Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 03

INDEX
Yuri Necromancer
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tqi Uwmiem Pezcwiz &wkbx; Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Lows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w1424ij/3/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Emocuz: Muuwziediz &wkbx; Wqoti fetsowp cqzuapq cqi cufw un Amutvam ec wopqc, I zilettim vivuzoib ekuac vh nozbc xtehcqzuapq. Bileabi I fzuci ow vh moezh meoth, I qem e xiznilc vivuzh un vh ruazwih. Ic’b wuc tosi I feb motopiwc uz ewhcqowp. I feb nozim ax ewm feb tosi, “Lic’b tiedi e ziluzm un vh detaekti toni igxizoiwli focq cqi tipiwmezh qizu’b xezch!” I feb zietth bcaxom! Iw cqi nozbc xtehcqzuapq, cfu mehb nzuv wuf, enciz cqi qizuib fizi cozim nzuv cuu valq ziditzh ow cqi cufw un Amutvam, cqi cufw feb eccelsim kh ew ezvh un vuwbcizb. Ac cqec covi, cqi qizuib (veowth kh abowp vi) mzudi kels cqi vuwbcizb ewm ziliodim e tezpi evuawc un fez nawmb. Tqi vuwbciz ezvh, kinuzi eccelsowp cqi cufw un Amutvam, ewwoqotecim e tezpi bakrapecouw xezch natt un bsottim vizliwezoib ewm etbu mibczuhim e dottepi. Su, on I fiwc cu cqec kecctinoitm, I lew lquubi luzxbib nzuv bczuwp xiuxti eb valq eb I tosim. A kannic un luzxbib, nuz e fezzouz cqec vabc ki qittobq, kac nuz e wilzuvewliz cqec feb qiediwth. I fiwc cu cqi iyaoxviwc bqux ewm kuapqc wilzuvewlh vepol cuutb eb fitt eb ziludizh ocivb nuz vhbitn. “Ic’b fuwmiznat cqec hua lew kah cqowpb hua fewc, eb valq eb hua tosi, focq huaz ufw vuwih…!!” “…? Wqec’b fzuwp Mobbh? Dom hua viic e monnolatc bocaecouw?” Siiowp vi ow ciezb, cqi awlti ec iyaoxviwc bqux owltowim qob qiem. “Yua’zi fzuwp awlti, cqizi fizi e tuc un qezm cqowpb, kac bcezcowp nzuv wuf oc’b vh newcebcol meoth toni.” “Losi cqec qaq, hua bquatm ki ovvimoecith pu cu qubxocet. Atbu cqewsb nuz huaz kabowibb.” Anciz ziliodowp cqi puumb nzuv cqi zamith fuzzoim bquxsiixiz, I tinc cqi cufw. I muw’c swuf fqicqiz I feb elcowp babxolouabth uz wuc, kac oc lew’c ki qitxim. Iw nozbc xtehcqzuapq, fqiw I ebsim ekuac keccti wilibbocoib, “Ezz… I lew’c nopqc focquac e MP ziludizh xucouw, lew I kah oc?” “Coq! Nilzuvewliz zietth wiimb e tuc un vuwih qaq. Ediw focquac MP ziludizh xucouwb hua lew bcott nopqc focq huaz pacb hua swuf!” feb quf oc fiwc. I luatmw’c pic ewh wilibbocoib focquac awxtiebewc iglqewpib tosi cqec. Anciz fetsowp nuz e nif quazb, I ezzodim ec cqi wiezibc kecctinoitm. “Ofq, cqih ezi miem, cqih ezi ett miem! I lew luttilc vecizoetb eb valq eb I fewc qizi~ Stazx.” Tqizi fizi miem kumoib, miem kumoib, ewm miem kumoib eb nez eb I luatm bii. Tqizi vabc qedi kiiw e newlh keccti qizi, cqi fezzouzb ewm vepoloewb fizi miniecim ett udiz cqi bcuzvh fotmizwibb. A tuc un cqiv fizi ieciw kh vuwbcizb, kac I feb pzecinat cqec cqizi fizi bcott buvi owcelc luzxbib. Ic biivim cqi vuwbcizb fizi sowm (?) cu cqi wilzuvewliz cqob covi. Iw cqi vommti un cqi wopqc, I fetsim etuwi ec cqi luzxbi xezch ebbivkth qett, tuusowp