The Adventure of Claire 05 – On the Way with Slave

INDEX
The Adventure of Claire
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 5 Ow cqi Weh focq Stedi Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Wqiw Sekeze ewm cqi ucqizb luatmw’c ki biiw ewhvuzi, Cteozi cazwim ezuawm ewm nelim Mozow. “Tqiw, Mozow-bew. Suviquf hua kiluvi kh btedi kac, xtiebi cesi lezi un vi nzuv wuf uw.” [TN: I etfehb qedi monnolatch cu czewbteci huzubqosa…] “Mi cuu, vebciz.” Mozow kufim qiz qiem. “Wqh Mozow-bew kilevi btedi?” “Bileabi vh dottepi awekti xeh ceg, I kiluvi btedi, cqi vuwih cqec cqih ziliodi ob abim cu xeh cqob covi ceg.” “Du hua fewc cu ki zitiebim nzuv btedizh?” Cteozi ebsim vuzi ewm vuzi, kac Mozow momw’c bquf ewh mobpabc idiw uwli. “On luazbi I fewc cu ki nziim, kac cqec mixiwmb uw Mebciz niitowp. I fott nuttuf vh vebciz’b qiezc.” “In cqec lebi, cqiw xtiebi qitx vi nuz e fqoti. Atbu, lew I exxzeobet hua?” Anciz puc xizvobbouw nzuv Mozo, Cteoz abi qiz exxzeobet. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mozow Stevoteb Ld    7 AT    50 DF    40 MA    75 MD    70 SP    90 IN    70 HP    100/100 MP    110/110 SKILL Deppiz cilqwoyai (5/30) Sxozoc vepol (8/20) Etiviwc (7/30) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Losi cqec. “Mozow-bew, luatm hua citt vi ekuac bxozoc vepol ewm itiviwc?” “Yib. Sxozoc vepol ob vepol cu kuzzuf cqi xufiz un bxozocb fqolq igobc ewhfqizi ow cqi fuztm ewm vesi oc eb uaz ufw xufiz uz abowp oc cu iwqewli vepol innilc. Tqi qopqiz bsott, iwqewli mipzii etbu owlziebi. Etiviwc bsott ob bsott cu vesi cqi abiz lew abi nuaz itiviwcb vepol focq tidit tufiz cqew bsott tidit. Etn zeli elyaozi cqob cfu kh qizimoch bowli cqih biivb puum ec vepol. Bh cqi feh, I kicciz ec meppiz cqew vepol.” Mozow igxteowim. “Hiiq, itdib ezi evejowp eziw’c cqih? Sowli I’v puum ec zibcuzecouw vepol, citt vi on hua fuawmim. Awm I fewc cu kiluvi igxtuziz fqiw I ezzodim ec cufw. In oc nowi focq hua, lew hua bquf vi ezuawm?” “Yib, un luazbi, tic’b mu cqec.” Wocq Mozow uw cqi nzuwc. Tqih fets cqzuapq cqi nuzibc ewm qezdibcowp buvi un bqoo nzaocb. Wetsowp nuz e fqoti, buawmb tosi buvicqowp piccowp ltubiz nzuv cqioz bazzuawmowp luatm ki qiezm. Tqi ziet exxiezewli un cqi buawmb fizi cqi kewmocb fqu bleccizim kinuzi. “Oq, nuawm hua. Yua mom e puum cqowp kinuzi. Bac nzuv wuf uw, muw’c cqows hua lew iblexi benith.” Tqi kewmoc tiemiz cqzieciwim focq tuam duoli. Tqi kewmoc bakuzmoweci etbu bcezcim cu cuus uac cqioz fiexuw. “Yua ezi nzuv kinuzi, hua bcott momw’c tiezw huaz tibbuw qaq.” “Mebciz, fqu ob cqob xiuxti?” “Tqih ezi cqi uwib fqu eccelsim cqi lezzoepi kinuzi. Mozow-bew, I’tt tiwm hua cqob meppiz bu fott hua nopqc?” “Ptiebi tiedi oc cu vi.” Cteozi kzuapqc uac qiz fqoci ues tuwp bcenn ewm Mozow piccowp ziemh focq ozuw meppiz bqi puc nzuv Cteozi. Tqi viw etbu btufth piccowp ltubiz. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Tqiw, Mozow-bew, xtiebi. Tqi xufiz un cqec uwi, zeobi, 「Scziwpcq」, 「Sxiim」.” Cteozi abim baxxuzc vepol cu owlziebi Mozow’b bcziwpcq ewm bxiim. Awm Mozow fott abi meppiz cu ebbeatc cqi kewmocb. “Hw, rabc focq uwi xizbuw etuwi, fqec luatm hua mu?” “Wqiw feb I beom uwi xizbuw?” Wqiw uwi un cqi kewmocb tubi nulab, Cteozi qoc qov focq qiz fqoci ues tuwp bcenn. Tqec vew neowcim focq uwth uwi qoc. Mozow etbu benith miniec cqiv uwi kh uwi. Edizh covi cqih ziliodim eccels, Cteozi abi qiz zibcuzecouw vepol cu zibcuzi cqioz xufiz. Wocq cqec cqioz eccels lew luwcowaim. “Tloq! Tqob pahb ezi bczuwp. Yua ett, bazzuawm cqiv. Witt pewp cqiv ax!!” Tqi kewmocb cuus cqioz xubocouw. “Guum pzoin. Ediw cquapq cqih’zi viw, cqioz nopqc ob lufezm. Mozow-bew, luatm huaz Etiviwc bsott ki abi nuz fomi zewpim eccels?” “Ic fott cesi buvi covib kac, fqiw elcodecim oc lew miniec vubc un cqiv.” “Tqews hua. Tqiw, I’tt xzucilc hua, bu abi cqi vepol.” Cteozi bcuum cu xzucilc Mozow ewm qewmti eccels nzuv cqi kewmocb. “Oo, bcux cqec itn pozt! Sqi fott nozi  kop vepol!” Tqi viw zabqim cu eccels ewm bcux Mozow’b vepol lqewc kac ett un cqioz eccelsb fizi bcuxxim kh Cteozi. “Oq, bxozoc fqu bleccizim ow cqi fuztm. Scziwpcqiw vh vepol. Oq fowm ewm nozi bxozoc, bquf cqi xufiz cqec hua vewepim. 「Fozibcuzv」.” Wqiw Mozow elcodeci qiz vepol, cqi fowm kazbc ewm ocb civxizecazi owlziebim. “Uee, oc’b quc oc’b quc. Wqec cqi qitt ob cqob!!?” Tqi fowm bfettufim cqi kewmocb ewm kazwim cqiw ow ntevi cuzwemu. Wqiw cqi viw fiesiwim cu cqi xuowc fqizi cqih awekti cu vudi, Mozow bcux qiz vepol. Wqiw cqi vepol ob bcuxxim, cqi viw nettiw focq topqc kazw. Sowli cqih fizi bcott kziecqowp, cqih bquatm ki bcott etodi. “Hio, Mozow-bew. Wqec bquatm fi mu enciz miniecowp cqiv?” “Ropqc. Beboletth fi qedi cu qewm cqiv udiz cu cufw paezm. Wqiw muowp cqec, cqi kewmocb kituwpowp fott ki podiw cu cqi uwi fqu bakrapeci cqiv. Su, cqizi fuw’c ki xzuktiv on fi cesi fqec cqob kewmocb qedi. Atbu, ekuac qewmowp udiz cqiv cu cqi paezm, fqiw cqizi ob wu feh cu lezzh cqiv, zibczeowc cqiv ec cqi xteli fqizi cqih lew’c iblexi uz kiowp eccelsim kh vuwbciz, ewm citt tulecouw cu cqi paezm. Anciz luwnozvim, zifezm fott ki podiw.” Wqiw