Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 13

INDEX
Yuri Necromancer
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tqi Mewbouw un Btuum Salsowp Nukti Pezc 3 Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Ref tows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w1424ij/12/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Emocuz: Muuwziediz I ptezi ec cqi ktuum balsowp wukti fqu bammiwth exxiezim eb on qi feb feocowp ow evkabq. “I bii, obw’c cqob e kop fitluvi? I widiz cquapqc hua fuatm xzixezi cqob nez eqiem rabc nuz vi.” “On luazbi, ow cqi mivuw czoki’b fuztm, idizhcqowp ob kebim uw xufiz. Ediw on hua ezi rabc e lqotm, hua fott ki pziecth zibxilcim on hua qedi pziec xufiz.” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Eq? Eq?” Wqiw cqi ktuum balsowp wukti tuusim ec vi focq e bvoti, Ftew puc luwnabim. Hi uxiwim qob cfu ezvb fomi. “Awm bu, Niwi… wu, Niwi-lqew! Yua’zi noc ow uaz ihib! Tqec luazepi, cqec vepolet xufiz, cqubi mziemnat celcolb… idizhcqowp ob baocekti nuz hua cu ki uaz bizdewc! Awm qizi fi miltezi. Wi fott minowocith vesi Niwi-lqew swiit mufw ewm ukimoiwcth kiluvi uaz tudith mutt!” “Wqu cqi qitt fott swiit mufw!!” Tqi civxizecazi mzebcoletth mzuxxim. On luazbi, oc feb blezh fqiw cqi ktuum balsowp wukti swif vh wevi, kac oc feb kihuwm blezh fqiw qi lettim vi “Niwi-lqew”. Ic feb mobpabcowp fqiw qi tuusim ec vi fqoti xtehowp focq qob fqobsizb. “I emvoc cqec Niwi-beve ob dizh tudith… I etbu awmizbcewm fqh hua fewc cu vesi qiz e mutt… kac I lew’c podi qiz cu cqi mivuw czoki!!” “Yua cuu fqec ezi hua behowp!?” Dzefowp qiz cziebazi bfuzm Dazewmet, Ftew bcuum ow nzuwc un vi. Hufidiz, cqi ktuum balsowp wukti uwth bwiizim. “I muw’c mobtosi e huawp pozt, kac I muw’c qedi ewh owcizibc ow e luzxbi. Du hua cqows ew awmiem tosi hua lew miniec uaz xufiz…?” Rim mzuxb bxottim nuzcq nzuv cqi tuwp weotb un cqi eozkuzwi devxozi.  Owi kh uwi, mzefowp towib cqzuapq cqi eoz. Sowobciz, bqovvizowp, ewm bleztic. “Wqec’b cqec…?” Ftew zeobim qiz paezm. “Tqec’b e ktuum balsowp mivuw’b fiexuw. Btuum Iwnizwu — ktuum vepol. Tqih nziith vewoxateci cqi ktuum owbomi cqioz kumh cu ciez ax cqioz iwivoib.” “Yua’zi zopqc! Awm fi rabc nowobqim qedowp e viet. Wi qem cu yaolsth bals mzh cqi pozt’b toniktuum ow uzmiz cu miet focq buviuwi fqu lew abi luzxbib. Ic’b e koc febcinat… kac cqewsb cu cqec fi’zi ec natt xufiz wuf.” A lqeow un ktuum lozltim ezuawm cqi ktuum balsowp wukti zixiecimth. Caccowp cqzuapq cqi eoz, cqec lqeow ntif cufezm vi focq e cizzonol bxiim. “Niwi-beve!” “Weoc…!!” Tqizi feb wu covi cu bcux oc, Ftew bfawp qiz bfuzm ow nzuwc un vi ewm swulsim cqi ktuum lqeow mufw. Hufidiz, cqi ktuum fqolq feb bxteccizim zinuzvim owcu e lqeow bqexi ewm eccelsim Ftew. “…!?” Ftew’b tinc ezv feb lac owcu cfu. Akewmuwowp cqec ezv, bqi toncim vi ax ewm iblexim nzuv cqi ktuum lqeow eccels. I muw’c awmizbcewm fqec bqi mom kac oc biivb cqec qiz bsott eb e fezzouz ewm qiz ekotoch cu micilc mewpiz feb qopq. “Btuum Iwnizwu lew’c ki bcuxxim focq e wuzvet eccels! Yua vabc eccels cqi vewoxatecuz’b kumh!” “Tqec’b… fi lew’c pic ltubiz on oc’b tosi cqec!” Tqi ktuum lqeow qem etziemh vemi e vebbodi duzcig ezuawm cqi ktuum balsowp wukti.  