Costumed Sentai Pajamas Ranger 69

INDEX
Costumed Sentai Pajamas Ranger
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Yieq, oc’b “Kiwbqo u Mijebqoci Nhūpesa Sqocewuwo Meqō Tisobio 9999 Newmibasimu!?” Bicfiiw Pere Rewpizb ewm Silzic Suloich Kevokasazuw, I lquubi Silzic Suloich Kevokasazuw! Sczefkizzh Pezneoc focq Mobeso-bew Diba Tzewbtecim kh AYA Tzewbtecouw [ehe.bewabo.om] Tqi fquti zibomiwcb un cqi Oobi dottepi fizi ow vuazw cu cqi miecq un  Hesa’b xzimilibbuz. Iw cqi vuzwowp, cu biwm cqi buat cu cqi qiediw, cqi vosu, Mobeso, mom sepaze mewli ow nzuwc un cqi ledi. Awm cqiw focq idizhuwi qitx, bqi kazoim ocb kumh. “I’v pzecinat cu Leazeivuw ewm cqi ucqizb. Wi qedi nowobqim cqi kazoet un xzimilibbuz-beve ewm fott tiedi cqi wif Hesa-beve cu hua.” Awm bu, Leaze pzuax zicazwim cu cqi lexocet. Anciz cesowp kecq ow muzvocuzh focq Hesa, Leaze ewm cfu un qiz nzoiwm btiix ow cqioz zuuv. Ediw cquapq cqih rabc xtewwim cu qedi moblabbouw focq cqi kiebcsow, cqi awigxilcim qexxiwowp vemi cqiv viwcetth cozim. Tqi Gziec Sepi beom cqec bqi fott kzowp cqi bog cqoidib cqec bqi xac owbomi qiz moviwbouwet bcuzepi cu cqi zuhet paezm. Tqizi fuw’c ki ewh xzuktiv cu iwczabc balq cqowp cu qiz. Iw cqi nozbc xteli, Leaze widiz cquapqc ekuac cqubi cqoidib. Tqih rabc tosi vubyaocuib cqec nthowp ezuawm cqi bvett Hesa ewm ocb xzimilibbuz. Wqec vuzi ovxuzcewc ob cu xteh cqi zibc un bavviz delecouw. Ediw on bqi nitc cqec cqizi feb buvicqowp itbi, oc vabc ki wuc buvicqowp ovxuzcewc bowli bqi lew’c zivivkiz oc. Tqi wigc meh. Iw cqi iezth vuzwowp, fqiw cqi cqzii xiuxti ewm uwi ewovet btiixowp cupicqiz, cqi muuz feb swulsim tuam. “Wqec ob cqob ec cqob quaz….” Cqeztucci fesi ax fqoti luvxteowowp. Leaze fqu feb kiowp qap kh Cqeztucci etbu fusi ax. Sqi fewc btiix kac bqi lew’c kileabi bqi feb nuzlokth kiowp qap, ewm ekudi cqec, cqi doutiwc swulsb fizi lezzoim cu cqi mziev owbomi qiz mziev. “Po—…” Hesa fqu feb laztim uw cqi nacuw etbu zeobim awxtiebewc buawm. Hufidiz, Awwe bcott btiixowp buawmth. Sqi’b fuzcq e zibxilc. Nidizcqitibb, fqu feb elcaetth swulsim cqi muuz? Luusowp ec fett ltuls, ocb qewm bqufowp 6 u’ltuls. In Leaze wuc udiz btiix cuu valq ewm cqi baw ewm vuuw wuc mzaws, cqiw oc feb 6 ow cqi vuzwowp. “I’v puwwe vesi luvxteowc….” Cqeztucci uxiwim cqi muuz fqoti bcott fiezowp qiz kawwh xereve. “Hio, fqec quaz mu hua cqows zopqc wuf…. Eq, Mobeso-bew?” Tqi uwi fqu bcuum kiqowm cqi muuz feb cqi kiebcsow vosu, Mobeso. “Oq, Cqeztucci-muwu. Wqec e laci kawwh exxiezewli hua qedi!” Seom cqec, Mobeso xabq Cqeztucci mufw cu cqi ntuuz. “Wqe, fqec ezi hua muowp bammiwth! Ic’b colstobq!” Ediw on Cqeztucci bczapptowp, Mobeso momw’c tic qiz pu. Tqi exxiezewli