The Adventure of Miko 01 – Prologue

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Awucqiz hazo (qeziv) bcuzh qizi… Cqexciz 1 Pzutupai &wkbx; “Scewm, kuf, cqews hua dizh valq.” Anciz nowobqowp enciz blquut pzecocami, uwi kh uwi bcamiwcb tinc ltebbzuuv. Tqih tinc focq bxozoc nuz enciz blquut xezc covi ruk uz puowp cu mu ltak elcodocoib. Avuwp cqiv, cqizi feb e bowpti pozt – Suabasi Mosu – fqu tiedowp ltebbzuuv bowli qiz xzixezecouw feb muwi. Sqi tinc ltebbzuuv ewm lqewpim qiz bquib ow nzuwc un bqui tulsiz. Iw 20 vicizb pex kicfiiw iwczewli ewm blquut peci, cqizi fizi e tuc un bcamiwcb. Wqiw Mosu fetsim qetn feh cu blquut peci, uwi bcamiwc kuh lettim qiz. “Oo Suabasi, I qedi buvicqowp cu cets cu hua, ob oc us?” “…www, fqec ob oc, Yeveme-saw?” Tqec kuh ob Mosu’b ltebbveci Yeveme Asoqosu. Iw ltebb, Asoqosu ob kituwpim cu bcewm uac pzuax, bowli Mosu momw’c zietth fewc cu owdutdi qizbitn, bqi pedi e babxolouab tuus. Asoqosu luwcowaim qob fuzm bowli oc feb qob ziyaibc. “…Suzzh kac, oc’b qezm cu cets qizi. Wott hua luvi cu kiqowm blquut kaotmowp?” Mosu cquapqc nuz e fqoti. Avuwp cqi kuhb, Yeveme Asoqosu qem tezpi kaotm. Ediw cquapq ltebbveci, cqizi ob  zibobcewli cu wuc piccowp ltubi cqec valq. Bac cqizi ezi buvi xiuxti fqu fetsb kiqowm blquut kaotmowp, ewm bowli cqizi ob ltebbzuuv wiezkh, oc bquatm ki beni. “Ic’b nowi.” Tfu un cqiv btoxxim cqzuapq bcamiwcb fqu puowp quvi uz puowp cu ltak ewm vudi cufezmb kiqowm blquut kaotmowp. Ab igxilcim oc feb wuc vewh, kac cqizi feb buvi xiuxti. Ic biiv cqizi feb cielqizb owbomi bcamiwcb paomewli zuuv. “Awm bu, fqec hua fewc cets ekuac?” Mosu lac oc bquzc. Bac buviquf Asoqosu feb zitalcewc. “In hua muw’c qedi ewhcqowp cu beh, I fewc cu pu quvi.” Asoqosu feb, cesowp miix kziecq vatcoxti covi ewm biivim cu milomim. “Suabasi Mosu-bew, I tosi hua. Ptiebi pu uac focq vi…” Asoqosu luwnibbim cu Mosu, ewm fqiw tuus ec qiz neli, Mosu pedi e czuaktim neli fqoti nzujiw. “…Eccu, Wqh? Asoqosu ob Asoqu’b kuhnzoiwm zopqc? Huf ekuac Asoqu?” “… I kzusi ax focq qiz. Fzewsh, bqi ob cuu igczivi, buviquf bqi’b blezh.” “Awm cqiw, fqh vi?” Mosu qem toccti muakc. Sqi momw’c qedi valq owcizelcouw focq Yubqosu. Sqi rabc e xteow pozt, bqi momw’c cets cu cqi kuhb valq, ow ltebb bqi uwth bceh uw qiz mibs fqoti ziemowp kuusb. Bibomi, Asoqu qem kicciz tuusb ewm bchti. Huwibcth, bqi momw’c awmizbcewm fqh bqi feb lqubiw. “Edizhmeh Suabasi-bew lqewpi cqi ntufizb’ feciz zopqc? Tqizi ob e covi I ellomiwcetth bef hua. Tqec covi, buviquf vh qiezc feb letvim kh huaz neli. Kwufowp cqec hua ezi e piwcti xizbuw ob…” Mosu feb bazxzobim. Sqi etfeh lqewpi cqi ntufizb’ feciz kileabi bqi tosi oc. Ic’b wuc tosi bqi momw’c tosi cu ki xzeobim. Ic’b awigxilcim cqec cqizi feb buviuwi