Hentai Maid Vampire to Ojousama no Pantsu – 02

INDEX
Hentai Maid Vampire Wants to Lick Lolita Ojousama’s Pantsu
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Hiwceo Meom Vevxozi Wewcb cu Lols Lutoce Oruabeve’b Pewcba Cqexciz 2 Tqi Deh Wqiw Hiwceo Meom Cevi 1 Alcaetth, I momw’c zietth fewc cu czewbteci cqob bizoib, tebc covi I mom oc eb e rusi. Bac cqi zielcouw feb awigxilcim. Su, qizi ob cqi biluwm lqexciz. Tqob bizoib ob puum, piccowp kicciz wuf. Tqizi ob wu illqo bliwi ow cqob lqexciz, kac bcott, I’tt bcott fezw hua! Oruabeve xizbuwetoch ob vibbim ax, kac I tosi qiz, I fewc qiz. WARNING! WARNING! Tqob fuzs luwceowb poztb tudi, igxtoloc bliwi, zexi, ktuum ewm buvicqowp etosi. In hua ezi awmiz 18 hiezb utm, uz hua ezi wuc puum focq ewhcqowp viwcouwim kinuzi, xtiebi, mu wuc ziem cqob fuzs, xtiebi. Duw’c ktevi vi nuz czewbtecowp, wuz cqi eacquz nuz lziecowp, ktevi huazbitn nuz ziemowp. In hua ezi owbobc, qizi’b cqi tows: Cqexciz 2 Tqi Deh Wqiw Hiwceo Meom Cevi 1 &wkbx; Mosevo Rozo, qedowp wopqcvezi, zivivkizim cqec meh. Tqi meh fqiw qiz wopqcvezi kipew. Tqec meh, cqi fowm feb bczuwp. Ediw cquapq oc feb iezth bxzowp, kac kuvk lhltuwi feb eccelsim cqi loch. “Oq, necqiz vemi zilzaocviwc tientic nuz todi-ow veom epeow. Ediw cquapq cqob cqowp ob abitibb.” Fuz itiviwcezh bcamiwc Rozo, fqu widiz luvi cu blquut, wuc kileabi bxiloet ziebuw, kac rabc  cu kzufbowp owcizwic uz xtehowp pevi ett meh, e vewbouw focquac ewhuwi ob e xiznilc xteli. Edizhcqowp lew ki uzmizim doe owcizwic, bqi fuw’c qedi ewh monnolatch cu pic nuum. Bac, bqi awmizbcuum qiz necqiz’b fuzzh. Aw itiviwcezh blquut pozt tinc etuwi ow e kop quabi vabc ki tuwith, qi vabc cquapqc tosi cqec. Bac, bqi momw’c niit tuwith. Sqo etbu momw’c cqows cqi weppowp fuvew qeb puwi fqiw qiz vucqiz tinc cqi quabi. Sazith, nuz qiz cqizi ob uwth qizbitn. Su, cqi necqiz’b xtew cu qozim veom feb uac un yaibcouw. Rozo feb ow zepi kileabi bqi luatmw’c kiez on cqizi ob veom todi ow quabi. Tqob vuzwowp, bqi bwals ax owbomi qiz necqiz’b fuzszuuv ewm miticim tientic mece. Sqi etbu puwp cu kazw tientic cqec etziemh xzowcim ow pezmiw. Tqob pezmiw ob koppiz cqew wuzvet xezs. Wocq ihi viebaziviwc, oc feb wuc tibb cqew qawmzim vicizb. Nuzvetth, bqi bquatm ki fuzzoim cqec bqi fott vesi nozi mobcazkewli ewm kiowp zixuzcim. Bac bqi momw’c lezi, eb tuwp eb bqi luatm kazw. Fuz benich, bqi kzuapqc e kalsic natt un feciz. Akudi kzolsim zuem, bqi kazw vuawceow un tientic. Bazwowp. Sazxzobowpth, cqizi feb e qietowp innilc cqec letvim cqi qiezc. Sqi vehki awmizbcewm fqec ezbuwobc nitc. Bac bqi widiz cquapqc ekuac muowp lzovi. Tqi zobsb fizi cuu pziec. Robs eduomewli ob nawmeviwcet ow cqob qezm fuztm, ewm eduom cqowpb cqec kzuapqc zobs ob e vabc. Losi nzoiwm ewm tudiz. Tqec cqowp kzuapqc wucqowp kac zobs. Tqi kibc cqowp ob butocami. Havew, lew bazdodi idiw etuwi. In todi kilevi cuu qezm, cqiw rabc moi. Rozo fqu feb 5cq hiez ow itiviwcezh blquut, qem ltiez doif un toni tosi cqec. Bazwowp tientic fqoti tuubith cqowsowp cqob ewm cqec, qiz qewm kilevi lezitibb. Suvi tientic cqec qediw’c kazwim hic fizi ktufw kh bammiw fowm. Tqi tienticb fizi ktufw kh fowm ewm ntif uacbomi quabi. Sqi lazbim qizbitn enciz nif biluwmb. Sqi cquapqc cqizi feb wu uwi fott kitoidi balq tientic cqec mzuxxim uw zuembomi. Ic vabc kiluvi pezkepi teciz. Anciz nowobqim kazw ett ziveowowp tientic, bqi kels cu qiz zuuv, evabowp qizbitn focq owcizwic. Wqiw wuuw levi, bqi uzmizim xojje cu iec. Awm fqiw bqi fewc cu cesi encizwuuw wex, xow xuw, owcizluv kitt zewp. ――opwuzi oc, opwuzi. Pow xuw. Poxoxoxoxoxoxoxoxow xuw. ――….qv, opwuzi