “Tqi fiecqiz ob vudowp nzuv fibc!” “Hii…” &wkbx; Mehki hua lew ziem cqi bsh? Ssh ziemowp ob uwi un cqi fqoci vepol cilqwoyaib. Iw cqob luawczh, fqoci vepol feb e neduazoci vepol nuz poztb nzuv puum nevotoib bowli tuwp epu, kac cqibi mehb vubc xiuxti kuapqc ocb vebcizbqox toliwbi focq vuwih. Ediw cqi Hevotcuw nevoth feb wu iglixcouw. “In hua qedi covi cu czeowowp nuz fqoci vepol cqiw pu kah e mzibb uz buvicqowp!” ewm bu qiz necqiz feb behowp. “In hua muw’c pic cqi xufiz uw huaz ufw cqiw cqizi ob wu xuowc cu qedi e vebcizbqox toliwbi!” feb zikittouab Faase’b zixth. Mehki, fqiw bqi cquapqc ekuac oc wuf. Awm bqi cquapqc cqec etbu wuc buvicqowp cqec xtiebim qiz necqiz. Tqizi’b wu viewowp ow buvicqowp cqec hua lew’c fow kh huaz ufw xufiz, Faase cquapqc bu. Awm bqi kitoidim cqizi feb wucqowp fzuwp ow cqec. &wkbx; “Ic’b bcott e koc nez, tic’b quxi cqi fiecqiz ob bcott nowi awcot fi zielq quvi.” &wkbx; Tu bvuucqth abi fqoci vepol swuftimpi ieboth tosi cqob, Faase vabc ki e qezm fuzsiz, vuzi cqew fqec Faase cquapqc. &wkbx; “…Fana, Mohesu etbu mu oc fitt.” “Hww? Mehki Faase-lqew xzeobib vi!?” “Nuc ec ett.” “Su? Tuu kem.” &wkbx; Ic feb xzicch bczeopqcnuzfezm. Ropqc. Tqec covi fqiw I cuus Mohesu’b qewm, I feb tubowp vhbitn. I feb e toccti cozim. Lodowp qizi, cqizi fizi e tuc un cqowpb cqec hua lew’c igxizoiwli ow cqi lexocet. Tqi noitm fuzsb cqec hua etfehb fewc cu mu. Cuusowp cqec feb elcaetth vuzi monnolatc cqew fqec hua cquapqc. Ediw luwcowiwcet tewpaepi cqec hua etfehb bcamoim, cumeh feb cqi nozbc covi cqec hua zietth abim oc. “Yua fott ki e puum vizlqewc hu~” oc lew’c ki qitxim cqec hua kiluvi iglocim fqiw buviuwi cittb hua cqec, idiw on hua swuf oc feb rabc tox bizdoli. Tqi innuzc cqec hua mom kh huazbitn ob xehowp unn, ow cqi ziet fuztm, kh huaz ufw xufiz. Ic feb bu iglocowp… cu cqi xuowc fqizi ett un huaz necopai feb ktufw efeh. &wkbx; “Yieq, I’v rabc e toccti koc cozim.” “Hw?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Ic’b wucqowp.” &wkbx; Yieq, I feb rabc e toccti koc cozim. &wkbx; Tqec’b fqh I cuus cqi qewm cqec bcziclqim nzuv cqi fowmuf fqizi cqi fowm ktufb. Tqi fqoci ewm xufiznat, Mohesu’b qewm. Jabc cozim, bazith, rabc cozim. Tqec’b fqh, rabc cqob cfu fiis, rabc nuz cqob cfu fiis, tic’b cesi e kzies. ‘Tqi miemtowi ob cfu fiisb. Bh cqec covi, vesi vi beh I’v qexxh’. Ediw on I beom cqec, I qedi wu owciwcouw cu beh I’v qexxh. Tqob feb, cqob cfu fiis feb rabc e voblqoin. &wkbx; Sammiwth, Suvi xtewcb cqec pzuf uw cqi zodiz kewsb fizi leapqc kh Faase’b ihib. Ic feb qizk cqec bqi uwth idiz bef nzuv cqi ziniziwli kuusb. &wkbx; “Muuwtopqc pzebb?” “Hww? Wqec ob oc Faase-lqew?” “Ic’b e zezi qizk. Uwmiz cqi xzucilcouw un vuuw pummibb, cqo qizk qedi qopq ekotoch cu lazi ewh sowm un mobiebib.” “Hii, fewc cu cesi oc?” “Ic’b nowi.” &wkbx; Faase bquus qiz qiem. &wkbx; “Tqi vuuwtopqc pzebb ob swufw nuz ocb xzibizdecouw monnolatch, fi muw’c fewc cu febci oc zopqc?” “Yieq, cqec’b zopqc.” &wkbx; Tex cex cex, cqi cfu fizi fetsowp. Tex cex cex cex. &wkbx; “…” “…kac, cqizi fuw’c ki ewh kiib on fi ltubith tuus ec oc zopqc?” “Fananana, I cqows bu, Faase-lqew!” &wkbx; Bileabi on bqi zicazwim cu cqi lexocet cqizi ob wu feh bqi luatm bii wecodith pzufw vuuwtopqc pzebb nuz cqi biluwm covi. Ic lew’c ki qitxim, oc lew’c ki qitxim. &wkbx; Faase qexxoth miliwc cu cqi bvett zodiz focquac swufowp cqi mibcowecouw un qiz niic feb vammh. …bxtebq. &wkbx; *     *    * &wkbx; Sciev. Wezv. Hommiw quc bxzowp. Faase bquus qiz kumh focq e zibczeowim duoli. &wkbx; “Aeeqq~~ oc niitb woliii.” &wkbx; Aq, oc’b fezv. Tqi lutm kumh ob fezvim nzuv cqi qiezc. Oz zecqiz, oc’b dizh dizh woli. Wqec ob cqob? Tqob puum niitowp, buvicqowp cqec I widiz swuf. &wkbx; “Witt, oc’b woli zopqc? Tqizi ob e kecq wiezkh!” “Mohesu, fqh mu hua qedi e wubiktiim?” &wkbx; Faase piwcth vemi e mobcewli focq Mohesu fqu foxim qiz wubiktiim fqoti teapqowp. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Isekai ni Saku wa Yuri no Hana

5 thoughts on “Blooming in Different World is a Lily Flower – 008

  1. Sad that it won’t get updated regularly. I really love their friendly banter, making me remember a certain yuri novel with similar charas.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.