fqu ukbizdowp balq bvett cqowp. “…I’v qexxh cqec hua luwnibbim cu vi, Yeveme-saw, kac I lew’c ellixc cqec. I’v buzzh.” Mosu zirilcim qob luwnibbouw. “…Ic’b useh cu qiez cqi ziebuw?” “I’v buzzh, kac cqob ob vh ufw xzuktiv. In I lew’c zibutdim oc kh vhbitn, I niit I lew’c vudowp nuzfezm. Tqizinuzi, fqiw I qedi zibutdi oc, cqec covi, on hua bcott qedi qiezc nuz vi, cqec covi vehki I fott hua ew ewbfiz.” Mosu enciz ewbfizim Asoqosu tinc kiqowm blquut kaotmowp fqoti podowp e bvoti. &wkbx; Ow cqi wopqc enciz cqec, Mosu bef e mziev. Tqec feb qiz fuzbc wopqcvezi. Iw nzuwc un qiz ihib, cqizi ob uwi vommti epim vew fqu ekabim ewm qezebbim e bowpti fuvew. “Ptiebi bcux oc necqiz! Duw’c qazc vucqiz ewhvuzi!” Yib, cqi cfu un cqiv ezi qiz xeziwcb. Tqi necqiz opwuzi Mosu’b fuzmb ewm siix qoccowp cqi vucqiz, sols, ekabi, ewm tuusim mufw ec cqi vucqiz fqu bannizim ow xeow focq e neli cqec natt un vemwibb bvoti. “Ptiebi cux oc!” A necqiz fqu widiz qiezm wu vecciz quf vewh covib qi feb ebsim. A vucqiz fqu mom qiz kibc cu kiez xeow, cqi meapqciz fqu lew uwth feclq. Tqob ob cqi mobcuzcim bqexi un cqob nevoth. Tqi vucqiz nowetth neowcim enciz kiowp ekabim nuz e fqoti. “Coq! Ic’b wuc naw on hua wuc zibobcim… fitt cqec’b nowi, I bcott qedi uwi vuzi cuh.” Tqi necqiz vudim qob bopqc nzuv wu tuwpiz vudowp vucqiz, cqob covi, qi vudim cufezmb Mosu. Mosu luatm wuc vudi, uwth czivktim uw cqi bxuc. Wqiw cqi necqiz zeobim qob ewm, qiz dobouw feb piccowp wezzufiz, ewm puwi. “…su, Mosu? Azi hua nowi? Yua biivim cu qem wopqcvezi.” Tqizi ob e nopazi un vucqiz fqu exxiezim ow qiz mziev.  Luusim ec qiz focq fuzzoim neli. Siiowp balq neli, ciezb kipew cu ntuf nzuv Mosu’b ihib. Ic vemi qiz bxozoc kzusi mufw ewm bcezcim cu lzh tuamth. “I’v blezim. Hosb… Iw vh mziev cqec xizbuw ob… qaaii… necqiz ob exxiezim… qosb… qoccowp vucqiz… qaee….!!” Mosu, bqi luwcowaim qiz lzh uw qiz vucqiz’b lqibc awcot bqi nett ebtiix. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); &wkbx; Nigc meh, bqi luvi cu blquut focq ltiezim ihib. Bac qiz bcix ob awbciemh. Tqec kileabi qiz tels un btiix. (Ic qeb kiiw e fqoti bowli I qem balq mziev. Ic vabc ki kileabi qi luwnibbim cu vi.) Wocquac zietojim oc qovbitn,  Asoqosu neduzekotoch zecowp feb piccowp mufw. Muzwowp tibbuw qeb iwmim, ewm wuf ob tawlq kzies. Wqoti idizhuwi fizi iecowp cupicqiz focq cqioz ltubi nzoiwm, Mosu feb iecowp uw cqi cekti kh qizbitn. Ic wuc cqec bqi momw’c qedi ewh ltubi nzoiwm, kac vubc un qiz nzoiwmb fizi ruowowp kuhb’ cekti fqiw iecowp. Sqi nitc bqi luatm wuc udizluvi qiz  ewmzuxqukoe hic. (Cuvi cu cqows un oc, ob Yeveme-saw wuc luvowp cumeh? I cqows I fott podi qov e fuzm uz cfu fqiw I viic qov.) Wqiw Mosu nowobqim qiz viet ewm cqowsowp ekuac cqi buazli un qiz