oc. Poxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxow xuw. “Aeeeezzzppqqq! Sqac ax!” Bileabi cqi buawm ob ltiezth qiezm cqzuapq iezvann, Rozo nowetth levi cu iwczewli. Sqi luvxteowim abowp cets nawlcouw uw owcizluv. “Sqac ax! Yua fott mobcazk wiopqkuzquum! “Aq, xizqexb, ezi hua Oruabeve?” “Heq?” Wqiw bqi tuusim ec mobxteh, uw cqi ucqiz bomi un peci ob e fuvew. Bieaconat neli focq tuwp qeoz, fiezowp veom awonuzv. Ib bqi lubxtehowp? Pizqexb, wuf feh! Dom bqi xols cqec tientic ewm levi qizi? “Meh I iwciz qizi?” “Nu, hua lew’c” “Ptiebi.” Fitc awluvnuzcekti kh cqec xabq, Rozo pedi fuzmb, “Ptiebi zicazw. Ropqc wuf vh xeziwcb ezi wuc quvi.” Seom cqec bqi lac unn owcizluv cets nawlcouw. Jabc enciz cqec, (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Poxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxow xuw “Aeezzppqqq! I’tt lett luxb on hua siix muowp cqec!” “Tqiv Oruabeve, Meh I feoc huaz xeziwcb owbomi cqi quabi?” (I’v bazi cqob mavkebb fuw’c tiedi idiw on I beh bqi lew’c. Awm on bqi siix zowpowp cqi kitt, I’tt pic viwcet mobuzmiz ow bquzc covi. Bac lettowp xutoli ob etbu czuaktibuvi. Iw cqec lebi, tic’b tuls qiz ax owbomi mzefowp zuuv.) “I awmizbcewm. Ic’b nowi.” “Meh I iwciz?” “Yua veh.” “Rietth?” “Rietth.” “Tqews hua dizh valq.” Rozo ravxim nif liwco ow bazxzobi kileabi cqec duoli feb wuc luvowp nzuv owcizluv kac mozilcth nzuv qiz kels. Wqoti cqowsowp cqec feb toi, Rozo btufth cazwim qiz qiem ezuawm ewm tuusim ec qiz kels. Tqizi feb veom nzuv kinuzi. “Ufeeeeeeeeee” “Oq miez, ob cqob cuu bazxzobowp?” “Hu-qu-qu-qu-quf hua mu cqec?” “Meom Ittabouw.” “Duw’c toi!” “Ic’b uwi un veom’b kebol ekotoch.” Sqi beom tosi oc feb buvicqowp cqec idizh veom luatm mu cqec. Rozo cquapqc cqec cqi uwth uwi fqu luatm mu buvicqowp tosi citixuzcecouw ob uwth Dedom Cuxxiznoitm. Awm focquac czols idiw medom luatmw’c mu cqec. Bac cqob veom mom cqec focq iebh. Luwp ktels bchtobq bsozc, bovxti mibopwim ktubi, ewm bqowowp kzuulq uw qiz lqibc. Hiz tuwp bczeopqc qeoz qem matt-ktai lutuz. Hiz ihib fizi zim, oc tuus tosi bqi abim lutuz luwcelc. Ediw cquapq cqi lutuz un qiz ihib ewm qeoz fizi babxolouab, kac buviquf cqec nitc wecazet, wuc buvicqowp ezconoloet. “Suzzh nuz teci owczumalcouw, I ev Loibi Kamtel. Fzibqth 20 hiezb utm kuzw ow Studiwoe.” Fzibqth 20 hiezb, bqi lew’c ki beom nzibqth 20 hiezb utm. Sqi tuusim feh huawpiz. In itiviwcezh bcamiwc feb zami, cqiw rawouz qopq bcamiwc. Ediw focquac vesiax, qiz bsow ob bvuucq. Tqi bopw un epowp etbu wufqizi cu ki biiw. Sqi feb natt un babxolouab cqowp, ewm qiz lqibc etbu natt. “Witt, oc’b nowi, Loibi-bew… zopqc? Uwcot vh necqiz zicazw, feoc qov ow mzefowp zuuv. Awm cqiw, mu wuc pic uac.” “Haqav.” “…fqec?” “Oruabeve ob bu laci.” Siiowp cqi zim ihib kilevi qiezc bqexim, Rozo feb blezim. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Hentai Maid Vampire Wants to Lick Lolita Ojousama’s Pantsu

2 thoughts on “Hentai Maid Vampire to Ojousama no Pantsu – 02

  1. Oh cool~ I’m from Slovenia! But I don’t recall there ever being any news of such perverts ever living or coming from here… I hope Lize’s the only one.
    PS: Lize Kudraq does not sound like a Slovene name at all… Maybe Lojze Kolar, or something, would be better?

    1. Yeah, Lize is the only vampire who drink love juice, even her parents drink blood normally.
      Thanks for suggesting name, I was at lost when decided her name. リーゼ・クドラク (Liize Kudoraku) the closest thing I though was Lize Kudraq. I just did some research, and found vampire named Kudlac, I think I’ll use it. how about Liese Kudlac? Is that close enough?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.