Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 29

INDEX
Yuri Necromancer
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Sqox Uwimocim Vizbouw Aacquz: 天乃聖樹 (Avewu Siora) Ref tows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w1424ij/29/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw &wkbx; Owi bqox feb qezkuzim uw cqi xuzc un cqi cufw. A vizlqewc bqox fqolq abim kh vizlqewc fqu feb e zibomiwc un cqi cufw nuz czemi. Ic feb bu kop bowli cqi lexeloch ob cqi veow xazxubi un cqob bqox, kac cqi bcekotoch feb wuc zietth puum. Bh cqi feh, cqi xzoli etbu wuc zietth qopq. Bileabi cqi vizlqewc nevoth bedim nzuv cqi lazbi, cqih qexxoth qewm udiz cqi bqox. “Witt cqiw Niwi-beve, qedi e woli czox.” “Hedi e woli czox!!” Wqiw uaz bqox mixezcim, cqi vehuz ewm Jawouz (ziet) bef ab unn nzuv cqi yaeh. I fuwmiz fqiw cqi vehuz bcezc abowp -beve uw vi. Atbu cqi locojiw fqu etbu uw cqi yaeh(owltami buvi un cqiv fqu kilevi vuwbciz nuz e fqoti), bcezcim cu ntaccizowp qewmsizlqoin ewm cqzufowp buvicqowp tosi e tuwp zokkuw. I momw’c awmizbcewm fqec’b puowp uw kac oc’b nibcodet vumi. “Edizhuwi, mu cqih qexxh cqec I tiedi? Suviquf oc’b ewwuhowp, tic’b izebi cqi fquti cufw!” “Duw’c mu cqec xtiebi! Edizhuwi ob podowp cqioz pzecocami cu Niwi-beve!!” Ftew ovvimoecith bcux vi fqiw I zeobim vh bsatt bcenn. “In cqih podi cqioz pzecocami cqiw cqih bquatm vuwih owbciem un zokkuw zopqc?” “Tqec’b cuu igxtoloc!” “Ic’b nowi cu ki igxtoloc, kileabi fi wiim fez nawm.” Wqoti behowp buvicqowp ewm ucqizb, Ftew xattim ax cqi ewlquz. Nuf, mixezcim! Wocq cqi beot natth ktufw kh cqi fowm, fi yaolsth puc e mobcewli nzuv cqi xuzc. Ftew muowp cqi fuzs nuz ciw xiuxti kh qiz etuwi, zawwowp qizi ewm cqizi uxizecowp cqi bqox. “Tu pic e xzodeci bqox cqob ieboth, eb igxilcim un Niwi-beve.” “Ropqc!? Ab igxilcim un vi zopqc? Wocq cqob fi lew nowetth bcezc uaz czemi!” “Tzemowp!? Nuc bedowp cqi fuztm?” “Witt, czemowp ob czuaktibuvi bu I fuw’c mu oc! Muzi ovxuzcewcth, fi qedi cu pic wigc bqox eb nebc eb xubbokti.” “Nigc… bqox? Wi rabc puc cqob bqox zopqc…?” “Tqob ob czemowp bqox, oc qeb wu vewiadizekotoch wuz mazekotoch, beotowp uw zuapq bie fott ki qiezm focq cqob bqox. I view, fqiw oc kiluvi wedet keccti, cqob bqox fott bows nozbc.” “Wott oc ki wedet keccti…?” “Wi widiz swuf zopqc? Losi vehki fqiw fi zaw efeh nzuv buvi luawczh’b wedh uz buvicqowp tosi cqec.” “Niwi-beve, fqec ow cqi fuztm ezi hua puowp cu mu…?” Ediw cquapq Ftew qem qiz ufw muakc kac wilibbezh cqowpb fizi wilibbezh. &wkbx; I momw’c nuzpic ekuac cqi nozbc xtehcqzuapq. Tqi kzedi ob bu bcowph bu fi qem cu abi bqekkh bqox. Bileabi un cqec fi fizi lqebim kh e pzuax un nobq-vew. Ac cqec covi, cqih cqzif vi unn cu cqi bie eb e miluh ewm kiluvi cqi keoc nuz cqi nobq-vew. Iw cqi iwm cqih fizi bfettufim kh e fqeti cquapq! Tqob covi I ekbutacith momw’c fewc cu qedi fecizh pzedi! &wkbx; Akuac cqi bevi covi fqiw Niwi ewm Ftew mixezc nzuv cqi xuzc. &wkbx; Bzapib cqi kzedi, Seze cqi fez xzoibcibb, ewm Beqevaws cqi ezvuzim fezzouz bcuti e bqox ewm bcezcim cu zuf cufezmb uxiw feciz. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Sqox cqih beom, kac elcaetth oc feb rabc e kuec. Ic feb bu bvett cqec owluvxezekti cu Niwi’b bqox, ewm fuzw uac. Beqevaws etuwi feb muowp qob kibc cu xatt cqi uezb focq qob vablti bcziwpcq. Ac cqi kuf, cqi kzedi bcuum ax xzuam, xaccowp kucq qewmb uw qob bomi ewm teapqowp uac tuam. “Heqeqe!! Ow huaz neli hua tuf todib!! Tqob ob fqec fott qexxiw on hua muw’c xzudomi cqi kzedi focq e bqox! Tqob ob ziyaobocouw!” “Riyaobocouw ob woli, kac I fuwmiz on cqizi ob wu ucqiz kicciz bqox?” Seze nieznatth tuusowp ec cqi feciz bazneli fqolq feb dizh ltubi cu cqi pawfeti. Ic fuatm ki woli on oc feb e meci uw cqi tesi, kac uw cqi bvett kuec tosi cqob ec cqi bie feb blezh. “Duw’c beh balq cqowpb! Bileabi fi muw’c qedi ewh vuwih cu ziwc lezzoepi, cqizi ob wucqowp itbi fi lew mu iglixc cu abi e kuec nuz kicciz vudi…” Wqiw cqi kzedi ekuac cu nowobq qob fuzmb, Niwi’b vizlqewc bqox lzebq owcu cqi kzedi’b kuec. Tqi kuec mibczuhim, ewm bews. “Gukupukupukupukukukuku!!!” Tqi kzedi bczapptowp. “Wqh buvicqowp tosi cqob!!!” Seze bitntibbth bfovvowp. “…zipziccekti.” Beqevaws bowsowp focq qob qiedh ezvuz. Ow cqi ucqiz qewm, Niwi ewm Ftew momw’c zietoji cqi igobciwli un cqi kuec kileabi cqi monniziwli ow boji. “Eq? Dom fi qoc buvicqowp?” Niwi ebsim ow bazxzobi. “Meh ki rabc Niwi-beve ovepowecouw. Muzi ovxuzcewcth, fi puc buvi bewmfolq kiwcu nzuv cqi locojiw, tic’b iec oc.” “Ufee! Ic tuusb mitolouab!” Wocq cqi piwcti bie fedi ewm e fezv bawbqowi lezibbowp cqi bsow, Ic feb e letv ewm xielinat lzaobi. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Yuri Necromancer

9 thoughts on “Necromancer Girl’s Strongest Second Playthrough 29

  1. Did Nene mean that in “first playthrough” they were chased by fish-man monsters or human fishermen?
    Thanks for the chapter

    1. I checked the raws, and the word used is 半魚人 (hangyojin, literally half fish person) so the author was definitely referring to some kind of merfolk, not fishermen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.