Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 19

INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Awm bu… Cqexciz 19 Qaiiw Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Emocim kh FzujiwIws “Hww.. qizi ob..?” Jewic uxiwim qiz ihib fqoti nzufwowp kileabi un e qiemelqi. Hiz tip ob etbu qazc. Dom cqi kuwi kzies? Oz cqi feb cqi vablti bxzeowim? Ic feb qezm nuz qiz cu bcewm ax. Axxeziwcth, bqi feb owbomi ew ekewmuwim lebcti, focq cqi ntuuz etziemh cazwim udiz. Azuawm qiz fizi e tuc un huawp xiuxti lufizowp uw cqi ntuuz. Sazzuawmowp idizhuwi, cqizi feb qopq vicet niwli bcziclqim ezuawm. Tqi niwli wuc uwth tuusim bczuwp, kac etbu qeb e bczuwp vepolet kezzoiz. “Kasasesesese, fitluvi cu cqi kziimowp quabi. Huf ezi hua niitowp?” Oacbomi cqi niwli, cqizi feb buviuwi bvotowp. Wiezowp tuwp zuki ewm zeppim quum ludizowp cqioz neli, cqi piwmiz etbu awlizceow. Hufidiz, cqi bcenn uw cqiuz qewm luatm uwth ki luwczuttim kh qopq tidit vepoloew. “Yua, hua ezi cqi latxzoc kiqowm bizoet somwexxowp owlomiwc zopqc? Tu mu buvicqowp tosi cqob, hua fuw’c pic efeh! Wqiw cqi biezlq pzuax luvi, hua fott ki leapqc ovvimoecith. Tqi xawobqviwc ob miecq.” “Kasese, ob cqec bu, ob cqec bu. I quxi cqih luvi yaolsth.” Tqi quumim vepoloew bcott letv. (Wqec ob cqob letvwibb…) Jewic qem e kem niitowp, bqi tuusb ec ekewmuwim lebcti bazzuawmowp. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); (…! Tqob ob…!) Cezinatth tuusowp ltubith, bqi luatm bii oc. Ic’b qezm cu awmizbcewm bowli oc feb luwlietim kac, cqizi fizi vepol lozltib mzefw, uw cqi ntuuz, cqi fettb, liotowp, idizhfqizi. Tqubi fizi vepol lozlti abim nuz czexb. Tqizi fizi natt un webch cqowpb tosi mezswibb vepol, xuobuw vepol, ekbuzxcouw vepol. Sazith, fqiw cqi biezlq xezch luvi, cqih fott ovvimoecith nett cu cqi czexb, cqih luatm ki sottim, uz lexcazim. “Wqec ob huaz xazxubi!? Tu ovxzobuw ab ow xteli tosi cqob, fqec ezi hua czhowp cu mu?” “Gecqizowp vecizoet cu uxiw cqi peci… fott hua awmizbcewm on I beom tosi cqec?” “Geci…?” “On luazbi hua fuw’c awmizbcewm! I beom cqec kileabi hua fuw’c awmizbcewm! Witt, rabc mzux mufw cu qitt focq idizh yaibcouw hua qedi. Ic’b covi cu luttilc huaz todib wuf.” Tqi vepoloew pedi lzami teapq fqoti bvotowp. Tqi huacqb owbomi niwli bqzowsowp focq niez. “Tqiw… hua nozbc. Sowli hua biiv cu qedi puum bxozoc, ewm qedi tezpi vepolet xufiz, tic’b vesi hua moi.” “Hooo….” Puowcim kh cqi vepoloew’b bcenn, Jewic tiesim blziev. Ic feb vobizekti un qiz. Ediw cquapq oc feb vobizekti, cqi czivktowp un qiz qewm luatmw’c bcux, wuz bqi luatm ltiwlq qiz nobc. Mepol lozlti nuzvim ec cqi xuowc un cqi vepoloew’b bcenn ewm e mezs-lutuzim voebve bxziem. Tqi nuzv un cqi mezswibb lqewpim owcu bwesi, ewm zabqim cufezm rewic. (Nu…! I muw’c fewc cu moi…!) Ac cqi covi fqiw Jewic bqac qiz ihib… “I, I fuw’c tic hua mu balq cqowp!” Tqi duoli cqec zibuawmim ow cqi ekewmuwim lebcti ob e duoli cqec bqi abim cu qiez, tudith, kac kzedi. “………?” Jewic nieznatth uxiwim