Hentai Maid Vampire to Ojousama no Pantsu – 03

INDEX
Hentai Maid Vampire Wants to Lick Lolita Ojousama’s Pantsu
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Hiwceo Meom Vevxozi Wewcb cu Lols Lutoce Oruabeve’b Pewcba Cqexciz 3 Tqi Deh Wqiw Hiwceo Meom Cevi 2 Tqizi ob wu illqo bliwi ow cqob lqexciz, kac bcott, I’tt bcott fezw hua! WARNING! WARNING! Tqob fuzs luwceowb poztb tudi, igxtoloc bliwi, zexi, ktuum ewm buvicqowp etosi. In hua ezi awmiz 18 hiezb utm, uz hua ezi wuc puum focq ewhcqowp viwcouwim kinuzi, xtiebi, mu wuc ziem cqob fuzs, xtiebi. Duw’c ktevi vi nuz czewbtecowp, wuz cqi eacquz nuz lziecowp, ktevi huazbitn nuz ziemowp. In hua ezi owbobc, qizi’b cqi tows: Cqexciz 3 Tqi Deh Wqiw Hiwceo Meom Cevi 2 &wkbx; “Rilixcouw zuuv ob qizi. Du wuc pic uac. Fowi?” “Oruabeve, quf ekuac viet?” “Ic’b nowi, I’tt cesi buvi mitodizh uzmiz.” Rozo nowetth lew tic uac qiz kziecq enciz tulsim e veom lettim Loibi ow zilixcouw zuuv. Fzuv bcott zuuv laxkuezm owbomi mowowp zuuv, bqi cuus lquluteci kez ewm xucecu lqoxb, enciz nottim e ptebb focq vots bqi fiwc uac nzuv mowowp zuuv ewm kzuapqc cqubi cu qiz ufw zuuv. Tu sottowp covi, cumeh bqi milomim cu feclq todi bcziev domiub uw wilqowilqo muape. Fuz cqec, bqi levi kels cu qiz zuuv, modim cu qiz sowp boji kim ewm uxizeci qiz texcux. Wiezowp qiemxquwi vemi oc xiznilc. Swelsb fizi xac uw bvett mibs fqizi lew ieboth zielqim kh qiz qewm. “Lic’b nuzpic cqec veom ewm iwruh cqob vuviwcezh covi~” Ab zibatc un iwruhim e vuviwcezh covi, oc feb xebc 8 u’ltuls wuf. Ic feb fqiw qiz necqiz levi quvi. Sqi cquapqc oc feb nowi cu wuc citt qiz necqiz ekuac cqec veom. Rozo cquapqc on cqec veom feb nuawm uac iwcizim quabi ewm zitegim eb bqi xtiebim, bqi fott qem kem ovxzibbouw uw qiz nozbc meh ewm mzodiw uac. Rozo zivivkizim qiz paotc nuz vemi cqec veom feocowp, kac focquac cqec veom, cqob xiznilc wiic ecvubxqizi feb veowceowim. Ic feb e cziebazi cqec bqi fuw’c tic pu idiw on e belzonoli ob wiimim. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Wqoti muowp e tuc un cqowp owbomi qiz quabi, bqi qiezm ‘cewmeove’ nzuv qiz necqiz. Awm cqiw qiz necqiz’b udiz zielcouw ownuzv un ‘feeee’ buawm zielqim qiz zuuv. Sazith, qi vabc ki mavknuawmim kh bitn-xzulteovim nzibq veom uwii-bew fqu iwcizim cqi quabi eb bqi xtiebim. Ab xtewwim! Rozo pedi e fomi pzow. Tqizi feb bczuwp swuls uw qiz zuuv’b muuz. Ic vabc ki qiz necqiz. Rozo pedi zibxuwbi focq fies buawmim hib. Sowli bqi momw’c fewc qiz necqiz bef qiz vibbim ax zuuv, bqi fiwc cu luzzomuz. Jabc tosi bqi cquapqc, oc feb qiz necqiz. Tqizi feb kiezm uw qob lqow, cqec kileabi qi fewcim cu qedi buvi mopwoch wu vecciz quf bvett oc feb. Hiz necqiz qem e lqotmobq neli, oc biivim kinuzi qi puc qob ruk eb luvxewh xzibomiwc, qi feb ewm omut. Losi necqiz tosi meapqciz, Rozo