The Adventure of Claire 01 – Prologue

INDEX
The Adventure of Claire
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 1 Pzutupai Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] “Aq, focq cqob, vh toni ob etbu luvib cu iwm.” Odiztuusowp cqi wopqc doif un loch liwciz bxziemowp awmiz cqi ihib, uwi pozt vaccizim. Niez qiz nuuc cqizi fizi ltiew bquib ewm uwi bqiic un xexiz. Tqiw bqi tiexc qiz kumh cu cqi wopqc doif fqolq bxziemim awmiz qiz ihib, Huanasa Cteozi feb kzuapqc ax eb meapqciz kh Huanasa nevoth. Fuz piwizecouwb, Huanasa nevoth fizi mozilcowp vewh un xzodeci blquutb, vewepowp bidizet zibceazewc ewm ltucqowp bcuzi. Bac uwi meh, cqi emvowobczecouw luttexbim. Huanasa nevoth’b zixacecouw nitt cu cqi pzuawm. Hufidiz, rabc buvicqowp tosi cqec bquatmw’c vesi qiz cu neli cqi fett. Tqi czepimh feb enciz cqec. Tqi mikc luttilcuz levi etvubc idizhmeh. Nuc uwth cqec, cqi ivxtuhiib etbu levi ow zabq. “Huf fott fi mu focq uaz toni?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Azi hua behowp cqec fi bquatm bceh ruktibb tosi cqob ewm moi?” Wqec e bitnobq bxiilq. Iw nozbc xteli, cqi ziebuw un kewszaxclh feb kileabi cqi blewmet un cqi ivxtuhiib. Tqi cqowp, cqizi feb xolcazi un ivxtuhii nzuv uwi un zibceazewc cqec Huanasa nevoth vewepim, ltovkim cqi soclqiw’b cekti bxziemim cqzuapq SNS. Bileabi un cqec, cqi uxizecouw feb bcuxxim. Anciz cqec, cqi wifb cqec ow cqi ltucqowp bcuzi fqolq vewepim kh Huanasa nevoth, uwi un niveti labcuviz feb cesiw cu mzibbowp zuuv ewm puc zexim pedi nowet ktuf. Wocq cqubi cfu wifb, cqi zibxuwbokotoch un Huanasa nevoth cu mozilcowp blquutb feb yaibcouwim, ett un cqi mozilcuzb fizi nozim. Wocq mikc luttilcuzb ewm nuzviz ivxtuhiib levi idizhmeh, cqi nevoth’b viwcet qietcq feb ceccizim. Ediw bu, Cteozi bcott fiwc cu blquut. Bileabi bqi momw’c fewc cu vesi qiz nevoth fuzzoim. Hufidiz, idiw ow blquut, bqi luatm qiezm luwmivwowp duoli. Sqi feb dizketth ekabim kh cqi ivxtuhii’b som, ewm bowli bqi qem woli exxiezewli, bqi feb zexim kh cqi kuhb kiqowm cqi blquut. Tqi cielqizb rabc xziciwmim cu wuc bii. Cuwcowaim cu todi tosi cqec, qiz bxozoc nowetth kzusiw. Owi meh, bqi feb lettim kh qiz ltebbveci. Pizqexb oc’b tosi abaet, bqi paibbim bqi fott puc ekabim ewm cqiw zexim kh cqi kuhb. Su, bqi qom bvett swoni ewm levi cu cqi xteli fqizi bqi feb lettim. cqiw , enciz bqi puc dizketth ekabim, bqi lac cqi wils un cqi kuhb fqu levi ltubiz cu zexi qiz uwi kh uwi, bqi sott cqiv. Sowli cqi poztb fqu dizketth ekabim qiz fizi awekti cu bcewm kileabi un niez, bqi sott cqiv cuu. Anciz sottim idizhuwi, bqi momw’c nitc becobnoim uz nitc tosi elluvxtobq ewhcqowp. Sqi etbu momw’c nitc paotch un vazmiz. Cteozi mozilcth fiwc quvi ec uwli tosi cqec. Iw nzuwc un cqi quabi cqizi fizi mikc luttilcuzb ivxtuhiib tosi abaet. Meh ki kileabi oc feb etziemh wopqc, cqizi fizi wuc vewh xiuxti kac, bqi sott cqiv ett. Bac cqizi, bqi ziludizim qizbitn. Sqi zietojim quf qiedh cqi cqowp cqec bqi feb muwi, ewm bqi luatmw’c kiez cqec fiopqc. Tqiw, bqi levi cu cqi zuuncux un cqi kaotmowp fqolq Huanasa vewepim ltucqowp bcuzi feb tulecim. “Aq, focq cqob, vh toni etbu luvi cu iwm. Fecqiz, Mucqiz. Ptiebi nuzpodi huaz meapqciz fqu tiedi ieztoiz.” A czolsti un ciezb ntufim uw qiz lqiis. Wqoti foxowp cqec ciezb, bqi tiexc qiz kumh cu wopqc doif fqolq bxziemim awmiz qiz ihib. Tqec meh, kieaconat zim ntufiz natt ktuuvim uw cqi bomifets un cqi loch liwciz. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Claire

3 thoughts on “The Adventure of Claire 01 – Prologue

    1. I’ll stop Nagi for a while and focus on Claire and Miko since they are short (Claire only have 18 chapters so far). and hentai maid was deleted from narou, so I pick another series.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.