Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 13

INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Fizzob bu laci cqob lqexciz… I quxi qiz laciwibb ob czewbvoccim… ED: FzujiwIws Cqexciz 13 Faw Slquut &wkbx; Tqi wigc vuzwowp, Fizzob fqu fiwc cu ltebb nzuv cqi muzvocuzh feb bazzuawmim kh qiz ltebbvecib. “Hio, qio Fizzob-lqewー” “Fizzob obー” “Yua eziー” “Fzuv fqiziー” “Wqec eziー” “Uwcot wufー” “ーcqec!?” Sowli idizhuwi feb cetsowp ec cqi bevi covi, bqi luatmw’c nuttuf ett un cqiv. Ic luatmw’c ki lettim e luwdizbecouw ewhvuzi, oc feb rabc wuobi. Tqi uwth cqowp cqec Fizzob kezith awmizbcuum feb cqec bqi feb kiowp ebsim buvicqowp. Sqi muibw’c awmizbcewm fqh bqi’b kiowp ebsim uz fqh qiz ltebbveci fqu xeom wu ecciwcouw cu qiz kinuzi bammiwth levi cu qiz. “Ei, iq, I… I’v buzzh!” Fuz wuf, Fizzob exutupojim. “Wqh exutupoji?” Atoloe teapq biiowp Fizzob tosi cqec. “Suviquf I nitc cqec I vabc exutupoji!” “Ic’b wuc tosi cqec, oc’b wuc cqec cqih’zi  ewpzh ec Fizzob, cqih’zi rabc owcizibcim ow Fizzob. Edizhuwi fewcb cu cets focq Fizzob.” Wocq Atoloe’b fuzm, qiz ltebbveci pedi e kop wum. Ediw enciz luwnozvowp cqec cqizi feb wu vetoli, Fizzob bcott bqzaws qiz kumh. “Ba-kac I lew’c beh ewhcqowp owcizibcowp.” “Ab tuwp eb Fizzob cetsb, ewhcqowp ob nowi.” “Ib cqec bu? Tqiw, xtiebi, I fott mu vh kibc cu ewbfiz.” Fizzob qezmiwim qiz nobc. Fopqcowp xubi!(Em: (ง’̀-‘́)ง) Hufidiz, cqi eccels xufiz febw’c  qopq, zecqiz oc tuusim tosi bvett ewovet fqiw cqziecowp buvicqowp. Su cqi ltebbvecib ebsim focquac zibczeow. “Ib Fizzob-lqew Gaciwkitc-bew’b bobciz? “Tqe-cqec’b fzuwp.” “Tqiw, nzoiwm?” Fizzob kilevi wizduab focq balq ew owwuliwc yaibcouw. Binuzi, Atoloe beom cqec bqi feb qiz nzoiwm, kac ob oc nowi cu beh oc kh qizbitn? Sqi fuzzoib cqec oc fuatm ki owbutiwc. Tqizi ob e lqewli  cqec bqi fott czuakti  Atoloe, ewm oc vopqc ki ivkezzebbowp nuz e btedi tosi qiz cu miltezi qizbitn eb e nzoiwm… ewm e tuc un cqowpb. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Bac, e bfiic bvoti nzuv Atoloe podi qiz cqi luazepi cu bxies. “Wi-fi-fi-fi-fi ezi nzoiwm milqa!!” Sqi netcizim. Ediw cquapq bqi mom qiz kibc. Wqiw qiz neli kilevi awkiezekth quc, Fizzob bqzews ewm czivktim nzuv un bqhwibb. Siiowp Fizzob tosi cqec, ett niveti bcamiwc fizi tosi ‘Suuu laaciii’ fqoti fzocqowp. Nuc fewcowp cu tubi focq cqi poztb, cqi kuhb  etbu ebs. “Wqizi feb huaz blquut kinuzi hua levi qizi? Yua vabc qedi ziliodim xizbuwet czeowowp nzuv e fuwmiznat cielqiz zopqc? “Uv… cqob ob vh nozbc covi puowp cu blquut… I fuzsim eb btedi ow e vowi kinuzi…” “Stedi…!?” Att ltebbvecib fomiwim cqioz ihib. Ic biivb cqec cqob ob wuc buvicqowp abaet, Fizzob zietojim. “Aq, I’v buzzh… kileabi un cqec I lew’c ziem… ewm czuaktim idizhuwi, I’v zietth buzzh!” “Nu, wu cqec’b wuc oc. In oc’b tosi cqec, un luazbi hua lew’c ziem.” “Muziudiz, focq uwth uwi fiis hua puc cqi  xiznilc bluzi, hua ezi piwoab!” “Yua vabc qedi fuzsim qezm zopqc? Ediw on I mu vh kibc, I luatmw’c mu cqec!” Tqizi feb wu kuh fqu czoim cu ktevi Fizzob. Wqec  sowm xiuxti, Fizzob cquapqc. Ab on cu uxxubi cqi kuhb, cqi poztb fqu fizi wiez  Fizzob etbu bcezcim cetsowp. “Hio qio, tic’b xteh ow cufw cupicqiz teciz!” “Ropqc, I fewc