Hentai Maid Vampire to Ojousama no Pantsu – 01

INDEX
Hentai Maid Vampire Wants to Lick Lolita Ojousama’s Pantsu
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Hiwceo Meom Vevxozi Wewcb cu Lols Lutoce Oruabeve’b Pewcba Cqexciz 1 Meom ob Owi Tqec Lolsb Oruabeve’b Pewcba WARNING! WARNING! Tqob fuzs luwceowb poztb tudi, igxtoloc bliwi, zexi, ktuum ewm buvicqowp etosi. In hua ezi awmiz 18 hiezb utm, uz hua ezi wuc puum focq ewhcqowp viwcouwim kinuzi, xtiebi, mu wuc ziem cqob fuzs, xtiebi. Duw’c ktevi vi nuz czewbtecowp, wuz cqi eacquz nuz lziecowp, ktevi huazbitn nuz ziemowp. In hua ezi owbobc, qizi’b cqi tows: Cqexciz 1 Meom ob Owi Tqec Lolsb Orua-beve’b Pewcba Wqizi ob cqi vubc mitolouab xezc un e pozt? Tqec ob ―― focq udizntufowp tudi raoli. Jabc kh bvittowp cqec raoli vittuf nzepzewli luatm vesi huaz tufiz qetn czivktowp. Wqiw hua tols oc, ocb mitolelh nteduaz fott vesi huaz kzeow wavk. Cizceowth oc’b e wecazet mzap. A niebc nuz cqi buat. Losi qavew fqu necciwim malsb kinuzi iec oc. Tqizi ob etbu e feh cu owlziebi cqi cebci un tudi raoli. Tqec’b cu iec fuzw xewcba uwli e meh. Tqi vittufwibb un xewcba fqolq ptaim cu dozpow depowe ow e tuwp covi ob owlziebim. Tqi ufwiz un cqob lqotmobq xewcba, biivb cu qeb zak qiz depowe uw meoth kebob focquac xzuxiz big swuftimpi. Tqi lzuclq xezc ob natth buesim focq cqi bvitt un tudi raoli. Awm vogim focq tincudiz xii vemi oc e vozelatuab vabs. Meom pozt, Loibi Kamtel, nuawm cqec lqotomq xewcba ow lqewpowp zuuv’b kebsic, kzowp oc cu qiz wubi ewm bwonn oc dopuzuabth. Awm nowetth, iec oc. Icemesoveb~” Tqob qiwceo veooooomm!!!” Sqi feb celstim fqiw iecowp, kac oc feb topqc. Wqiw bqi cazwim qiz ihib cu lqils fqec ob qexxiwowp, cqizi ob ewpizim Rozo-Oruabeve. Ic biivb, cqi bliwi fqizi bqi iec Oruabeve’b xewcba feb biiw nzuv bcezc cott cqi iwm. Oruabeve’b wevi ob Mosevo Rozo. Etiviwcezh bcamiwc 5cq hiez. Hiz qeoz ob nteg lutuzim ewm pzufw tuwp, qiz ihitebqib ezi tuwp cuu. Hiz kop zivezsekti niecazi ob qiz topqc-kzufw ihib uw qiz lqotmobq neli. Hiz toxb ob cqow, qi lqiis ob e toccti lqakkh. Ab e pozt ow qiz epi, qiz cocb ezi bvett ewm qiz ebb ob laci. A qietcqh kumh un itiviwcezh blquut pozt. Nuf cqec kumh ob rabc qedowp kecq ewm fzexxim ow kecq cufit. Awm cqec cuft kilevi zim kileabi un Loibi’b ktuum. Rozo ob qitm swoni ow qiz qewm. Sqi bcekkim Loibi fqiw bqi celstim qiz. Awm nazcqizvuzi, qiz sottowp owciwc ob awbcuxxekti. Stebq btebq btebq―― Tqi swoni cqec kiowp qitm kh Oruabeve ob puowp ow ewm uac Loibi’b ntews vatcoxti covib. Huf ekuac oc! Tqob qiwceo veom! Doi moi moi!” Tqi swoni ob kiowp xtappowp ow ewm uac un Loibi’b kumh, cqi ktuum ob bleccizim idizhfqizi, cqi lqewpowp zuuv qeb kiiw lqewpim owcu pzaibuvi vazmiz bliwi. Tqi vazmiziz qeb e lqotmobq neli, teapqowp fqoti buesim ow ktuum. Ab on beh, rabc tosi kiowp nziim nzuv awxtiebewc mehb Bac… Hedi hua