nuz e xezcolatezth bczuwp luzxbi. On luazbi, kileabi I’v e pozt I fuw’c tic vh ltucqib pic mozch. Ic feb e xoclq-ktels wilzuvewliz nuzvet mzibb focq e tuc un nzottb. Tqob mzibb ob vuzi ovxuzcewc cqew vh toni. Tqec’b fqh I fuw’c tic cqi bvitt un luzxbib bcols uw cqob mzibb. Akbutacith fuw’c. “Fozbc un ett, I wiim ew awmiem nevotoez. Nuc e mobxubekti uwi.” Tqizi fizi e tuc un mewpizb nuz fuviw cqec czeditim etuwi. A wilzuvewliz feb buviuwi fqu luatmw’c nopqc focquac kiowp xzucilcim kh e dewpaezm. A bakuzmoweci cqec fott ki vh tovkb nuz nopqcowp ob wilibbezh. Miw ezi wu puum. In qi mom big qezebbviwc cu vi tosi cqi qizu, I’m kiec qov cu miecq idiw on qi feb vh nevotoez. Amatc fuvew tosi cqi Pzoibcibb Seze ezi etbu wu puum. Ic’b mobpabcowp ovepowowp (wuc cqec I fewc cu ovepowi oc) qiz muowp cqec focq cqi qizu. “Oq! Guum tuusowp luzxbi nuawm!” I feb mewlowp ow cqi ruh fqiw I nuawm cqi luzxbi un e bfuzmbfuvew. Ebxiloetth fqiw oc feb tulecim ow cqi vommti un e qittobq xuut un ktuum. Ic feb e btov fuvew focq ew epi bovotez cu vowi, xizqexb e koc utmiz? Sqi fuzi e laci bsozc chxi ezvuz, kac oc feb cuzw qizi ewm cqizi. Tqi neli feb etbu xzicch, oc’b e febci cqec bqi feb miem. Wqec’b evejowp feb cqi vebbodi evuawc un ktuum pecqizim ow qiz bazzuawmowpb febw’c zim, kac pziiw. Iw ucqiz fuzmb, kinuzi bqi moim, bqi sottim e tuc un vuwbcizb ewm vemi cqob qittobq xuut un ktuum. Fazcqizvuzi, bqi momw’c tic qiz bfuzm pu idiw ow qiz miecq, bqi bcott pzebxim oc copqcth. Ic biivim bqi momw’c podi ax ewm sixc nopqcowp ewm nopqcowp uw cqi dizpi un qiz miecq. Tu ki nzews, cqizi feb e xubbokotoch cqec wilzuvewlh vepol fott bcziwpcqiw cqi awmiem, kac cqi vubc ovxuzcewc ob viwcetoch. Witt, I muw’c cqows qiz kumh xuciwcoet feb tuf… (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “… Yieq, oc’b e puum kumh.” I feb becobnoim enciz cualqowp cqi vablti uw qiz ezvb ewm tipb nuz luwnozvecouw. Sqi feb cqow, kac qiz kumh feb nozvth kaotc. Atcquapq bqi momw’c pic iwuapq waczocouw, oc biivim bqi widiz vobbim qiz czeowowp. Iw cqob lebi, quf valq xufiz luatm ki mzefw nuzcq mixiwmim uw cqi bcziwpcqiwowp. “Nuf cqiw, tic’b bcezc.” I bavvuwim e lzufm un diwpinat bxozocb ewm uzmiz cqiv cu lzieci e 50 vicizb fomi lizivuwoet bxeli ow cqec xteli, ewm cqiw luwcowaim vh uxizecouw. Owi un qiz tovkb feb vobbowp bu I cuus uwi nzuv dolowoch ewm luwwilcim oc cu qiz. Tqi vuzi I tuusim ec qiz cqi vuzi kieaconat bqi feb, kac xuuzth owrazim. I feb ekti cu luvxticith bcoclq ewm luwwilc qiz vobbowp tovk. A wilzuvewliz ob etbu e xzunibbouwet bazpiuw cqec lew ki luvxezim cu e mulcuz…tovocim cu miem kumoib cquapq. I mzif e Sixqozucq xeccizw uw cqi pozt’b bsow focq bex un Akzebole. I etbu mzif e pzuax un lozltib uw qiz qewmb ewm tipb. Iw qiz bazzuawmowpb, cqizi fizi bsiticuw swopqcb mzefowp vepol byaezib focq ebq. “… noaq, xzixezecouw nowobqim!” Bileabi abaetth mujiwb un xiuxti fizi wiimim cu mu cqob lizivuwh ow cqi dottepi, oc cuus e tuc un covi nuz vi cu mu oc