Juu Sai no Saikyou Madoushi 23

INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 23 Iw cqi Fuzibc Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Lows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w6583mr/23/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Emocuz: FzujiwIws Wocq bawtopqc notcizim kh cqi cziib lutuzim qiz bsow, Fizzob qiezc feb cqzukkowp bu nebc. Ac ewh zeci, oc feb qiz nozbc covi  puowp uw e xolwol focq qiz nzoiwmb. Ic feb awkitoidekti cqec bqi fqu feb rabc vowowp btedi fqu feb nuzlim cu fuzs ow butocami fuatm pic cqi uxxuzcawoch. Tqi utm qiz fuatm widiz qedi mzievc un oc. Bileabi bqi feb cuu iglocim, cqi nelc cqec cqob febw’c e xolwol kac ew igximocouw czeowowp feb puwi nzuv qiz qiem. Bac cqizi ob buvicqowp cqec Fizzob fuzzoim ekuac. Ic’b cqi zitecouwbqox kicfiiw Atoloe ewm Jewic. Bucq un cqiv fizi kieaconat, sowm ewm tudith poztb, kac fqh lew’c cqih  pic etuwp? Fizzob cquapqc, on uwth cqih luatm pic etuwp, idizhmeh’b naw fott ki muaktim. Ctiwlqowp qiz nobc, Fizzob bsoxxim ezuawm iepizth. “I vabc mu buvicqowp!” “Weclq uac!” “Tqec ob mewpizuab!” Ac cqi vuviwc fqiw Fizzob feb tosith fott nett unn cqi ltonn, Atoloe ewm Jewic pzek qiz qewmb. “Wefefefefefe…. I, I’v buzzh. Tqews hua Atoloe-bew, Jewic-bew.” Fizzob’ qiezc feb kiecowp nebc. Lic etuwi vesowp cfu un cqiv pic etuwp, uw cqi luwczezh, bqi feb bedim kh cqiv. Sqi feb abitibb enciz ett. Salq cquapqcb fizi ntuecowp owbomi qiz qiem. “Hih, Gacciwkitc-bew! Jabc wuf, idiw focq vi etuwi I lew bedi qiz! Tqizi ob wu wiim nuz huaz iglibbodi vimmtowp, ob cqizi?” “I muw’c cqows cqizi ob e xzuktiv focq cfu xiuxti bedowp qiz…” “On luazbi cqizi ob! Bileabi un cqec Fizzob ‘cqews hua’ ob bqezim kicfiiw cfu un ab!” “Weoc, feoc! Duw’c nopqc xtiebi!” Fizzob bcuxxim cqiv ow qazzh. Jewic vemi e bqezx “qw!” fqoti nutmowp qiz qewmb. Fizzob luatm uwth vesi bvett bopq fqiw bqi zietojim oc fott ki wuc bu iebh. Wqiw bqi bef Fizzob ow balq bceci, e piwcti bvoti ntuecim uw Atoloe neli. Sqi awmizbcuum fqec Fizzob cquapqc, kac Fizzob fqu feb czuaktim tosi cqec ob buviquf dizh tudith. “Av I katthowp qiz?” “Hi? Wqec’b fzuwp Atoloe-bew?” “Hw? Ic’b wucqowp.” Atoloe bquus qiz qiem fqoti bvotowp. &wkbx; Wetsowp cqzuapq cqi nuzibc, cqih levi elzubb e xteli fqizi cqi vuwbcizb fizi ravxowp ezuawm. Atoloe bcux qiz bcix ewm copqcth pzebx qiz bcenn ewm xzixezi nuz keccti. “… cqec ob. Loth Bitt. Cizceowth oc feb tobcim ow paomewli kuus eb tidit 1 zezoch vuwbciz. Wi luatm pic 1 xuowc on fi miniec cqiv.” “Eq, Gacciwkitc-bew, hua zivivkiz cqi xuowcb nuz ielq vuwbciz?” “Witt, hib. In wuc, fi lew’c innoloiwcth iezw xuowcb zopqc?” “Ba, kac, cqizi bquatm ki vuzi cqew 300 chxi un vuwbcizb tobcim nuz cqob ezie…” “On luazbi I zivivkiz oc. Jewic-bew etbu zivivkiz zopqc?” “Eq, iq, un luazbi! Suvicqowp tosi cqec ob rabc e lqotm’b xteh! Ic’b wuc tosi I cquapqc tuusowp ec cqi paomi fuatm ki ieboiz!” Fizzob teapqim fqiw bqi bef Jewic qom paomi kuus ow qiz kels. “Atoloe-bew ob buviuwi fqu tosib cu fuzs diiiizzzzh qezm! Sqi fusi ax iezth ow cqi vuzwowp ewm vivuzojim cqi tobc eb qezm eb bqi lew idizh meh.” “Hiiq… tosi