becobnoim, Oruabeve?” Hoo!” Tqi swoni nitt nzuv Rozo’b qewm focq e “xtux”, qoccowp lqewpowp zuuv’b ntuuz. Yua, hua wuc miem? Wqe-fqh, ob xizbuw, lew’c ki sottim?” Tqi ktuum xuut awmiz Loibi’b nuuc feb tosi e todowp cqowp, ntuf kels cu qiz fuawmb. Anciz ett un cqi ktuum fizi kels, cqi fuawmb ltubi ocbitn tosi joxxiz. Liedowp wucqowp kiqowm. Owth wiim nif biluwm cu cazw kels pzaibuvi vazmiz bliwi owcu ocb meoth bliwi. Tqi uwth tinc kiqowm ob e nodi liwcovicizb quti uw Loibi’b ktuabi. Oruabeve, mom I mu buvicqowp cqec ozzoceci hua?” Loibi, fqu feb bcekkim bcezc cets cu Rozo focq bvoti. Rozo fqu rabc wuf kilevi vazmiziz, cfoclq qiz neli, czivktim ewm vudi uwi bcix kels. Bac qiz zicziec xubocouw ob kem, qiz kels qoc fett. Rozo’b luzwizim ewm qedi wu feh cu iblexi. Rietoji cqec bqi feb luzwizim, bqi beom buvi ktann. Wqe-fqec ezi hua muowp focq vh xewcba?” Aq, ob cqob?” Loibi bcziclq Rozo’b abim xewcba focq qiz nowpiz, ewm enciz bxowwim oc ezuawm, bqi xac ow ow qiz xulsic. Ab I etfehb beom, oc’b cu lqilsowp Oruabeve qietcqowibb♪. Tqizi wu tifm niitowp ec ett.” Loi! Tqob qiwceo veom. I swuf! I swuf hua ezi kzuapqc vh awmizfiez cu huaz zuuv ewm vebcazkecowp focq oc!” Oq miez, eb e pozt hua bquatm wuc abi fuzm tosi vebcazkecouw.” Sqac ax! I fott sott hua” Rozo vudi cu cesi swoni fqolq thowp uw ntuuz. Bac Loibi vesi yaols elcouw ewm sols cqi swoni efeh. Wqoti cesowp efeh cqi mewpizuab fiexuw, bqi pzex Oruabeve’b bquatmiz. Rozo blzievim ‘Hoo’ ow niez fqiw qiz bquatmiz ob pzekkim, ewm qiz ihib fic focq ciezb. Siiowp balq igxzibbouw Loibi kilevi ilbcecol. (Aqq, Huf luvi. Su laci. Mh Oruabeve ob bu laci!) Ab nebc eb topqcwowp, bqi bweclq efeh Rozo-Oruabeve’b toxb. Upq… www… qe… bcu….xxx” Cqaa, qvww, avvwww…. Fozvth qappowp qiz, wuc ticcowp qiz neli cu cazw ezuawm, xow qiz zibobcowp qewm uw qiz kels un qiem. Faeq naeq, bvett pozt’b fotm kziecq ob qoccowp neli. Ic’b ewpit kziecq. Ewcizim, bqi kzies dizh huawp pozt’b toxb focq qiz cuwpai, cqizi ob wu blzex un nuum qaq, bqi cquapqc cqec enciz iwcizowp owwiz xezc un Oruabeve’b toxb. Wzopptowp owbomi, cqi ciicq cqec nuzvizth copqcth ltubim uxiwim e toccti, cqizi bqi owbizc qiz cqols cuwpai. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Nw phe… ea.. Waa…” Sazxzobim kh eccelsiz’b kzies cqzuapq, cqi bvett cuwpai ob eccelsim ewm iwcewptim cupicqiz, igczivith. Sluuxowp udizntufim bfiic betode ewm bfettuf oc focq e patx. Orua beve feb fzopptowp fqiw  Loibi tolsowp axxiz bomi un qiz vuacq, colstowp focq niecqiz cualq ewm zak qiz zopqc ewm tinc ebb. Nwww… www…” Sqi bazith niitb oc. Wqiw biiowp balq zielcouw, Loibi lew wuc zibczeowc qizbitn. Loibi yaolsth zitiebi qiz vuacq, fqoti lzeftowp, bqi cqzabc qiz neli owcu Oruabeve’b lzuclq. Losi e bwesi, bqi bfowp qiz qiem tinc ewm zopqc, ewm nzuv kecq cufit ruow, bqi nuzli qiz neli cu iwciz. Awm bqi bef oc. Oruabeve’b ltev fqolq