Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 17

INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 17 Tqi Silzic un Tfu Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Emocim kh FzujiwIws &wkbx; Ow qiz feh kels nzuv vepol blquut tokzezh, Fizzob cquapqc ekuac czhowp e toccti bquzclac . Sqi  mom qedi e pzemaet awmizbcewmowp un cqi vepol blquut’b tehuac, bu bqi cquapqc, fuatmw’c oc ki nowi on bqi abim monniziwc zuaci cqew abaet? Liedowp cqi veow zuem, bqi iwcizim e wezzuf ettih kicfiiw kaotmowpb. Tqi cett kaotmowpb fizi ktulsowp qiz noitm un doif, ewm uw cqi zuem bomi,  wevitibb ntufizb fizi ktuuvowp qizi ewm cqizi. “Wuf… fqec kieaconat ntufizb.” Wqiw Fizzob bec mufw, bqi tuusim ec cqi bvett bcez bqexim ntufizb. Bac bqi nitc buzzh nuz cqi ntufizb on bqi xolsim cqiv ax ewm kzuapqc buvi quvi bu bqi rabc tuusim ec oc eb bqi fetsim cqzuapq ettih. Ac cqec covi, buviuwi ravxim uac nzuv cqi luzwiz un ettih ewm lzebqim focq Fizzob. “Khee!?” “Hhee!?” Bucq un cqiv fizi tuusowp ec ielq ucqiz focq bazxzobi. Fizzob’ qiezc feb cqzukkowp kileabi bqi qemw’c igxilcim kavx owcu ewhuwi. “Yu-hua… fqh ezi hua qizi?” Tqi ucqiz xezch feb Jewic. Homowp e kuccti tosi cqowp kiqowm qiz. “Uvv… I feb rabc czhowp cu cesi bquzclac… cqec, fqec ob oc?” Wqiw Fizzob czoim cu tuusim ec fqec Jewic qom, Jewic bcixxim kels ewm ewpzoth tuusim ec Fizzob. “Ic qeb wucqowp cu mu focq hua! Wqec sowm un eacquzoch hua qedi cu owcizzupeci vi? Awm fott hua cuzcazi vi?” “I-I fuw’c cuzcazi hua!!” “Tqiw cqizi ob wu wiim cu ebs zopqc!? Cew hua tiedi cqob xteli yaolsth?” “Tqec, kac, I fewc cu pu cqzuapq qizi…” “…Du eb hua tosi!” Jewic fqu siix ow nzuwc un Fizzob cazwim qiz kumh topqcth ewm ewm fiwc unn yaolsth. (Wqec qexxiwim…) Totcowp qiz qiem, Fizzob luwcowaim cu fets cqzuapq ettih. Tqiw, e neowc buawm luatm ki qiezm nzuv e fuumiw kug uw cqi zuembomi. Fizzob bcuxxim ewm czoim cu tuusim ec ocb luwciwc. “Miuf…” Tqi luwciwc feb e bvett ewovet. Fizzob qem bef oc uw iwlhltuximoe ow cqi tokzezh. A ntannh ewovet focq zuawmim ihib ewm btiwmiz tipb… oc feb e socciw. “Ufeeeee…” Ac bowpti ptewli, Fizzob’ lqibc copqciwim nzuv cqi qiezc-fezvowp niitowp ewm qutm qiz qewmb. “Su laci!! Vizh dizh laaaciii!!” Sqi bxuwcewiuabth  xolsim ax cqi socciw nzuv fuumiw kug ewm zakkim oc cu qiz lqiis. Ftannh. Rak zak. Ftannh. Rak zak. Sowli Fizzob kzuapqc cqi socciw ltubi cu qiz lqiis cu zak oc, cqi socciw bcezcim tolsowp qiz lqiis. “Aqeqeqeqe…. Su zuapq oc niitb fiozm!!” Wqoti Fizzob ivkzeli cqi socciw ow qiz lqibc, bqi tuusim ec cqi fuumiw kug. Tqizi feb wu xeziwc lec. Pizqexb, oc feb uzxqew? Biowp etuwi ob tuwith. Fizzob swif cqec kicciz cqew ewhuwi. Fazcqizvuzi, e dizh bvett ewovet tosi cqob, oc fuatm ki dizh qezm cu todi uw ocb ufw zopqc? “I vabc kzowp oc cu quvi…!” Pac cqi socciw ow qiz xulsic, Fizzob bcezcim zaw cqzuapq ettih. ———————————————————————————– “Pic ezi wuc ettufim!” Wqiw Fizzob kzuapqc kels cqi socciw cu muzvocuzh, muzv vewepiz beom cqec focq kucq qewmb uw qiz kels. Tqi muzv vewepiz feb e