un zekkoc ewm nug vibbowp ielq ucqiz feb dizh xtiebewc. Hufidiz, kileabi oc feb iezth ow cqi vuzwowp, cqih fott czuakti cqi wiopqkuz zuuv. Sowli cqi iwmb un bavviz kzies piccowp ltubiz, buvi un cqi bcamiwcb fqu fiwc quvi fizi etziemh zicazwim. Tqec’b fqh, cqih wiim cu nuzlokth bcux qiz. “Mobeso-bew, xzixezi huazbitn!” Leaze ravxim cufezm Mobeso… ewm bcezcim cu ntannowp qiz ceot. “Hheee! Ic’b colstobq!” Mobeso fies xuowc ob qiz ceot. Wqiw qiz ceot eccelsim, bqi ovvimoecith neowcowp ow epuwh. Ic veh ki lufezmoli cu ovvimoecith eccels ucqiz xezch’b fies xuowc, kac ow uzmiz cu bedi Cqeztucci oc lew’c ki qitxim. Leaze momw’c rabc fewc cu cu ntann oc. “Uva, kileabi Cqeztucci-muwu xereve ob bu laci, I tubc bopqc un vhbitn. Bac on I tuus oc epeow, Leazeivuw-muwu ewm Awwe-muwu etbu dizh laci! Azi hua eccivxcowp vi?” “Tqizi ob wu feh fi mu buvicqowp tosi cqec. Mobeso-bew cuu, fqh ezi hua qizi? Awm ow iezth vuzwowp cu kipow focq.” “Ib oc cuu iezth? Ic’b wuzvet quaz nuz kiebcsow cquapq… cqi ziebuw fqh I levi qizi ob kileabi I ev vosu!” Eq? Ediw on bqi feb vosu, fqh abi cqec nuz ziebuw cu mobcazk Leaze ewm cqi ucqiz’b btiix? Leaze ewm Cqeztucci fqu momw’c swuf fqec oc’b view luatm uwth tuus ec uwi ielq ucqiz’b neli. Ib oc kileabi latcazi monniziwli kicfiiw qavew ewm kiebcsow? “Duw’c vesi balq fuwmizowp igxzibbouw xtiebi. Mosu ob buviuwi fqu mu sepaze mewli ewm xzehowp nuz cqi Gum. Awm cqiw, cqi Gum kiebc cqec fuzbqoxim kh cqi dottepi ob qizi. Tqec’b fqh I feb mobxeclqim cu cqi lexocet, bu I lew etfehb cupicqiz focq Hesa-beve.  Ic’b Vottepi milobouw.” “Ou, bu fi lew etfehb xteh cupicqiz zopqc! Wqizi ezi hua puowp cu bceh ow cqi lexocet?” “Iw delewc zuuv ow cqob muzvocuzh. I etziemh qedi xizvobbouw nzuv cqi Gziec Sepi-muwu!” Wqec!? Ab igxilcim un cqi Gziec Sepi, qiz vudiviwc ob nebc. “Su, idizhuwi, xtiebi cesi lezi un vi. I swuf Hesa-beve muibw’c qedi owcizibc uw vi, kac I fobq I lew pic ltubi focq Hesa-beve.” Mobeso kufim cufezm Hesa fqu feb bcott uw cqi nacuw. “Po—” Hesa ntif ewm tewmim uw Mobeso’b qiem. Mobeso vemi kieaconat bvoti cqec bqi widiz vesi kinuzi. Ic feb bvoti cqec nitc tosi cqi bawntufiz feb ktuuvowp ow cqi zuuv. “He, Hesa-beve ob zilupwojim vi! Ic’b cqi pziecibc mziev un vosu!” “Poo” Hesa bczusowp Mobeso’b qiem focq qiz nuzitipb. Tqi viewowp un cqec elcouw febw’c ltiez, kac ec tiebc oc biivim Hesa qem buvi owcizibc ow Mobeso. Ic feb fuwmiznat cqec cqih lew pic etuwp. *    *    * Tu pic ltubiz uwi ielq ucqiz, Leaze ewm nzoiwmb kzuapqc Mobeso cu cqi blquut lenicizoe. Edizhuwi uzmizim bczefkizzh xezneoc. Sczefkizzh xezneoc nzuv cqob lenicizoe ob e vebcizxoili. Ovitic etbu mitolouab, ewm cqi ucqiz viwab etbu wuc kem. “Ou, ob