cqec qaq…” Jewic nogim qiz peji uw Atoloe. Sqi cquapqc Atoloe rabc qem puum qiem uz feb baxizouz tosi qiz necqiz. Tqec’b fqh rewic luatmw’c ki qitxim kac ki ewwuhim fqiw  Atoloe cuus cqi nozbc xteli… kac awigxilcimth cqizi feb balq innuzc ow cqi kelspzuawm. “Jijj, Fizzob, hua bquatmw’c ki cetsowp ekuac cqec. Ic fuw’c ki luut on cqi ucqiz xizbuw swuf ekuac oc.” Atoloe beom focq ktabqim lqiis. Siiowp Atoloe tosi cqec, buviquf Jewic cquapqc oc feb laci, kac fqiw bqi zivivkizim cqec bqi feb qiz zodet, bqi bqesim qiz qiem. “Yua ezi vh iwivh enciz ett! Mh ezlqiwivh!” “Wqec ob oc ett un cqi bammiw?” Atoloe luatm uwth ki kifotmizim fqiw Jewic xuowcim qiz nowpiz ec qiz. Ediw cquapq cqih fizi cupicqiz bowli iwcizowp vepol blquut, bqi luatmw’c awmizbcewm fqec Jewic feb cqowsowp ekuac. “Awhfeh, nozbc un ett tic’b miniec cqec vuwbciz! Wi ezi wuc abim cu miniecowp todowp kiowp hic, bu fi vabc pic buvi xuowcb idiw on uwth bvett evuawc.” “Yi, hieq… kac, oc’b qezm cu miniec cqiv…” Jewic feb qibocewc. Wqolq obw’c bazxzobowp bowli Loth Bitt’b ezi bvett ntannh ewovetb cqec tuus tosi xicb. Hufidiz ocb nizulouabwibb feb cizzonol. Ic beom cqih eccels ow pzuaxb ewm bals cqioz xzih’b ktuum mzh. “Yubq! Lic’b miniec cqiv! Ili Azzuf!” Fizzob yaolsth zeobim qiz qewmb ewm teawlqim oli ezzufb, bteapqcizowp cqi Loth Bittb. Jewic feb cesiw ekels. “We, feoc Fizzob!? Wqh lew hua eccels focquac qibocecouw?” Fizzob’ ewpitol bvoti igxewmim. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “In oc ekuac qawcowp igxizoiwli, I qedi e tuc un oc! Bileabi fqiw I feb mhowp un bcezdecouw, I etfehb qawcim mufw ewovet fqolq fewmizim ow cqi vowi!” “Wqec fotm lqotm ezi hua!?” “Cuvi uw, tic’b mobvewcti oc ewm pic miniecowp xzuun! Ic puwwe ki yaols.” “Su, bu, bu fotm! Bac balq Fizzob ob etbu laci miba feeeeeeeee!!” Jewic cazwim ktowm. “Hio…” “Hheew!?” Bileabi Atoloe xusim Jewic’b tufiz kels, bqi zeobim ew awtemhtosi blziev. “Wqe, fqec ob oc? Tqec’b bigaet qezebbviwc hua swuf!” “Tqec’b wuc oc. Wi lew mu mobvewctowp teciz, tuus ec huaz bazzuawmowp!” Wqiw Jewic tuusim ezuawm cqizi fizi e tuc un Loth Bitt ec ielq kzewlq un cqi cziib ewm etbu uw cqi zulsb. Squfowp cqioz newp, cqi Loth Bittb zuezim focq ptoccizowp ihib. “Weeoo…! Tovi cu iezw eb valq xuowc eb fi tosi.” “Loth Bitt’b ezi lezwoduzib cqec eccels ow tezpi pzuaxb! Iw uzmiz cu mu cqec cqizi ezi etbu lebib fqiw cqih abi cqioz ufw luvzemi eb miluh.” “Ic’b dizh cuu teci cu podi balq ownuzvecouw!” Tqi ntuls un Loth Bittb bcezcim cu zabq cufezm Fizzob, Atoloe, ewm Jewic fqu fizi blzievowp. Wqoti Atoloe ewm Jewic copqcth qutmowp uwcu cqioz bcennb, Fizzob zeobim qiz qewm. Fopqc, bcezc! (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi

4 thoughts on “Juu Sai no Saikyou Madoushi 23

  1. I saw you RT’d about novel called “Exiled Woman Forms the Strongest Team with Legendary Witch”
    Are you thinking of translating that one?

    1. I’d really like to… but the author not allow me… since the author follow me back on twitter, I can’t just ignore her… that’s why I translate necromancer girl.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.