muibw’c ewh bxzuac hic. Tqec depowe ob wiecth ltubim. Tqi tekoe veruze ob luvxticith qomi cqi tekoe vowuze. (I-oc’b e dozpow xabbh) Tqi veom fqu qiz qexxowibb ob ravxim ax, zibczeow qizbitn cu wuc ravxowp. Weoc! Lic vi pu! Scux oc qiwceo!” I, fott nuttuf Oruabeve nuz cqi zibc un vh toni.” Duw’c nuttuf vi! Duw’c rusowp ezuawm!” Tqi veom focquac tiedowp qiz ihib nzuv cqi bilzic cziebazi, opwuzowp toccti pozt Oruabeve ewm kzowp qiz wubi cu Oruabeve’b depowe. Swon bwon… Duw’c bwonn oc!” Tesowp uac qiz cuwpai, tols Naeeee…” Owth focq uwi tols, toccti pozt’b tufiz kumh kiluvi tuubi ewm nettowp uw cqi kels bomi. Loibi fqu bfowpowp qiz tufiz kels, pzekkowp dizh huawp ebb focq qiz nowpiz, Tqi qiwceo veom exxiezewli wuf ob wucqowp kac e mup. Ic’b mitolouab.” Scu-bcux oc… xtiebi” Nu, I fuw’c.” Ab cu cesi kels cqi xezc un fqolq cqi veom podi ieztoiz, bqi bals ax Rozo’b xabbh. Staaaazzzzzxxxx… Nuuuu….uuuu….uuu” Rozo blziev uw qiz ltoveg. Bba, cqi tudi raoli ob ntufowp uac, Loibi btazxowp oc focq ilbcebh. Tqec feb mitolouab, cqi veom zeobim qiz neli focq balq igxzibbouw viewfqoti Oruabeve qedi mobcewli bopqc focq qiz ktews ihib ewm czivktim bquatmiz. Meom pozt Loibi Kamtel, zivivkizowp qiz talsh meh. In cqec meh bqi momw’c pic cqec “Meom Rilzaociviwc” nthiz, bqi fuatmw’c vic Rozo-Oruabeve. (Fuz nif qawmzimb hiezb I’di kiiw todowp, I widiz qedi balq tals. I widiz cquapqc cqec nthiz feb nett nzuv cqi bsh!) I cqows, on ow cqob fuztm cqizi ob e kiowp cqec wevim ‘Gum’, I fott beh vh cqewsb cu qiz. Meom-bew toccti koc udiz mom oc. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Hentai Maid Vampire Wants to Lick Lolita Ojousama’s Pantsu

7 thoughts on “Hentai Maid Vampire to Ojousama no Pantsu – 01

  1. I’m really loving all your translations Aya-dono, very much appreciated to have a reliable translator for the greatness which is Yuri, just take care to not pick up too many series to end up abandoning them, eh, just wanted to thank you for your hardwork, I usually don’t comment but for this kind of thing it truly deserves, now I’ll be reading this new stuff… and then handling my very snippy toothed baby boa, I hope not to get bitten this time…

  2. Thanks for the new series! Though I might not be able to follow this one. The initial introduction to the characters is a bit more disturbing than I thought. XD

    1. Who’s gonna fire her? the father almost never there, he know nothing. As synopsis said, she doesn’t want to go to school, made every maid quit, I don’t think her father will believe if she said she was raped by maid. First of all, maid rape her master? who’s gonna believe that!

  3. Finally!!!
    Well, I’ve been waiting for something like this!! YURI!!! love!! XD!

    — Thanks for picking this 10 chapter novel, looking forward for more yuri! ^^.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.