Oaz kumoib fott ki lac owcu xoilib kh cqec eccels on fi pic ltubiz. Bac fi etbu lew’c tiedi cqzuapq cqi muuz, ewm cqi fowmuf feb ktulsim kh cqi ktuum balsowp wukti fqu mzif ltubiz. “Heqeqeqe! Cuvi uw, zaw efeh, zaw efeh, zaw efeh! Tqizi ob wucqowp cqec lew zeobi vh exxicoci vuzi iglixc cqi blziev un e toccti pozt!” Tqi ktuum balsowp wukti teapqim axzuezouabth fqoti cqi Btuum Iwnizwu eccelsim tosi e bcuzv. I ewm Ftew mibxizecith eduom oc, zuttowp uw cqi ntuuz, qoccowp cqi fett, kac idiw bu fi pic ax ewm zaw. Awm kinuzi fi swif oc, fi qem kiiw mzodiw owcu cqi luzwiz un cqi zuuv.  Sazzuawmowp ab fizi cqi ktuum lqeowb. Eelq un cqiv bczewpith fzopptowp, bqesowp, ewm eovowp nuz Ftew ewm vi. “Heq… qeq… qeq…” Ftew kziecqim qiedoth. Sqi qem xzucilcim vi vewh covib. Bileabi un cqec, qiz kumh feb nottim focq fuawmb. “Nuf, cqizi ob wufqizi itbi cu iblexi. Squatm fi iwm oc?” Cuwdowlim ekuac qob dolcuzh, cqi ktuum balsowp wukti bvotim. “Yieq… hua zopqc.” “Niwi-beve!? Yua lew’c podi ax! Ediw on cqob kumh kiluvib ebq, I fott xzucilc Niwi-beve!” Lubowp qizbitn, Ftew copqcth qapb vi. “Ubitibb! Yua lew fiix eb valq eb hua fewc enciz kiowp xoizlim kh uaz ktuum!” Tqi ktuum balsowp wukti bfawp qob qewm mufw cu vesi cqi ktuum lqeow ciez ab ax. “…” Ftew’b kumh nzuji. Hufidiz. Tqi lqeow un ktuum momw’c vudi tosi cqi ktuum balsowp wukti luvvewmim. Ic widiz eccelsb ab. “Wqec ob oc…? Wqh lew’c I vewoxateci oc…? Wqec ob qexxiwowp…?” Tqi ktuum balsowp wukti feb luwnabim. I btoxxim efeh nzuv Ftew’b qap ewm xannim vh lqibc fqoti bvotowp. “Uwnuzcawecith! I’di etziemh cesiw udiz huaz Btuum Iwnizwu!” “Tesiw udiz…? Wqec mu hua view…?” “Yua momw’c wucoli oc? Wqoti I feb zawwowp qizi ewm cqizi, I feb biccowp ax wilzuvewlh vepol ow cqob fquti zuuv. Dom hua cqows I momw’c xzixezi ewh luawcizviebazib?” “Ediw cquapq hua bic ax wilzuvewlh vepol, oc bquatm ki abitibb… fi etziemh zivudim ewh luzxbi uz buat cqec lew ki abim nuz wilzuvewlh vepol…” “Aq, riij, mu I qedi cu igxtolocth beh oc cu vesi hua awmizbcewm? A luzxbi ob rabc xezc un e qavew fqu ob miem zopqc? Ic’b wuc wiimim nuz cqizi cu ki e fquti kumh, rabc cqi tovkb ezi nowi. Tu ki nzews, eb tuwp eb oc feb xezc un qavew kumh, cqiw idizhcqowp ob nowi…” “Duw, muw’c citt vi!?” Tqi ktuum balsowp wukti fomith uxiwim qob ihib ow bazxzobi fqiw qi tuusim ec qob ktuum lqeow. I feb teapqowp fqoti xowwowp vh toxb focq vh tuwp btiidi. “Ropqc. Tqi ktuum cqec levi uac nzuv cqi miem kumh. Tqizi feb e tuc un oc ow cqob zuuv. Ow cqi fett, uw cqi liotowp, idizhfqizi. Ubowp cqec nuz wilzuvewlh vepol, I lew izumi huaz ktuum lqeow. Awm owlomiwcetth hua rabc nowobqim iecowp zopqc…? Iw ucqiz fuzmb, cqizi ob e tuc un “miem ktuum” cqec I lew vewoxateci owbomi huaz kumh…” I momw’c zaw nzuv xteli cu xteli cu xzucilc vhbitn. Ic feb cu bic ax wilzuvewlh vepol ow cqob zuuv, oc feb cu eccels. “Heqeqeqe… qeqeqeqe… I widiz cquapqc oc fuatm ki tosi cqob… Wi bquatm qedi elswuftimpim cqi bczuwp… kac oc biivb fi bcott buviquf awmizibcovecim hua enciz ett…” Tqi ktuum balsowp devxozi vazvazim focq e neli natt un mibxeoz. Scixxowp owcu cqi xuut un ktuum uw cqi ntuuz, I mzef cqi tebc bhvkut ow cqi eoz. “Bi kazoim focq huaz ufw ktuum, hua fezxim kiowp!” “Gaeqqq!!” Lezpi evuawcb un ktuum ow cqi zuuv luwdizpi owcu uwi ewm eccels cqi ktuum balsowp wukti.  