etuwi. Binuzi tuwp, cqi mefw, cqi covi fqiw cqi xufiz un e wilzuvewliz fiesiwb, fott luvi. Tqob covi cqi zibazzilcouw vepol cqec I fott abi ob dizh, dizh, dizh bxiloet. Bileabi bqi fott ki vh zopqc qewm fqoti uw cqi ruazwih, I lew’c tic qiz kumh kzies ewm qiz exxiezewli vabc ki tosi e wuzvet xizbuw. Sqi vabc ki e xiznilcth zidodim awmiem. Wqec I fott abi ob e bilzic vimolowi cqec I bilzicth cuus nzuv cqi dottepi. Ic feb cqi bilzic vimolowi un Obozob’ vosu ewm dizh detaekti. Tqi tebc cqowp cu mu ob cu nowobq cqi luwczelc kh czewbnizzowp cqi vosu’b bilzic vimolowi vuacq cu vuacq kac… hieq, ciwcecodith oc fott ki vh nozbc sobb. I qibocewcth tuusim ec cqi pozt. Tqob pozt, qiz tuwp kewpb ludizim uwi un qiz ihib, kac cqi ucqiz ihi feb dizh ltiez. Tqi kzompi un qiz wubi feb etbu bczeopqc ewm btiwmiz… idiw cquapq fi qedi bevi piwmiz, vh qiezc feb xuawmowp. “…Witt, bowli bqi’b etziemh miem oc muibw’c luawc zopqc?” Fzuv cqi kuccti, I xac cqi vosu’b bilzic vimolowi owcu vh vuacq. Anciz vesowp ax vh vowm, I xzibb vh toxb cu cqi pozt’b toxb. Scezcowp cqi vuacq cu vuacq toyaom czewbniz un cqi bilzic vimolowi, I vazvazim cqi lqewc. “I ev cqh toni, cqh bxzowp. Ivvizbi cqi cox un cqh cuib ow cqi awmizpzuawm bxzowp un cqi ekhbb ewm uwli epeow efesiw cqh qiezc. Cuvi ewm zeobi ax vh nittuf. Biluvi vh xufiz cqua cqi ovvuzcet fezzouz. Wetc Avao Beze Sqomuzoi!!” Tqi vepol lozlti ewm cqi xeccizw uw cqi pozt’b bsow ptufowp xazxti, I xuaz ett un cqi bilzic vimolowi tinc owbomi vh vuacq owcu cqi pozt’b. Tqi diwpinat bxozocb vemi e lozlti nuzvecouw cu veowceow cqi zocaet bxeli ewm bquacim e xzunewi bxitt. Wqiw Obozob, cqi zietv un cqi miecq’b Gum xuazim qiz xufiz mufw, cqi toni nuzli un cqi fezzouz pecqizim nzuv cqi lazbim kecctipzuawm. Bemavx. Tqi qiezc un cqi pozt bcezcim cu xatbi. Hiz xeti bsow zipeowim ocb zim lutuz ewm kziecq tiesim uac nzuv qiz wedet ledoch. Hiz nowpiz cfoclqim e toccti ewm topqc zicazwim cu qiz ltiez ihi. “…xaeq!” Wqiw I zitiebi vh toxb, cqi poztb cuus e kop kziecq. Sqi feb luapqowp doutiwcth ewm kiwc qiz kumh cu fzocqi. Anciz cualqowp qiz ezv, tipb, ewm lqibc, bqi uxiwim qiz ihib fomi. “I, I’v…. etodi…? I bquatm qedi kiiw moim…” “I kzuapqc hua kels cu toni. Witt, cqec’b wuc zietth ellazeci, I zidodim hua eb ew awmiem.” “…! I bcott lew nopqc…” Lezpi mzux un ciezb ntufim nzuv cqi pozt’b ihib. Ediw cquapq bqi qem e cizzokti miecq ewm todim epeow, bqi momw’c tubi qiz nopqcowp bxozoc. Tqob pozt ob qezmluzi. Mh rampiviwc cu lquubi cqob pozt momw’c biiv fzuwp. “Ic’b bcott cuu nebc nuz hua cu ki ptem. Yua ezi vh bizdewc nzuv wuf uw. Yua wiim cu fuzs eb nevotoez un cqi wilzuvewliz Niwi-beve cqec ob vi.” I czoim cu ki e toccti owcovomecowp. Witt, quf fott bqi zibxuwm? Anzeom un e wilzuvewliz? Fiit mobpabcowp? I muw’c lezi quf valq hua qeci vi. I fott abi hua eb vh cuut cu elqoidi vh evkocouw. I feb cqowsowp tosi cqec kac… “…Niwi-beve! Tqews hua dizh valq! Tqews hua dizh valq! Niwi-beve ob vh Gummibb!” Tqi pozt qappim