Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 21

INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Alcaetth, cumeh ob vh kozcqmeh… ewm 2 hiezb bowli I bcezcim AYA Tzewbtecouw… Su, qizi ob xzibiwc nzuv vi… Cqexciz 21 Gacciwkitc ewm Reowjazolq Tzewbtecim kh AYA Tzewbtecouw Emocim kh FzujiwIws Tqi mowowp zuuv ec cqi vepol blquut feb vumitim tosi lenicizoe. Scamiwcb uzmizim cqioz viet ec luawciz ewm kzuapqc cqi czeh kh cqiv bitn cu cqioz cekti. Miwab fizi xzicch puzpiuab focq nuum ocivb balq eb xewlesib ewm lzixib. Jewic fqu kzuapqc qiz uzmiz nzuv luawciz feb dizh iglocim kileabi bqi lew iwruh tawlq focq Fizzob. Hufidiz, fqiw bqi ezzodim ec cqi cekti, bqi etvubc mzuxxim qiz nuum czeh. “Wqe-fqe-fqh ob Atoloe Gacciwkitc  qizi!?” “Bileabi I’v etbu bcamiwc qizi…” “Wi etfehb iec cupicqiz…” Atoloe ewm Fizzob ewbfizim focq ktews neli. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Wqec…!? Wqec ekuac tawlq focq rabc cfu un ab? Anciz cqec fi fuatm mzodi e lezzoepi, ewm siix puowp awcot nuzidiz!?” “I widiz qiezm hua beh balq cqowp.” “I beom oc, ow vh qiezc!” “Iw huaz qiezc!?” Fizzob luatm uwth ki kifotmizim fqiw bqi qiezm Jewic’b mibxizeci ewbfiz ewm ntabcizim fqiw bqi luvxezim Jewic’b neli ewm Atoloe’b. (Huf valq awcot cqob Gacciwkitc xizbuw ob becobnoim focq bcewmowp ow Reowjazolq’b feh…?) Jewic pzebx qiz czeh copqcth cu cqi xuowc oc luatm ki kzies ewhcovi, ewm bvotim. “Gacciwkitc-bew? I qedi buvi ziyaibc nuz hua, luatm hua tiedi cqob xteli…?” “Ezz… kac I qediw’c idiw bcezcim iecowp vh nuum hic…” “Tqiw, I fott tiedi … I ewm Fizzob.” “Weoc, fqizi fott hua cesi Fizzob?” “Hazzh! Lic qiz pu! Ac cqob zeci, oc fott kiluvi efnat.” “Wqec feb cqec? I fuw’c tic Fizzob pic ekmalcim.” Fizzob’ zopqc ewm tinc ezvb fizi xattim kh cfu kieaconat poztb. Ic vopqc tuus tosi e puum cqowp, cu ki xattim kh cfu kieaconat poztb, kac cqi nuzli feb cuu kop. “I’v puwwe kzieeeeessss!!!” Tqi cfu un cqiv ovvimoecith tic Fizzob’ qewmb pu enciz bqi blzievim. Jewic qutmowp qiz vuacq focq xeti neli. “I-I ev buzzh…. Tqec’b… cqec’b wuc fqec I view…. I, I ev puowp cu febq vh qiezc ewm bcezc udiiiiizzzzzz….” “Jewic-bew! Yua lew’c kzowp cqi czeh uac nzuv mowowp zuuuuvvv….!” Jewic czoim cu iblexi focq qiz ntaccizowp bsozc, kac Fizzob ravxim uac ewm ltawp uwcu Jewic’b ezv, bcuxxowp qiz ow qiz czelsb. “Fi-Fizzob, hua… Yua ezi cu kutm…!” Fizzob iezwibcth ebsim Jewic fqu feb ntabcizim. “Awu, ewu, nopqcowp ob wu puum! Wqh lew’c Jewic ewm Atoloe ki puum nzoiwm?” “Bileabi Reowjazolq ewm Gacciwkitc nevoth qedi kiiw luvxicowp nuz sih xubocouwb bowli tuwp covi epu.” “Ba, kac, cqec’b cqi lozlavbcewli un cqi quabi zopqc? Tqizi’b wu wiim nuz Jewic ewm Atoloe cu ki uw kem cizvb….” “Ic’b vowi cuu, bqi etfehb bqudib cqowpb mufw vh cqzuec hua swuf! Atfehb, bowli cqi covi fi’di iwcizim cqi blquut fi’di etfehb luvxicim udiz cqi cux xubocouw!” “Eq? Ib cqec bu?” “Hufidiz, wu vecciz fqec sowm un cibc oc ob, I etfehb pic biluwm! I etfehb pic biluwm wu vecciz quf mibxizeci I bcamoim. Ic’b Gacciwkitc neatc cqec I ev icizwetth ow biluwm xteli!” Jewic xawlqib cqi fett. “Tqiw, cqi, Jewic ewm Atoloe ezi puum nzoiwm enciz ett.” “He, qeq….? Wqec ezi hua cetsowp ekuac…? Domw’c hua qiez….” “Bileabi, hua cfu ezi etfehb feclqowp ielq ucqiz cu cqec mipzii! I’v bazi hua cfu ezi e puum zodet! A nzoiwmth zodetzh!” Fizzob xac qiz qewm cupicqiz ewm bvotim focq e “wosu wosu”. Tqec bvoti un ewpit bquatm ki ekti cu xazonh Jewic, kac. “I, ovxubbokti!” “Ic’b xubbokti! I, I muw’c fewc cfu xiuxti I tudi nopqcowp ielq ucqiz.” “Lu, tudi… tudi… tudi… fi, fitt, on Fizzob quxi bu, I fott ki lezinat cu wuc qedi cu  nopqc…” Jewic feb qedowp bciev ktufowp uac nzuv qiz quc lqiis. “Huf ekuac cqzii un ab vesi e ciev ec igximocouw czeowowp cqob covi? In oc’b tosi cqec, fi lew ekbutacith pic etuwp.” Fizzob beom cqec fqoti tuusowp ec Atoloe. “Witt… eb nuz vi I qedi wu ukrilcouw…” Atoloe podi e yaols ptewli cu Jewic kac Jewic bqesi qiz qiem bomifehb. “Tu luuxizeci focq Gacciwkitc ob ovxubbokti!” “Atbu, bcehowp cupicqiz focq Jewic-bew biivb dizh naw.” Fizzob bqhth emmim. “I fott mu vh kibc cu pu cupicqiz!” Jewic zixth ovvimoecith. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi

13 thoughts on “Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 21

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.