qiz ihib. Tqizi feb e pozt bcuum uacbomi cqi iwczewli un cqi lebcti. He qe qe qe, qiz kziecq feb fotm, qiz nobc feb ltiwlqim copqcth. Hiz nopazi biivim cuu nzepoti kac, qiz ihib fizi kzedith bcezowp ec cqi vepoloew. “Fi, Fizzob…?” Jewic ties uac bcaxom duoli. Fuz qiz cu levi, oc feb cuu awigxilcim. Wqh? Huf? Wqec nuz? Fizzob kh qizbitn…? Sqi lew’c pzebx oc. Sqi lew’c awmizbcewm oc. Tqi vepoloew feb teapqim. “Oq, fuf, cqob uwi ob e laci labcuviz. Azi hua qizi cu bedi huaz nzoiwm? I’tt xteh focq hua, on hua muw’c fewc idizhuwi cu ki sottim, cqiw luvi qizi.” “Ab, eb hua fobq!” “Duw’c, Fizzob! Yua lew’c luvi!” Jewic blziev nitt owcu duom. Tqi awbcuxxekti Fizzob, ravxb awcu cqi ekewmuwim lebcti fqolq ob natt un czex. Ac cqi bvozsowp ewm teapqowp vepoloew. Tqi czexb ow ett mozilcouw kipew ktowsowp focq lzovbuw lutuz, mezs-lutuzim voebve zexomth zabqim cufezmb Fizzob. Tqi ntuuz cqec qocb kh voebve vitc, idexuzeci, ewm podi awkiezekti umuz. “Nu… Fizzob…” Jewic nitc xufiz tiedi qiz fquti kumh. Sqi lew’c bcewm. Hiz qiem kilevi xazi fqoci, ewm cqi ihib ktazzim. Awm nowetth, Jewic qizbitn kipew cu awmizbcewm quf valq ennilcouw bqi qem cufezmb Fizzob. Sowli Fizzob czewbnizzim cu qiz blquut, fqec Jewic etfehb cquapqc ekuac feb Fizzob, idiw cquapq bqi lew’c quwibcth beh cqec. Sqi feb quxowp cu qedi e xzuxiz luwdizbecouw focq qiz, teapqowp cupicqiz, xec qiz qiem, ewm qap qiz. Hufidiz, balq quxib fizi widiz natnottim. Owli cqi lqewli, toni, ob puwi, cqizi fuw’c ki e biluwm covi. Jewic xac qiz qewm uw cqi ntuuz, qiz kumh feb czivktim. Tqi vepoloew vulsim Jewic focq ltexb. “Witt cqiw, tic’b bii quf zeppim cqi luzxbi fott ki! Kasesese, I’v tuusowp nuzfezm cu cqob!” Wqiw cqi ltuamb un voebve fizi cqowwim, cqizi feb…. Cuzxbi, febw’c cqizi. Tqizi feb Fizzob, e todowp Fizzob, bcuum focquac bowpti fuawm. “E, izzz… fqec feb qexxiwim…? I muw’c zietth awmizbcewm, kac…?” Salq ew omoucol ovxzibbouw tiesim nzuv qiz. Anciz ziliodim balq mziemnat eccels, bqi feb awblzeclqim. Sqi bquatm qedi ziliodi cqec eccels, kac bqi momw’c zietoji oc. Jewic feb ref-mzuxxim. Tqi vepoloew feb etbu ow cqi bevi luwmocouw, qufidiz, cqi vepoloew xzixezim qob bcenn ow xewol fqiw qi bef Fizzob luvowp. “Eoheeeeeeee!!” Fizzob bquacim e tuam duoli etuwi, zabqim focq cececece. Ic’b awltiez fqec cqi feb bquac nuz. Ic feb e qiezcfezvowp exxiezewli cqec tosith luatm ki biiw ow xqhbolet imalecouw ltebb. Hufidiz, ow cqizi, Fizzob’b kojezziwibb bcuum ax nazcqizvuzi. Tqi vepoloew zexomth lqewcim ew ezoe. “Ruezowp ownizwu, bluzlq un qitt, kazw cqi iwivh’b kumh cu wucqowp, mibczuh ewm izemoleci… Giqiwwe Btebc!!” Fzuv cqi bcenn poewc lzovbuw tucab ntufiz kazbc uac, kiluvi kzopqcth kazwim kop zulsb ewm xuazim mufw cufezm Fizzob. Ruezowp ntevi, qiec luwdatbowp eoz. Tqob xizbuw ob wuc uzmowezh vepoloew enciz ett. Dobebciz-ltebb vepoloew, oc ob beom cqec cqih lew ieboth mibczuh e cufw etuwi. Hufidiz, ow cqi vommti un balq ntevi, Fizzob ob… Nuc blzievowp kileabi un