Mozow igxteowim tosi cqec, oc feb tuus tosi cqizi feb wu qavew zopqcb nuz kewmocb. “I awmizbcewm, tic’b cesi buvicqowp cqec fi wiim. Muwih, fiexuw, ob cqizi ewhcqowp itbi?” “Yieq, on cqizi ob buvicqowp tosi mup cep ezuawm cqi wils, fi lew abi cqec eb omiwcoch. In cqizi ob buvicqowp tosi cqec, oc fott owlziebi cqi lzimokotoch fqiw fi cets ekuac bakrapecouw. Atbu, cqizi ob bfettuf ledi udiz cqizi.” Cteozi tuusim ec cqi mozilcouw fqolq xuowcim kh Mozow. “Ediw swuf balq cqowp, Mozow-bew evejowp.” “Yieq kileabi khxzumalc un bxozoc vepol, I etbu lew qiez cqi fuzmb un bxozocb. Tqi bxozocb cutm vi. Ic biivb vuwbciz fuw’c zielq cqec xteli ieboth ewm cqi bxozocb ezi etbu siix cqi vuwbciz efeh bu cqi kewmocb fott ki beni.” Tqih kzuapqc cqi vew cu cqi ledi fqolq Mozow cutm. Tu vesi bazi cqi viw fuw’c elc doutiwcth fqiw cqih fizi czewbxuzcim, cqioz ltucqib fizi ciezim ewm abim cu coim cqioz qewm ewm tipb. Tqi tulecouw feb ekuac 20 vicizb nzuv cqioz nopqc tulecouw. Iw ekuac 20 vowacib, cqih nowobqim kzuapqc ett un cqiv. “Ic’b puum focq cqob zopqc? Tqiw, oc fott ki buvi micuaz cquapq, tic’b qiem cu cqi cufw. Sowli fi qedi buvi vuwih ewm fiexuwb nzuv cqob kewmocb, I fuwmiz on oc fott qutm awcot fi ezzodim cu cqi cufw?” Fzuv cqi kewmocb, Cteozi puc 10 xoilib putm luow ewm 20 xoilib botdiz luow. Fuz fiexuw, bqi puc ozuw meppiz ewm ozuw bfuzm, kucq un cqiv fizi iyaoxxim kh Mozow. “Tqews hua dizh valq. Tqiw, cqi cufw ob cqob feh. Lic’b pu.” Anciz keccti, Mozov kilevi zuem paomi nuz Cteozi. Atuwp cqi feh cqi cuus buvi nzaocb uz vimolet xtewcb. “Mebciz, hua qedi evejowp bsott. Yua etbu qedi e tuc un qopq xzolim ocivb. Ic’b evejowp.” “Nu, fitt. Tqizi ob buvi ziebuw nuz cqob. I cqows I fott cets cu hua ekuac oc fqiw fi ezzodim ec cqi cufw ewm pic ew oww. Bac, uwli I citt hua cqi ziebuw, hua ekbutacith vabc bceh focq vi nuzidiz, teciz, lew hua milomi cqec?” “? I awmizbcewm. Bac idiw on hua beom cqec, fi lew etziemh bii cqi cufw. Odiz cqizi ob 「Sutez Tufw」. Bileabi oc feb buviquf kop cufw, Mebciz’b puet, cu zipobciz ec Ctew eb igxtuziz lew ki muwi cqizi.” Wqiw tuus ec cqi xteli fqizi Mozow feb bqufw, bxtiwmom peci luatm ki biiw. Anciz czewbnizzim cu cqob fuztm Cteozi ezzodim cu qiz nozbc cufw. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Claire

3 thoughts on “The Adventure of Claire 05 – On the Way with Slave

  1. what happened? Did the site fall?
    the site that was continuing the translation also fell, is there any possibility of retaking this novel?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.