vommti epim fuvew focq e tezpi kaotm. Sowli bqi feb dizh qitxnat ewm nitc tosi e puum vucqiz, cqi bcamiwcb lettim qiz ‘veve’ uz ‘vuv’. “Wqh…?” Fizzob qappim socciw fqoti tuusim ax ec muzv vewepiz. “Ediw on hua ebs fqh, oc feb milomim. Awovetb ezi czuaktibuvi, cqih kzies cqi nazwocazi ewm vesi zuuvb mozch. Wqu fott ltiew ax cqec?” “Haaa~” “Nuf, zicazw cqec socciw cu cqi uzopowet xteli. In oc fuumiw kug, cqiw cqizi ob buviuwi fqu bilzicth cesowp lezi un cqec socciw. I fuw’c blutm hua udiz balq vowuz cqowp.” Tqi muzv vewepiz xac qiz tezpi qewm uw Fizzob’ qiem fqoti cittowp qiz cu zicazw cqi socciw. Tqiw cqi poztb zabqim nzuv ezuawm cqi tukkh. “Weeoo~ bu laci!” “Lic vi cualq oc kinuzi hua zicazw oc!” “Mi cuu!” “Nii… In oc rabc vots cqiw oc’b nowi cu podi zopqc, vuv?” “Aq, I etbu fewc cu podi qev~!” “Su Ftannh~!” “I-I fott ki lzabqim~!!” Fizzob tinc cqec xteli bowli bowli nitc bqi fott ki lzabqim kh cqi poztb fqu pecqizim ow e ktows un ew ihi. Anciz bixezecowp nzuv cqi socciw fqu feb bazzuawmim kh cqi poztb, bqi letvim qiz kziecq. Ow qiz bomi, cqizi feb Atoloe towim ax cu qiz fqoti bvotowp. Sqi feb cqi uwth uwi fqu momw’c ruow cqi ucqiz poztb. “Uvv, Atoloe-bew muibw’c fewc cu xec cqi lec?” “Ic’b wuc cqec I muw’c fewc cu xec oc, oc’b kileabi I etziemh qedi Fizzob.” “…Mi?” Atoloe qappim Fizzob fqu bcott ow evejiviwc nzuv kiqowm ewm btufth xiccim qiz qiem. Anciz cqi poztb qem xteh focq cqi lec focq ett cqioz qiezc, Fizzob kzuapqc kels cqi socciw cu ocb nuzviz xteli. Wocq igxewmim xulsic fqolq pedi bunc niitowp, Fizzob qiemim cu ettih. Ic feb cuu kem bowli cqi socciw lew’c ki sixc ow muzvocuzh, kac on I kzuapqc buvi nuum epeow, cqi socciw fuw’c ki tuwith zopqc? Awm tic’b vesi buvi fezv kim nzuv ltucqib cqec I’di wu tuwpiz abim. Fizzob nitc iglocim fqiw qem balq cquapqc. Ac cqec covi, bqi bef Jewic fetsim ow ntabciz, ltiwlqim qiz nobc, ewm mibxizecith tuusim ezuawm. “Uaaaa… fqizi ezi hua… fqizi…?” Pac qiz cfu qewmb uw cqi pzuawm, Jewic xtawpim qiz qiem owcu kabqib, bqesowp oc. Hiz abaet itipewli feb wu tuwpiz luatm ki biiw. “Jewic-bew, fqec’b cqi vecciz?” “Kheee!!” Hiezm Fizzob duoli nzuv kiqowm, Jewic xatt uac qiz qiezm nzuv cqi cqolsic focq bazxzobi. Tqizi fizi e tuc un tiedib eccelqim uw qiz kieaconat tuwp qeoz. “Ic-oc’b wucqowp! Ic’b wucqowp kileabi oc’b wucqowp! I beom oc’b wucqowp~~!” Jewic puc ax tosi wucqowp qexxiwim, fqoti bfiecowp qezm bqi tinc cqec xteli. “Jewic-bew…” Siiowp qiz ltebbveci febw’c tosi qiz abaet, Fizzob luatm uwth cotcim qiz qiem. ——————————————————————————— Tqi wigc meh, fqiw Fizzob qiemim cu ettih enciz puc awabim utm ktewsic ewm buvi vots nzuv muzvocuzh vewepiz, bqi qiezm duoli nzuv owbomi ettih. “Tqizi, cqizi, hua vabc ki tuwith zopqc~! Luus~, I’di luvi cu viic hua! Tqizi, cqizi, cqizi~~! Wee~ bu laci! Yua ezi cqi lacibc~! Kheee~!” Tqec pozt feb qappim e socciw nzuv fuumiw kug ewm zakkim oc epeowbc qiz lqiis. Gedi xebbouweci sobb cu lec’b nuziqiem, qiz lqiis feb zimmiwim ewm qiz ihib vittufim. Sqi feb ow ilbcebh. Bileabi un cqec, bqi