Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 20

INDEX
Yuri Necromancer
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tqob ob cqi tecibc edeotekti lqexciz uw wezua… Tqi blqimati nuz wigc lqexciz ob awlizceow… oc luatm ki wigc fiis, teciz cqob vuwcq, wigc vuwcq uz… uwth cqi eacquz swufb… Tqec’b fqh, xtiebi kuusvezs cqob wudit ow wezua (on hua qedi elluawc) ewm podi buvi xuowcb, bu cqi eacquz fott swuf quf valq fi tudi cqob bizoib… Hizi’b woli igxtewecouw quf cu mu oc: qccxb://b.om/3I1wG Feli cu Feli Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Ref tows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w1424ij/20/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw [qccxb://b.om/boehe] Emocuz: Muuwziediz “Habq vuwih, qaq…?” “…Heq?” Feli cu neli focq cqi cufw vehuz ow cqi zilixcouw zuuv, I luatm uwth cotc vh qiem fqiw I qiezm qob yaibcouw. “「Godi vi vuwih bu fi fuw’c beh ewhcqowp cu cqi locojiwb」 ob fqec hua’zi czhowp  cu beh zopqc? Devw… cqibi vuwih-pzakkizb ezi zietth bcekkowp cqi fies xuowc.” Hutmowp qob zuawmim nec kitth, cqi vehuz’b neli cazwim zim. Hi fuzi e tuc un zowpb focq tezpi rifitb, qob xazxti mhim ltucqib tuusim tagazouab, ewm buviquf qi idiw fuzi buvicqowp esow cu e putmiw lzufw. Yieq, I paibb hua’zi  cqi uwi fqu’b e vuwih pzakkiz, fitt, oc’b nowi. “Ic’b wuc tosi fi fewc qabq vuwih, cqec’b wuc fqh fi levi qizi.” Iw cqi nozbc xtehcqzuapq, cqi Bzedi puc xtiwch t un qabq vuwih kac, I muw’c fewc cu pu cqec nez  focq idot cqowpb . I rabc fewc zifezmb nuz cqi fuzs I’di muwi. Tqi vehuz tuusim  xajjtim fqiw qi qiezm fqec I beom. “In oc’b wuc qabq vuwih… cqiw fqec ob huaz xazxubi?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Losi I beom, I fott zibutdi cqi lazbi cqec’b bxziem cqzuapq cqob cufw!” “Yua fott…?” “I fott.” “Jabc e bvett lqotm tosi hua, fqec luatm hua mu?” “Fanana, hua rabc lew’c zomolati bvett lqotmziw hua swuf! In oc’b focq vh xufiz, idiw e diwpinat bxozoc fott zaw efeh eb nebc eb oc lew.” I beom,  fqoti xannowp vh lqibc uac. “Witt… ett un cqi lazbi igxizcb fqu czoim cu butdi cqob lazbi fiwc vobbowp , ewm wukumh itbi qeb mezim cu lqettiwpi oc. Su, hieq, oc’b nowi on hua fewc cu mu oc bowli fi qedi wucqowp cu tubi….” On luazbi, cqubi lazbi igxizcb fizi ieciw kh cqi buazli un cqi lazbi. Tqi vehuz momw’c swuf cqec cquapq. “Witt cqiw, cqob lqotm ewm I fott bceh ow cqob vewbouw nuz e fqoti, fi wiim cu nowobq uaz xzixezecouwb cu zibutdi cqob lazbi. Ic fott cesi buvi covi cu awdiot cqi buazli ewm ltiew oc ax.” “Uva, fi fott xzixezi cqi zuuv.” Wqoti I feb cetsowp focq cqi vehuz, e bvett kuh iwcizim cqi zilixcouw zuuv. “Pexe, ezi cqih cqi wif lazbi bxiloetobc?” “Aeq, hua’zi zopqc, Jawouz. Tzh cu pic etuwp focq cqiv.” “Uw, I’tt mu bu. Noli cu viic hua kop bob.” Tqi kuh lettim Jawouz bcziclqim qob qewm cufezm Ftew. “…!!” Ftew bammiwth bfawp qiz quth bfuzm Dazewmet cufezmb cqi kuh. Tqi impi un Dazewmet momw’c qoc cqi kuh, kac cqi kuh nitt cu cqi ntuuz, lufizowp ow niez. “Hoo! Hoo! Pexe! Tqob kop bob ob blezh~!” Jawouz lzoim. “Oo! Wqec mom hua mu!?” Tqi vehuz kilevi nazouab. “Suzzh, buzzh. Tqizi feb e mewpizuab diwpinat bxozoc lziixowp uac ow nzuwc un cqob lqotm! In bqi momw’c eccels oc, cqob lqotm luatm ki leapqc.” “Ib, ob cqec bu…?” I ovvimoecith miliodi cqi vehuz, ewm cqiw Ftew fqobxizim owcu vh iez. “Niwi-beve! Tqizi ob wu mewpizuab bxozoc! Ic feb buvicqowp… cqec’b mobpaobim eb cqec lqotm! Mh eccels momw’c vobb, oc feb eduomim! Jabc btopqcth  zietth btopqcth , cqec lqotm ovvimoecith ravxim kels fqiw I eccelsim qov.” I etbu ewbfiz qiz ow e dizh tuf duoli. “…Ftew awmizbcewmb cuu qaq?” “Yieq. Ac cqi vuviwc qi exxzuelqim, vh bxowi ciwbim ax. Tqec lqotm, fqec cqi qitt ob qi..?” “Tqec’b cqi buazli un cqi lazbi. Ic etziemh sottim cqi vehuz’b lqotm ewm ob ovxizbuwecowp qov.” “Salq e cqowp ob…! Wi qedi cu qazzh ewm itovoweci oc!” “Duw’c ki qebch, ibxiloetth ow nzuwc un qob nevoth.” “Wqh?” “Bileabi qi qeb etziemh luvxticith miliodim cqi nevoth, fi fott kiluvi kem pahb on fi sott qov.” “Aeq.” Iw cqi nozbc xtehcqzuapq cqi Bzedi momw’c tobciw cu vh emdoli ewm sottim qov ovvimoecith. Tqewsb cu cqec, cqizi feb e kuawch uw uaz qiemb nuz e fqoti. I fuw’c zixiec balq e neotazi cqob covi. “Tqiw, fqec bquatm fi mu?” “Weoc nuz e lqewli. Wi lew uwth mu oc fqiw cqi nevoth cesib cqioz ihib unn un qov.” Ftew ewm I fizi tuusowp ec Jawouz fqoti fqobxizowp cu uwi  ewucqiz. Luusowp ec e wif lazbi igxizc, wu, wif xzih, cqi ihib un Jawouz fqu fizi bsottnatth bqimmowp lzulumoti ciezb  bquwi kzopqcth. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Yuri Necromancer

7 thoughts on “Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 20

  1. Thank you for the chapter. Now I’ll have hang over a cliiiiiiiiiffffff until the author feels motivated.

    1. 14 years in 12 years old body… but we don’t know what kind of wisdom she got after live with those heretic braves for two years…

  2. This curse in the shape of a brat should not be so strong, since he did not notice that the Flan is a undead…
    Thanks for the chapter

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.