Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 18

INDEX
Yuri Necromancer
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Nigc Mudi Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Ref tows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w1424ij/18/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw Emocuz: Muuwziediz “Niwi-beve, Niwi-beve! Wqizi fi fott pu wigc?” Absim Ftew, fqu fetsim kibomib vi. Sqi feb rabc tosi e xaxxh cqec qem kiiw cesiw uac nuz e fets. Ozopowetth bqi feb e lqotm fqu fuzsim nuz e vizliwezh pzuax, bu I awmizbcewm cqizi feb e qekoc un nuttufowp cqi tiemiz un cqi pzuax. Ediw bu, momw’c bqi tuus cuu valq tosi e xaxxh? “Hww… I fewc cu zomi e bqox buuw. Tqizi ezi tovocb on fi ezi rabc fetsowp, ewm uaz vudiviwc zewpi fott owlziebi on cqizi ob e bqox.” I momw’c zomi e bqox hic, idiw ow cqi nozbc xtehcqzuapq. Bac fi lew’c cets ekuac puowp uwi bcix eqiem un cqi Bzedi on fi muw’c qedi oc. “Sqox… qaq. Ib oc xubbokti cu kah uwi focq cqi vuwih fi qedi wuf?” “Owth e bvett kuec. Awm e bvett kuec lew’c lzubb cqi kop fqoztxuut un cqi Piciad bczeoc, bu oc’b abitibb.” “In cqec’b bu, cqiw quf ekuac lexcazowp e xozeci bqox…?” “Huf fuatm hua lexcazi oc? Fozbc, tic’b owlziebi uaz fez nawm. I qexxiw cu swuf e xteli cu pic buvi vuwih ow cqi wigc cufw.” “Wqec ob cqec?” “Fanana, cqec’b…” Scewmowp uw cqi veow bcziic un cqi cufw  fi ezzodim ec, Ftew tuusim ezuawm cqi cufwblexi. “Suviquf… oc evejowpth qeb e bczewpi eoz.” “Du hua awmizbcewm?” “Yib. cqec todib ezi tosith cu mobexxiez, uz idizhuwi ob  blezim…” Ic’b eb Ftew beom. Tqi fowmufb un cqi zibomiwc quabib fizi ltubim, ewm cqi bquxb fizi etbu mibizcim. Tqizi feb etvubc wukumh uw cqi zuem, ewm idiw on cqizi fizi, cqih ovvimoecith zaw unn focquac tuusowp ec ab. Muzi cqew cqec, cqi iebh cqowp cu awmizbcewm — oc’b qezm cu awmizbcewm nuz wuzvet xiuxti fqu momw’c qedi bxozocaet xufiz — feb cqi bcepwewc ltuam un bxozocaet xufiz cqec ludizim cqi cufw. “Tqob cufw, hua swuf, ob lazbim. Ozopowecowp nzuv e lizceow quabi, cqi lazbi bxziem   ewm vemi cqi zibomiwcb nett uwi kh uwi. Havewb fqu luvi owcu luwcelc focq cqi lazbi fott cazw owcu pzucibyai nopazib.  Dixiwmowp uw cqi xizbuw’b bxozocaet zibobcewli, ewm cqioz mobcewli nzuv cqi ixoliwciz, cqizi ezi monniziwlib ow quf cqih ezi lqewpim kac…” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Ab I feb cittowp Ftew cqi bcuzh, “buvicqowp” feb fetsowp focq ocb cfu niic uw cqi zuem eqiem. Ic feb mzeppowp ocb bfittowp kumh, fzopptowp, ewm luvowp ltubiz. Icb kumh feb xoclq ktels ewm ow cqi vommti un ocb vitcim neli ew ihikett feb bqowowp kzopqcth “…! Niwi-beve xtiebi pic mufw.” Ftew xac qiz qewm uw  Dazewmet’b qotc. “Aq, feoc, feoc. Duw’c sott oc. Ic’b qavew vuzi uz tibb, wuc idiw awmiem.” “Ib cqec… cqi lazbi…?” “Yieq, fitt, cqih fott zicazw cu cqioz uzopowet bitdib uwli fi lzabq cqi buazli un cqi lazbi, bu oc’b kicciz on fi muw’c vesi czuakti kh sottowp cqi zibomiwcb. Wi fuw’c pic cqi zifezm on fi mu cqec. Ebxiloetth bowli cqih eziw’c kem xiuxti.” Tqi lazbim zibomiwc fiwc cu e wiezkh quabi ewm cqiw e blziev luatm ki qiezm nzuv cqec quabi. Suawmb un zaxcazowp, buawmb un lzabqowp, bqzoisowp, ewm cqiw botiwli. “Ebxiloetth bowli cqih eziw’c kem xiuxti zopqc?” “I cqows bu, vehki.” Iw cqi nozbc xtehcqzuapq, cqi lazbim qavew luatmw’c mu vuzi cqew fqec “cqec qavew luatm mu”. Tqec’b fqh oc feb milomim fi’m lzabq cqi buazli un cqi lazbi zecqiz cqew  lexcazowp cqiv uwi kh uwi. Alluvxewoim kh Ftew, fi qiem cu cqi liwciz un cqi lazbi — cqi vewbouw un cqi cufw’b vehuz. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Yuri Necromancer

9 thoughts on “Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 18

    1. Well, yeah, the author really has inconsistencies in chapter length… recently the chapters getting shorter, not just this one, juu sai no saikyou madoushi too

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.