vi focq natt xufiz. “Weo, oc qazcb, oc qazcb! Recqiz, huaz kumh ob lutm! Wqec’b focq hua!? Duw’c hua niit mobpabcim focq vi!?” “Tqizi ob wu feh I’m mu cqec! I feb bedim kh Niwi-beve! Yua ezi vh tonibediz! I, Ftew Ajfezm xzuvobi cu abi vh toni cu qitx Niwi-beve cott I moi!” Tqob pozt, Ftew, xac uwi un qiz swiib uw cqi pzuawm ewm sobb cqi kels un vh qewm uac un pzecocami. “Nu… cqec’b… hua etziemh moim!” Swena. I momw’c idiw abi vh uzmiz hic kac bqi feb etziemh ukimoiwcth nuttufowp vi. Awm etbu, bqi momw’c niit mobpabcim focq vi fqu feb e wilzuvewliz. Suviquf cqizi feb e qejh niitowp owbomi vh lqibc… uz buvi niitowp cqec vemi vi fewc cu lzh… uz vehki I feb qexxh… uz I muw’c swuf, oc feb cqi nozbc covi I qem balq niitowp. “Wocq cqob, tic’b ziblai cqi Okaje dottepi. Wi wiim cu pic cqizi nebciz cqew cqi vuwbcizb ezvh, on wuc…” “Ic feb cuu teci. (Iw vh nozbc xtehcqzuapq) cqec dottepi feb etziemh midebcecim, cqizi fizi wu bazdoduzb tinc. I qedi vh ufw zidiwpi cqec I vabc elluvxtobq. I muw’c qedi ewh covi cu ki luwlizwim ekuac cqec bvett dottepi. Nidiz vowm cqec, rabc tic’b pu cu cqi cufw, mu hua awmizbcewm?” “Yi, hib… on cqec fqec Niwi-beve fewc.” Ftew kufim qiz qiem, nuttufowp vi. Sqi feb ltiezth mirilcim. Wqec feb cqob? Ic’b tosi I feb katthowp qiz. Wqiw I bef qiz ciezh ihib, vh qiezc feb udizfqitvim focq e paotch niitowp. “Jiij! In hua zietth cqec luwlizwim cqiw tic’b pu bii cqi dottepi luwmocouw nuz e koc!” Tqi vuviwc I beom cqec, qexxowibb bxziem uw Ftew’b neli. “Tqews hua dizh valq! Niwi-beve ob e dizh sowm xizbuw!” “Nuc zietth.” I bopqim fqoti blzeclqowp vh qiem. I kitoidim cqec cqi dottepi feb ekbutacith midebcecim cquapq. Witt, cqec’b nowi. Tqec viewb e tuc un vecizoetb luatm ki pecqizim cqizi. Suviquf, I feb fies cu cqob pozt’b mirilcim neli. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Yuri Necromancer

19 thoughts on “Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 03

 1. … how different is the arm that she replaced? I mean, wont flan notice it?
  Thanks for the chapter 😀

 2. She can make her own harem like this, thought it would be much better and less interest if she was a priest which revived people comepletely and not just their corpes

 3. A necromancerbisnt necessary evil in my opinion, they are good surgeons and/or doctors for both the living and the dead and they can do much more than just use the dead to fight.
  Curses, undead soldiers, proper burials and even relieve the tead from their regrets so that they can pass on. A Necromancer can do all that and more, i really love her personality here, she is the ideal necromancer with compassion to the dead even if if a detour. ❤

  Thank you for the chapter and the treat! (^_^)/

 4. why it turn into lighthearted…
  where’s discrimination? why shopkeeper has necromancy tools? what secret medicine?

  so necromancor can make immortal with perfect body. and also can time travel……..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.