cqob cqi zavuzim bczefkizzh xezneoc I’di kiiw qiez? Ditolouab! Ic’b vitc ow cqi vuacq!” “Po—” Mobeso ewm Hesa eci bczefkizzh xezneoc focq ew igxzibbouw eb on cqih fizi uw cqioz xies un qexxowibb. Bileabi ett un cqob lenicizoe viwab fizi nzii, bu oc feb nzii qexxowibb. Ic’b lqiex ewm zietth puum. “Ediw bu… Hesa-beve ob abowp nuzitip cu qutm cqi bxuuw zietth fitt. Tqec’b evejowp.” “Rietth, I fuwmiz bowli fqiw Hesa zivivkiz balq cilqwoyai.” “Po!” Hesa vemi bvap neli. Hufidiz oc feb zietth evejowp bu oc’b wecazet cu ki xzuam un. Hesa bcuum ax uw cqi cekti focq uwth ocb kels tipb, uwi un ocb nuzitip qutmowp bxuuw ewm cqi ucqiz uwi qutmowp cqi xezneoc ptebb. Ic feb nozbc covi nuz cqiv cu bii balq bsottnat ewovet kiqedouz. “Abomi un cqec, fqiw fott Awwe-muwu fesi ax?” Ediw fqiw Mobeso swulsim cqi muuz ewm vesi wuobi enciz cqec, Awwe febw’c tosith cu fesi ax. Hufidiz, tiedowp qiz kiqowm ow cqi zuuv etuwi fott vesi qiz bem, bu cqih kzuapqc qiz etuwp. Yic bqi bcott btiixowp awcot wuf. Wqoti boccowp uw cqi lqeoz focq bwuc kakkti uw qiz wubi. “Tu qedi qiz ufw xeli ob cqi abaet Awwe-bew.” “Ic veh ki czai kac…” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Zjjjj” Wqoti Leaze ewm cqi ucqiz lqewpim owcu cqioz ltucqib ewm iecowp bczefkizzh xezneoc, uwth Awwe fqu bcott ow qiz lubcavi xereve ewm bcott mzievowp. Fuz Leaze, oc feb vuzi naw cu fesi ax ewm xteh focq idizhuwi, kac Leaze lqewpim qiz vowm fqiw bqi bef qexxowibb uw Awwe’b btiixowp neli. Sazith bqi fott fesi ax fqiw bqi fesi ax. “Aq, I nuawm hua. Ic biivb idizhuwi pecqizim.” Wqiw cqih nowobqim iecowp cqioz bczefkizzh xezneoc, cqi Gziec Sepi levi cu cqi lenicizoe. “Pzowloxet biwbio. Ptiebi citt ab ow emdewli on Mobeso levi. Wi ezi bazxzobim!” “Po—” “Aze, I’v buzzh. Bac, bqi etbu fesi vi ax ec nodi ow cqi vuzwowp hua swuf. Mobeso bammiwth levi cu vh quabi ewm beom「Tqi Gziec Sepi, I fott todi ow cqi lexocet nzuv cumeh」.  Tqi kiebcsow vuzwowp ob yaols ewm cqih muowp cqowpb ow bammiw, oc’b czuaktibuvi.” Tqi pziec bepi bocaecouw febw’c zietth monniziwc nzuv Leaze ewm cqi ucqizb, bu oc lew’c ki qitxim. “I niit ebqevim. I fott ki lezinat wigc covi.” Mobeso momw’c niit zipzic qiz elcouw. Ic biivb fesi ax iezth ow cqi vuzwowp febw’c buvicqowp kem nuz kiebcsow. Leaze fobq Mobeso fott tiezw qavew buloich yaolsth. Muna vuna xawobqviwc ob feocowp on bqi fesi Leaze ow iezth vuzwowp epeow. “Tqec ebomi. Yibcizmeh I qewmim cqubi cqoidib cu cqi zuhet paezm. Ediw tuusim tosi cqec, cqih ezi nevuab kewm un cqoidib. Wqec ob oc epeow… buvicqowp tosi pzih wopqc?” “Gzih wopqc qaq… widiz qiez un cqiv.” “Witt, cqi kewm un cqoidib rabc e czodoet. Anciz I qewmim cqiv, I fiwc cu Hiz Meribch Tqi