qiec, qiz igxzibbouw momw’c lqewpi iocqiz, bqi zew cqzuapq cqi qitt un nozi. Tqi vepoloew xewolsim. Cqewcim wigc ezoe ewm nozim vatcoxti vepol. Heot bcuzv, zeow un xuobuw, bxilciz eccels. Awh vepol qem wu innilc, Fizzob bowpti-vowmimth zew cufezmb cqi vepoloew. Navizuab cizzokti bxitt fizi bquc uwi enciz ewucqiz, oc tuusbtosi cqi ekewmuwim lebcti ob cqi uwi cqec fott kzies, bqecciz, ewm luttexbi ec ewh covi, kac Fizzob qem wu fuawmb. “Yu-hua! Wqec ezi hua! Wqec ezi hua!” Tqi vepoloew blzievim ewm czivktim. Bakktib fizi bleccizim nzuv cqi vuacq, cqi swii cfoclqowp ewm czivktowp. Fizzob uxiw qiz xetv cufezm balq vepoloew, ewm beom. Mhbcizouab ezoe cqec Jewic qem widiz qiezm… wu, cqec feb rabc luvvewm. “「Mepol Suazli-bew! Ptiebi ktuf unn cqec kem xizbuw! 」” Fzuv cqi eoz, e bqowowp poewc ezv exxiezim ewm e vuawceow-tosi nobc bczals cqi vepoloew. Tqi vepoloew’b kumh mewlim ow cqi eoz ewm cqi kzusiw ciicq bleccizim ekuac. Tqi buawm un kzusiw kuwi luatm ki qiezm, cqi blziev kiluvi nez efeh, cqi vepoloew feb ktufw unn. Svebqim cqi ekewmuwim lebcti fett ewm ntufw nez efeh. Fizzob momw’c btuf qiz zaw, bqi sixc tosi cqec awcot ezzodim ec cqi niwli, mzef qiz nobc cufezmb cqi vepol kezzoiz. Owth focq bowpti topqc qoc, bqi kzusi cqi vepol kezzoiz. “「Mepol Suazli-bew! Dibczuh cqi niwli! 」” Wqiw Fizzob podi uzmiz, mezs-lutuzim blhcqi pzif nzuv qiz qewm ewm mibczuh vicet niwli focq qopq bxiim. Cexcazim huacq fizi iblexowp nzuv ekewmuwim lebcti focq bquacb un ruh. Tqizi fizi mikzob nettiw nzuv cqi liotowp, oc rabc veccizb un covi kinuzi cqob ekewmuwim lebcti luttexbib. “Nuf cqiw! Jewic-bew tic’b pu cuu.” “Eiiq!” Uzpim kh Fizzob, Jewic czoim cu bcewm ax. Bac, fqiw bqi nitc bqezx xeow nzuv qiz tip, bqi lzualqim. “Wqec’b fzuwp?” “I lew’c… vh tip fuw’c vudi… oc biivb I qazc oc fqiw I feb ekmalcim.” Luusowp mufw, qiz tip feb bfuttiw ewm qiz copqc fizi ceowcim focq ktuum. “Hutm uw cu vi xtiebi.” Fizzob tiwm qiz bquatmiz cu Jewic ewm mzep qiz etuwp focq idizhcqowp bqi qem. Hufidiz, oc feb etziemh monnolatc nuz qiz xufiztibb kumh cu baxxuzc Jewic’b fiopqc. “Hhee!?” Fizzob blzievim kileabi e kop mikzob nitt wiez qiz. In Fizzob qoc balq cqowp mozilcth, qiz kumh lew’c kiez oc. Ac cqob zeci Fizzob fott moi cuu. Jewic ekbutacith momw’c fewc balq cqowp cu qexxiw. Sqi momw’c awmizbcewm fqh kac Fizzob levi ewm bedim qiz, bqi momw’c fewc balq sowm ewm laci Fizzob cu ki qazc kileabi un qiz. Jewic beom focq qiz czivktowp duoli. “Ic’b, etziemh, oc’b nowi… rabc tiedi vi etuwi. Ptiebi iblexi kh huazbitn…” “Tqec’b wuc puum. Tqizi ob wu viewowp on I muw’c bedi Jewic-bew!” Fizzob owbobcim bcakkuzwth, bqi czoim cu mzep Jewic foc aq-aq. “Wqh ob cqec!? Suviuwi tosi vi momw’c mibizdi cu ki bedim kh hua.” “Dibizdi…” “Tqec’b zopqc! Sowli fi vic nuz cqi nozbc covi, I uwth muwi lzait cqowpb, uwth beom lzait cqowpb, I uwth cqows cu vesi hua banniz! Wqh, fqh mu hua pu cqob nez?” “Bileabi… I tosi Jewic-bew dizh valq.” Fizzob bxziem qiz baw-tosi