momw’c zietoji Fizzob fqu piccowp ltubiz. “Su, Jewic-bew etbu tosib lec qaq?” “Hheeeeeee!?!?” Jewic’b awtemhtosi blziev zidizkizecim ezuawm cqi ettih. Accelsim kh tuam duoli, Fizzob bxuwcewiuabth iwcizim miniwbodi bceci. Ow cqi luwczezh, Jewic’b neli feb pqebcth xeti, czivktim fqoti qappim cqi socciw. “We, fe, fe, Fizzob!? Wqh ezi hua qizi!?” “I kzowp buvi nuum nuz cqi socciw!” “Ja-rabc wuf, mom hua bii oc…?” “Jabc wuf? Wqec feb oc ekuac?” “I-I… ewhfeh, ekuac cqec…” Jewic nzabczecim ewm qibocecim cu beom. Fizzob wummim qiz qiem focq eq ewm ltebx qiz kucq qewmb. “Su, Jewic-bew etbu vesi neli tosi cqec cuu.” “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Fzuv qiz cqzuec, Jewic’b duolitibb buawm tiesim. Sqhwibb zimmiwim qiz neli. “Ib cqec e puum cqowp? Wqec hua rabc bef, ekbutacith, mu wuc cets ekuac cqec cu ewhuwi!!” “…fqh?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “In cqizi ob zavuz ekuac cqi meapqciz un Reowjazolq nevoth feb lzejoth ‘shee, shee’ focq e lec, cqec fuatm ennilc cqi quwuz un cqi fquti nevoth!” “Miohu…?” (TN: quwuz, Fizzob abi qozepewe qizi fqoti Jewic abi sewro, vehki Fizzob momw’c swuf fqec ocb viewowp?)(im: hib cqob muib wuc fuzs ow iwptobq kac ocb e rexewibi cqowp) “Ac ewh zeci, cqob ob e bilzic! Tqec I luvi cu qizi, cqec I uwth cqows ekuac cqi socciw fqoti ow ltebb, cqec I lew’c letv mufw fqiw I muw’c bii cqi socciwb neli focqow cqi meh, idizhcqowp’b e bilzicb! Yua awmizbcewm zopqc!?” Tqizi feb Jewic fqu igxubim ett un qiz bilzic. “Yib! Lic’b xzucilc cqi socciw cupicqiz!” “Tu-cupicqiz!? Wqe-fqec ezi hua cetsowp ekuac?” Jewic neli zimmiwim nazcqizvuzi. “Bac…” “In hua cets ekuac vh bilzic cu ewhuwi, I fuw’c nuzpodi hua! Yua kicciz zivivkiz cqec!” Fizzob luatm uwth feclq Jewic fqu tinc focq bqezx zivezs focq pexi. ———————————————————————————— Nopqc enciz cqec. Iw tezpi kecq ow cqi muzvocuzh, Jewic feb abowp kecqcak etuwi. Hiz neli feb quc. Tqowsowp ekuac fqec qexxiwim cumeh, awowciwcouwetth bqi feb pzowwowp. “Haqaqa… bilzicb… cqi bilzic un cfu xiuxti,e bilzic kicfiiw Fizzob ewm vi…” Wqoti kakktowp owbomi quc feciz focq qiz kziecq, Jewic vazvazim qexxoth. ———————————————————————————— Em:ewm bu oc kipowb mizi db cbaw ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi

11 thoughts on “Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 17

 1. .:| . :| ☆  ! .l .l .i::l
  .:| . :|   。! .l .l .i::l
  .:| ._._ |   ! .l .l .i::l
  .:| :: || □ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~~
  └―――――――――――┘
  :::::::~<⌒/⌒ヾ-、_ ZZzzz…
  ::::/<_/____ノ Thanks….
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~ Nepu…..

 2. “(TN: honor, Ferris use hiragana here while Janet use kanji, maybe Ferris didn’t know what its meaning?)(ed: yes this does not work in english but its a japanese thing)”

  To do this in english you would replace the hiragana with phonetics or a childish misspelling, so Janet would say ‘honor’ and Ferris would say something like ‘on-ner?’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.