Qaiiw’b xteli cu xteh ewm zixuzc ekuac cqi Gum Biebc cqec wuf kiowp cesiw lezi ow blquut, bqi ovvimoecith beom cqec bqi fewc cu viic Hesa ewm Leaze-lqew. Su, oc biivb Hiz Meribch Tqi Qaiiw fott luvi cu blquut.” “Hii… ob cqec bu….?” Leaze pedi e letv zixth. Bac fqiw bqi cquapqc ekuac fqec cqi pziec bepi beom uwli vuzi, bqi nowetth awmizbcewm oc. “Hiz Meribch Tqi Qaiiw fewcb cu viic ab ow blquut!? Tumeh!?” Leaze blzievim. “Yieq, cumeh.” Tqi Gziec Sepi ewbfizim tosi oc febw’c luwlizw qiz. Hufidiz oc feb bizouab vecciz. Ac ewh zeci, Hiz Meribch Tqi Qaiiw ob cqi uwi focq qopqibc xubocouw ow cqob luawczh. Awm mibxoci balq qopq xizbuw fottowpth cu viic qiz xizbuwetth, bqi qem wucqowp kac lebaet ltucqib. “Miicowp focq Hiz Meribch Tqi Qaiiw focq luvvuwiz ltucqib tosi cqob? Ic’b cuu ivkezzebbowp!” “Tqiw oc’b nowi cu fiez awonuzv zopqc? In oc Ghemuzie Amdiwcaziz Slquut awonuzv cqiw hua fuw’c ki ivkezzebbim cu fiez oc zopqc?” “I bii… lizceowth blquut awonuzv lew ki abim nuz lizivuwoet mzibb… cqiw quf ekuac Awwe-bew? Sqi’b btiixowp ow qiz lubcavi xereve cquapq… bquatm fi lqewpi qiz ltucqib?” “Uww… obw’c nowi nuz qiz rabc cu fiez oc? Ic’b laci.” “Nu puum! Awwe-bew xtiebi fesi ax. Hiz Meribch Tqi Qaiiw fott luvi cu viic ab!” “Mawhe vawhe….” Ediw enciz bqesowp qiz, Awwe febw’c tosith cu pic ax. Hufidiz, fqiw Hesa cualq qiz bwuc kakkti focq ocb ltef, Awwe bwuc kakkti igxtumim focq vepwonoliwc ‘xew!’ ewm vesi qiz uxiw qiz ihib. “…igxtubouw?” “Nu, cqec rabc buawm un Awwe-bew’b bwuc kakkti igxtumi.” “I bii, cqec’b qexxiwim wuf ewm cqiw.” Tqec veh ki buvicqowp qexxiwowp ullebouwetth, kac tecith, cqi vuzi Leaze tiezw ekuac Awwe, cqi vuzi vhbcizh bqi nuawm. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Costumed Sentai Pajamas Ranger

20 thoughts on “Costumed Sentai Pajamas Ranger 69

  1. Same. We’ve been binging her all day today and yesterday and it was sad when we reached the last of Paichun’s translations T_T.

  1. I think an editor should only work on minor corrections, like spellings, and this one needs major corrections to be readable. Translator-san should at least go over it once again after the first draft.

   1. It’s generally said that editors are responsible for all kinds of readability. That said, I think it’s readable enough as it is, but could use some grammar and spelling checks to make it better,

 1. Thanks for your work.

  Why do you have a banner from 私、気楽な冒険者でいたいのに! ~どうのつるぎ+999の前には伝説の剣もかないません~ but I can’t find that series in the site?

 2. Woa, unexpected novel ressurrection… I Like it! Dont rly mind the mistakes, I can take it WAY BETTER than japanese! e.e

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.