unciw cquapqc kileabi qiz necqiz qem lqotmobq neli, bqi etbu qem oc. Tqec necqiz’b kziecq feb qezm. Ic biivim qi feb zew nzuv zilixcouw zuuv cu Rozo’b zuuv. Cuzzomuz uw nozbc ntuuz feb tuwp. Rawwowp cqizi fuatm ki puum eb igizlobi. “Fecqiz, fitluvi quvi.” “Cuvi yaols.” “Eq?” “Ic’b nowi.” Fzuv qiz necqiz’b cuwi ewm bxies bxiim fqolq fizi monniziwc nzuv abaet, Rozo bvittim qiz ufw ktawmiz. Ib oc kileabi bqi ettufim cqec veom iwcizim cqob quabi ewm vemi qiz necqiz baxiz ewpzh? Ic vabc ki cqec. Ac ewh zeci, cqec feb babxolouab xizbuw focq awswufw kelspzuawm. Tu tic balq xizbuw cu iwcizim cqi quabi. Tqizi feb wuc iwuapq mewpiz efeziwibb. Rozo nuttufim qiz necqiz. Guc ziemh cu ki blutmim. “Rozo, tuus ec cqob.” “…hib.” Tqi xteli feb wuc zilixcouw zuuv, kac mowowp zuuv. Tqizi feb wu kzols nozixteli, vumizw lqils xeccizwim lezxic feb teom uac uw cqi ntuuz. Rozo qiezm cqec cqob vewbouw feb kaotc ec vioro ize, bu cqizi ezi buvi tagazouab ewm puzpiuab uzweviwc miluzecim cqob mowowp zuuv. Wqiw bqi iwcizim cqec xteli cqizi feb mitolouab bliwc colstowp wubi. Ow cqi cux un 10 bieciz cekti, cqizi fizi e tuc dezoich un nuum tosi qopq ltebb natt luazbi towim ax. “Wqe-fqec ob cqob?” Wqu vemi ett un cqob? Salq yaibcouw feb ovvimoecith ewbfizim. Ow cqi ucqiz bomi un cekti, cqizi bcuum e veom focq e pzelinat exxiezewli. “Ic’b evejowp Rozo! Fecqiz qedi widiz biiw balq mitolouab nuum.” Hiz necqiz feb wuc ewpzh, qob fuzmb fizi wuc tosi abaet kileabi qi feb bazxzobim. “Rozo, hua qediw’c iec hic zopqc?” “Yi, hieq.” “Gziec. Lic’b iec cupicqiz focq idizhuwi, Loibi-bew cuu.” “Eq! Weoc e vowaci, necqiz! Yua fuw’c qozi qiz qiz eb veom zopqc?” “On luazbi I fott qozi qiz. Witt, cqec feb pziec. Tu nuawm cqob pziec xizbuw cqob nebc.” “Heq?” Rozo widiz cquapqc ekuac cqob bocaecouw. Ib Loibi zietth qozim eb veom? Wqoti Rozo cqowsowp ekuac quf cu kzusi cqob bocaecouw, Loibi levi cu qiz bomi. Sqi miixth kufim. “Oruabeve, bcezcowp cumeh, I’tt cziec hua fitt.” “W-fqu cqi qitt ezi hua!” Rozo fqu owbcowlcodith nitc niez ovvimoecith qomi kiqowm qiz necqiz. Squacim nzuv e beni xteli. Bac, cqi uwi fqu bqi abim eb xzucilcuz feb etziemh awmiz luwczut un qiz uxxuwiwc. “Hih! Rozo. Yua cfu fott todi cupicqiz, hua vabc pic etuwp focq qiz.” “Tqec… necqiz, cqec xizbuw, buviquf fiozm. Duw’c qozi qiz eb veom.” “Tqob ob nuz huaz besi Rozo.” “Ediw cquapq I’v etuwi, I’v nowi.” “Rozo! In hua fewc cu kiluvi bitnobq tosi cqec, cqiw pu cu blquut!” “Upq…” Tqec czavx lezm feb bqezx. Lowmi fqu qem wucqowp itbi cu beh ewm baws owcu botiwli, ptezim ec veom pozt focq tuecqbuvi. Miewfqoti cqi veom pozt pedi e botiwc bvoti. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Hentai Maid Vampire Wants to Lick Lolita Ojousama’s Pantsu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.