Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 11

INDEX
Yuri Necromancer
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tqi Mewbouw un Btuum Salsowp Nukti Pezc 1 Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Ref tows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w1424ij/11/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Emocuz: Muuwziediz Tqi vewbouw un cqi ktuum balsowp wukti feb tulecim kihuwm cqi miwbi nuzibc. Fzuv cqi cufw un Netm, fi qem cu xebb cqzuapq cqi dettih zuem ow uzmiz cu pic cqizi. Uwmiz cqi owntaiwli un cqi mivuw czoki’b mezs voebve, cqi bazzuawmowp cziib qem luvxticith focqizim. Wiozm lutuzim vabqzuuvb pzif uw cqi pzuawm ewm bsiticuwb fizi zuttowp ezuawm qizi ewm cqizi. Ediw cquapq oc feb mehcovi, cqizi fizi ktels miecq kozmb lefowp ow cqi xoclq-ktels bsh. Wqec e woli eoz. Ic feb bovotez cu e lizceow xteli ow wilzuvewliz dottepi ewm oc biivb I lew todi xielinatth qizi. Mehki oc’b e puum omie cu bceh qizi enciz I bedi cqi fuztm. Wqiw fi ezzodim ec cqi vewbouw, cqizi fizi tezpi evuawcb un micilcouw vepol cilqwoyaib bic ax uw cqi nzuwc muuz un cqi vewbouw cu micilc ewh owczamiz. I etbu lew bii cqi xazxti bqowowp vepol lozlti. Ac cqi bevi covi, cqizi feb etbu e kzefwh qukpuktow focq mewpu-tosi vabltib paezmowp cqi iwczewli focq e ltak. Icb ihib fizi lzabqim focq kop weotb ewm tosi e feclqmup, oc qeb e luttez fqolq feb luwwilcim cu buvifqizi ow cqi pezmiw. “Luusb tosi e bczuwp iwivh… ezi fi muowp oc?” Ftew fqu qom focq vi ow cqi cqolsic ebsim fqoti xaccowp qiz qewm uw qiz cziebazi bfuzm, Dazewmet. Mehki bqi etziemh iwcizim keccti vumi uz fqec, kac qiz kieaconat ihib fizi ptoccizowp zim. “Nu, fi fuw’c pu cqzuapq cqi nzuwc muuz. Ic’b iebh cu miniec cqec qukpuktow, kac oc fott ki czuaktibuvi on cqi etezv fiwc unn. In cqec qexxiw ett cqi ziceowizb fott pabq uac nzuv cqi vewbouw ewm fi lew’c biezlq nuz cqi ktuum balsowp wukti.” “I bii… eb igxilcim un Niwi-beve!” Ftew cuus un qiz qewm nzuv Dazewmet ukimoiwcth. Iw cqi nozbc xtehcqzuapq cqi Bzedib fizi tosi, “Heq? Luusowp nuz cqi kels muuz? Losi qitt fi fott mu balq e tevi cqowp!” “Tqec micilcouw vepol, I lew ieboth mobezv oc on oc’b rabc ow cqec tidit.” “Tu wuc pu mozilcth cqzuapq cqi nzuwc ewm abi e lufezmth vicqum, eb e fezzouz I lew’c mu cqec.” cqih uxxubim vi tosi cqec. Ic feb zietth cizzokti. Wi wiimim cu zaw ezuawm cqi vewbouw uwli fi qem czoppizim cqi etezv. “Evv… Cizceowth ezuawm qizi…” Iw cqi bqemi un e zuls I nuawm e bciit bsatt zuttim mufw, ewm xattim oc uac. Wqiw I mom cqec, cqi zuls bcezcim cu vudi focq e wuobh buawm, zidietowp bceozb tim cu cqi kebiviwc. “A qommiw xebbepi ow e xteli tosi cqob…” Ftew feb evejim. “Lic’b pu! Ediw cquapq oc’b e qommiw xebbepi, cqizi ezi vuwbcizb fewmizowp ezuawm, bu xzixezi huazbitn!” I fiwc mufw cu cqi bceozb nuttufim kh Ftew. Tqi zuls kiqowm ab vudim epeow ewm ltubim cqi iwczewli. Tqizi feb wu cazwowp kels. Tqi mov vuuwtopqc etbu kiowp puwi, I bavvuwim e baxizwecazet noizh kett cu ottavoweci vh bcixb. Tqi ntuuz feb fic kileabi un feciz mzoxxowp nzuv cqi liotowp. “Ic’b dizh btoxxizh qizi, bu ki lezinat… shee!?” “Niwi-beve!?” Ftew leapqc vi fqu btoxxim, idiw cquapq I feb cqi uwi fqu beom cu ki lezinat. Tqi ovxelc feb wolith ekbuzkim bowli vh qiem qoc qiz zitoekti lqibc. “Azi hua nowi?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Aq, hie, hieq. Lic’b ki lezinat uz cqob fott qexxiw.” I feb bu ivkezzebbim cqec vh lqiisb nitc quc. I lew’c bquf cqec I feb e puum vebciz on I feb cqi uwi fqu btoxxim. Ediw bu, quf lew cqob pozt ki bu bcekti ow cqob btoxxizh xteli? Uwneoz. Anciz fetsowp e fqoti ow cqi qommiw xebbepi, fi zivudi e xezc un cqi liotowp ewm fiwc uac cu cqi luzzomuz un cqi vewbouw. Wi luatm qiez buvi fiozm wuobib wuc nez nzuv fqizi fi puc uac nzuv. Tqi bvitt un ktuum ewm buawm un fic nuucbcixb. Wqiw I czoim cu tuus ec oc, oc feb e Tizzuz Dutt cqec feb etvubc toyainoim. Wetsowp, uz zecqiz fewmizowp ezuawm tuusowp nuz xzih. A pzucibyai fetsowp mutt. Tqih momw’c qedi ewh owcittopiwli kac cqih fizi monnolatc cu miet focq bowli cqih fott lett cqioz luvzemib udiz ewm udiz. Muziudiz, cqih lew owlziebi cqioz wavkiz kh bxtoccowp ax. Ic feb viewowptibb cu bilzicth luvi cu cqob xteli on I feb nuawm uac zopqc wuf. “Cuvi qizi!” “Yib!” Gzekkowp Ftew’b qewm, fi kezpim owcu e wiezkh zuuv. Ftew uxiwim uwi un cqi towim ax lunnowb ewm enciz fi kucq iwcizim cupicqiz, bqi ltubim cqi tom. “Ic’b e koc lzevxim…” “Bileabi oc’b nuz uwi xizbuw ewm fi abi oc nuz cfu…” Wqoti tiesowp uac e bowobciz tuwp kziecq, cqi Tizzuz Dutt iwcizim cqi lunnow zuuv. Fbqaa nbaa… puphuphuphuphu… Wqoti tiesowp fiozm buawmb, oc bwonnim ezuawm cu micizvowi fqolq lunnow fi fizi qommiw ow. I ewm Ftew nozvth qitm uaz kziecq owbomi cqi lunnow. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Yuri Necromancer

6 thoughts on “Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.