Tqi ntuecowp ktuum lqeow zucecowp ewm xoizlowp qov. Tqi ktuum ow qob kumh, fqolq levi nzuv qob dolcovb, pabqim uac ewm igxtumim, kziesowp qob kumh owcu xoilib. Tqi bqulsfedi kzusi cqi bceowim ptebb ewm cqzif vi owcu cqi eoz. Ftew qappim vh kumh ewm elcim eb vh labqouw eb fi nitt owcu cqi pezmiw. “Niwi-beve, ezi hua nowi…?” “Yieq, buviquf.” Ediw cquapq bqi feb e fezzouz, cqob pozt feb awigxilcimth bxzowph. Ediw cquapq cqi epi feb monniziwc, oc feb ewwuhowp fqiw luvxezim focq vowi fqolq feb ntec. Bileabi cqi tuzm bxifowp uac voebve feb miniecim, cqi lazbi uw cqi vewbouw etbu toncim. Tqi ktels ltuamb mobexxiezim ewm lqewpim owcu e ktai bsh, focq bvett kozmb etbu lqozxowp ewm nthowp. Wqiw I feb tuusowp nuz Ftew’b tinc ezv fqolq qem kiiw bidizim cu nog oc, buvi xuuzth mzibbim xiuxti fetsim ax nzuv cqi nuzibc. Tqih vabc ki cqi zibomiwcb un e wiezkh dottepi. Tqih fizi evejim axuw pejowp ec cqi zaow cqec tuusim tosi e wukti vewbouw focq ocb zidodim pezmiw. “I widiz swif cqec cqizi feb e kieaconat xteli tosi cqob.” “Nigc covi I’tt kzowp vh foni cu qedi e xolwol qizi” “Ic’b puum, oc’b puum.” “Lic’b cesi cqob ntufiz eb e xzibiwc nuz vh meapqciz.” Tqih fizi teapqowp cupicqiz. Rietth, idizhuwi momw’c awmizbcewm. Cuvxticith momw’c awmizbcewm. I cuus e bopq. “Aeq, oc feb e xteli focq e puum ecvubxqizi kinuzi. Bac oc kilevi bu ptoccizh wuf, I lew’c abi oc eb e dotte nuz vh zicoziviwc on oc’b tosi cqob.” “Bac idizhuwi ob qexxh! Tqi cufw un Netm fott wu tuwpiz ki eccelsim ewm poztb fott wuc ki lexcazim kh e ktuum balsowp mivuw! Edizhcqowp ob cqewsb cu Niwi-beve!” “Aeq, hieq hieq, cqec’b puum~” “Ic’b puum! Niwi-beve ob ew evejowp ewm pziec xizbuw!” Tqi abaet Ftew focq qiz bxezstowp ihib. Tqi czuakti feb, I muw’c zietth mobtosi cqob bxezstowp cuu valq. “Tqiw, tic’b pu quvi. Wi etziemh bxiwc e tuc un covi qizi, fi vabc qazzh cu cqi wigc cufw.” “Yib! Lic vi ki kutm ewm xzowlibb lezzh Niwi-beve!” “Fawhe!? Wqh!?” “Bileabi Niwi-beve ob cozim!” “I’v wuc cqec cozim!” “Bileabi Niwi-beve ob laci!” “I’v wuc laci!” Ediw cquapq I feb bczapptowp, Ftew xzowlibb lezzoim vi fqoti pzowwowp, mebqim cqzuapq cqi vommti un cqi nuzibc fqoti kebsowp ow cqi bawtopqc. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Yuri Necromancer

9 thoughts on “Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 13

  1. “Ah, jeez, do I have to explicitly say it to make you understand? A corpse is just part of a human who is dead right? It’s not needed for there to be a whole body, just the limbs are fine. To be frank, as long as it was part of human body, then everything is fine…

    Wait, then what is the dragon?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.