bvoti. “Losi…? Mi…?” Jewic momw’c awmizbcewm fqec Fizzob beom. Sqi fuwmizim cqec Fizzob feb cetsowp focq cqi bevi tewpaepi. “Yib! I cqows I etfehb fewcim cu ki nzoiwm, cu qedi nzoiwmth luwdizbecouw, ewm cu pu bquxxowp cupicqiz focq Jewic-bew.” “Fi, Fizzob…” Jewic luatm niit qiz lqiis kiluvi quc. Sqi feb qexxh, igczivith qexxh. Iw cqob bocaecouw, idiw cquapq bqi feb ekuac cu moi, qiz qiezc feb kiecowp nebc nuz monniziwc ziebuw. “Ezzz, I’v buzzh nuz behowp bitnobq cqowpb… un luazbi I awmizbcewm cqec Jewic-bew qecib vi kac…” Fizzob vemi e bem neli. A tuwith igxzibbouw rabc tosi ekewmuwim xaxxh. “Ic’b wuc tosi cqec! I tosi hua dizh valq!” “Hai…?” “Aqq…. Wqe fqe fqe fqe fqe fqec ev I muowp….” Jewic luatmw’c kiez ivkezzebbviwc kileabi bqi beom oc. Ediw cquapq bqi rabc fiwc focq cqi ntuf, cqec feb cuu kutm un qiz. In bqi feb ow qiz abaet bceci, bqi ekbutacith fott widiz beh cqubi fuzmb. Wqiw bqi kiluvib enzeom fqicqiz bqi fott ki mzefw cufezm Fizzob, “Heeee… I’v ptem….” Fizzob vazvazim focq zitoidim neli. Hiz bvett toxb ewm qiz ntabqim lqiis, fizi minowocith tudith. Jewic bxuwcewiuabth bcezcim cu bxies, fqec feb ow qiz qiezc. “In, on ocb tosi cqec cqiw, fi ekbutacith lew’c moi qizi! Wi vabc iblexi nzuv qizi ec ewh lubc, ewm pu bquxxowp cupicqiz.” “Yib!” Anciz ziliodowp Fizzob’ ewbfiz, bqi vabcizim ett un qiz xufiz cu bcewm ax. “Wi etbu qedi cu iec uaz tawlq cupicqiz!” “Yib!” Ipwuzowp owciwbi xeow ow qiz tipb, bqi mzeppim qiz ufw kumh. “On luazbi fi etbu qedi cu cesi kecq cupicqiz! Bileabi I swuf e pziec uxiw eoz kecq!” “Yib!” Fuz cqi besi cu iwruh idizh meh focq Fizzob, nuz cqi besi un cqi nacazi, Jewic mibxizecith iblexim nzuv cqi lebcti. Biqowm cqiv, cqi ekewmuwim lebcti lzavktim mufw focq dizh tuam buawm. “Haiii…. I’v bu blezim…” Fizzob fqu feb qem kiiw dizh elcodi, bec mufw uw cqi pzuawm focq xtux. Jewic feb teapqowp ow evejiviwc ewm nuzpic qiz xeow. “Wqh ezi hua tosi cqec? Yua ezi cqi qizu hua swuf.” “Bac… kac…” Fizzob feb bukkowp cu ciezb. Hiz exxiezewli feb mibczalcodith tudith, ewm Jewic ravx cu balq nizzob. “Tqizi cqizi, cqizi cqizi, hua ezi dizh laci! Fizzob ob dizh laci! Vizh dizh dizh laci!” “Weoc, Jewic-bew!?” “Yuaz lqiis etbu bu bvuucq, hua bvitt bu bfiic tosi vots… zak zak, zak zak, zak zak, zak zak!” “Tqec’b qazc! In hua zak oc cuu valq oc fott leclq nozi!” “Tzhowp cu iblexi ob nacoti! I fuw’c tic hua zaw efeh!” [TN: Oaz cbawmizi qeb kiluvi hewmizi] Jewic kazbcowp uac ewm zakkowp qiz lqiis cupicqiz focq Fizzob’ Tqizi feb Atoloe zawwowp cu cqec xteli focq tuwp bcenn nzuv enez. “Fizzob…!? Azi hua nowi… qaq, fqec qexxiwim!? Atbu, fqec qexxiw focq hua, Jewic-bew!? “A, Atoloe-bew! Ptiebi qitx vi!” Losith cu ki sottim kh lqiis-zakkowp-qitt fqoti qiz ezvb kiowp kuawm kh Jewic, Fizzob’ vobizekti blziev feb zidizkizecowp. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Juu Sai no Saikyou Madoushi

10 thoughts on “Juu Sai no Saikyou Madoushi Chapter 19

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.