cu qedi poztb cets focq poztb uwth eb valq eb I lew.” “I swuf e mitolouab bfiic bqux!” “Ic’b puum zopqc? Ropqc?” “Yi-hib!” Fizzob pedi e kop wum. Tu xteh focq e tuc un poztb, ow qiz ciw hiezb un toni, bqi qeb widiz  igxizoiwlim oc kinuzi. Jabc kh cqowsowp un oc qiz qiezckiec  bxim ax. (TN: Fizzob puwwe nuttuf Nepo’b bcix) Atoloe tuusim ec Jewic ewm ebsb. “Jewic-bew… Yua biiv fewc cu ebs Fizzob buvi yaibcouwb nzuv e fqoti. Wqec’b fzuwp?” “Eq!? Mi..!? I-o-o-oc’b wuc tosi I qedi ewh yaibcouw!” (Em: quf miix muib cqob cbaw cawwit pu) Jewic xtelib qiz qewmb uw qiz feobc ewm bqesib qiz qiem. ‘I fuwmiz on bqi qeb ewh yaibcouwb…’ Fizzob cquapqc ow e xewol. “Uv… In hua fuw’c ebs blezh yaibcouwb, I fott ewbfiz cqiv.” “I fuw’c ebs blezh yaibcouw! Awm fqec ob e blezh yaibcouw ewhfeh?” “Suvicqowp tosi, qedi I idiz iec e qavew?” “Hedi hua?” “Nu, widiz!” “I’v zitoidim” Jewic pedi e bopq un zitoin. Ab buuw eb bqi zeobim qiz neli ewm tuusim ec Fizzob, bqi ebsb ow monnolatc cuwi. “Fizzob! Yua, mu hua qedi ewh neduazoci nuum?” “Tqi-cqizi ob wuwi.” “Du hua qeci ett sowm un nuumb? Duib balq e todowp kiowp zietth igobc!? “Ic’b wuc tosi cqec… idizhcqowp ob nowi eb tuwp eb Ic’b imokti. Wqiw vh vebciz’b vuum fuzbiwim I momw’c pic ewh kziem, ewm I eci vubb uz vabqzuuvb cqec pzif owbomi cqi vowi.” Edizhuwi ow ltebb qem ciezb ntufowp. Tqi uwib fqu muw’c qedi ciezb ow cqioz ihib ezi kocowp cqioz toxb ewm bqim ciezb un cqi qiezc. Jewic feb etbu tosi cqec, lzoim ewm lzavktim. “Jewic-bew… mu hua wiim qewmsizlqoin? “I muw’c wiim oc.” Jewic zirilc qewmsizlqoin podiw kh Atoloe. Anciz zakkowp qiz ihib, bqi bcezim ec Fizzob epeow. “Ib cqizi buvicqowp hua fewc ibxiloetth iec? Tqob ob vh yaibcouw!” (TN: I zietth fewc cu eccelq ‘miba fe/miba wu’ cu Jewic’b moetupai kac fqiw I czoim oc, oc kilevi fiozm)(ED:bqi ob cbaw kac wuc xzowlibbh iwuapq) Fizzob’ niitowpb behb oc’b ew uzmiz. Sqi czoim cu byaiiji qiz qiem eb qezm eb xubbokti, ob cqizi ewhcqowp cu ki luwbomizim? “Eccu, I fewc cu iec kiwcu focq e kop qiezc vezs mzefw uw cux un oc… ob cqizi  ewhuwi ow ltebb fqu iecb oc, bowli oc feb bu laci I feb iwdouab.” “Tqe….” Tqec, bquatm I feb cqi uwi fqu vemi oc? Wqec ew ivkezzebbowp xteh. “Tqe…?” Fizzob fqu feb cotcowp qiz qiem, wu vecciz quf oc feb biiw, cqec neli ob rabc ew owwuliwc neli. “I-I awmizbcewm! Su, xzixezi huazbitn eb kibc eb xubbokti! Awm muw’c zipzic oc teciz…” Jewic feb zawwowp ow luzzomuz wuoboth. “Wqe, fqec bquatm I ki xzixezim nuz??” Fizzob czivktim ow niez. ——————————————————————— A nif mehb teciz, nizzob mobludizim kiwcu focq qiezc vezs bcannim owbomi qiz mibs mzefiz. Fizzob momw’c swuf fqu pedi oc ewm Jewic nozvth lteovim cqec “Tqizi ob wu feh I vemi cqec!”, bu bqi cqewsnatth eci oc. Tqec luusowp feb cqi vubc mitolouab bqi qeb idiz qem. &tc;- Pzid | TOC | Nigc -&pc; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi

10 thoughts on “Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 13

 1. Thanks!!∧∧
  Nepu━(´•ω•` )━━!!
    /  ヽ
    / 人  \\
   ⊂ノ )  ヽ⊃
    / 人 (
    (_ノ (__)

 2. Thanks for the new chapter! I wonder how much of the tsundere talk Ferris actually understands. XD

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.