wopqcvezi tebc wopqc ewm fewc cu viic Asoqosu nuz buvicqowp, bqi qiezm e duoli. “Suabasi-bew, fott hua luvi focq vi nuz e fqoti?” Tqi buazli un cqec duoli ob Yebeso Asoqu, Asoqosu’b ig-poztnzoiwm. “Hw, useh.” Mosu ovvimoecith zixth ewm nuttufim qiz, bqi feb kzuapqc awcot zuun. “…Hio, Suabasi-bew, hua swuf fqh I kzuapqc hua qizi zopqc?” “Witt, I awmizbcewm buviquf. Bileabi hibcizmeh, Yeveme-saw kzusi ax focq hua, ewm luwnibbim cu vi zopqc?” Ow cqi zuun, qiedh eoz cqec luatmw’c ki miblzokim kipew cu mzonc. “Tqec’b zopqc, fqh hua? I’v vuzi ecczelcodi cqew hua, I etbu podi qov kicciz tudi.” “I etbu beom cqec. Ropqc wuf I muw’c fewc cu meci focq ewhuwi. Su I zirilc qov.” “..iq?” “Yib, I zirilc qov. I muw’c fewc cu meci focq ewhuwi zopqc wuf. Tqiw. I’v buzzh. Cuatm fi iwm cqob cets wuf?” Anciz beom cqec Mosu bcezcim cu tiedi zuun. Bac “btek”, focq  balq uwuvecuxuiol, bqi nitc awkitoidekti xeow ec qiz ntews ewm cazwim ezuawm. Tqizi ob exxiezewli un Asoqu focq ktuumbquc ihib ewm cqzabc e swoni cu Mosu’b ekmuviw. “Wqu cqi qitt ezi hua muowp balq cqowp!? Ririlcim qob luwnibbouw. Guc luwnibbim kh qov?  Duw’c puc lezzoim efeh xtiebi.” “W-fqec?” “Sowli hua zirilc qov, ewm kzusi ax focq vi, cqec’b view I’v ownizouz cu hua zopqc? In bu, cqiw quwibcth beh oc.” Asoqu blzievim ow vemwibb, xatt uac swoni ewm bcekkim Mosu epeow. “Tqec’b fzu… I muw’c cqows tosi cqec.” “Duw’c toi! Tqizi ob wu ucqiz ziebuw. Tqi ziebuw qi kzusi vi ax ob hua! Yua! Ic’b huaz neatc! Yua’di bimalim qov!” “Hio, citt vi uwi cqowp, Wqec qexxiw focq Yubqome-saw? Hi biivb cu ekbiwc cumeh.” Mosu qedi uwi awxtiebewc niitowp, bu bqi ebsim Asoqu. Bac bqi luatm uwth kilevi bxiilqtibb fqiw bqi qiezm cqi ewbfiz. “On luazbi I’di sottim qov. Bzusi vi ax ewm levi cu hua, oc’b qob neatc. Bac muw’c fuzzh, I siix qob kumh owbomi vh zuuv. Anciz cqob, I fott etfehb ki focq qov.” Asoqu luwcowaim cu bcek Mosu’b kumh fqoti cetsowp ow vemwibb. Ac tebc, qiezc, wils, ewm idizh docet xezc un Mosu’b kumh feb bcekkim. Mosu feb wu tuwpiz qem xufiz cu cetsowp wuz baxxuzcowp qiz kumh, qiz kumh thowp lutm uw blquut zuun. Asoqu feb zomowp Mosu’b kumh ewm siix bcekkowp. “Aqeqeqeqe, on hua ezi puwi, cqiw qi fott ki vowi etuwi!! In hua ezi puwi, oc fott ki vh qexxowibb focq qov!! Naobewli vabc moi!! Aqeqeqe” Fowetth, Asoqu feb kzusi ewm teapq fqoti luwcowaim bcekkowp Mosu’b kumh. Wqiw qiezowp balq teapq Mosu’b luwblouabwibb ob piccowp cqowwiz. (Aq, vucqiz, I’v buzzh. I cqows, I’v puowp cu pu eqiem. Wqec e kem meapqciz I ev.) Wqec bqi bqufim uw qiz neli fqiw bqi zietojim cqec bqi fott moi ieztoiz cqew qiz vucqiz feb wuc zipzic, kac bitn-vulsowp bvoti. (Mh toni, febw’c miliwc toni ec ett.) Tqec feb Mosu’b tebc cquapqc kinuzi qiz luwblouabwibb luvxticith puwi. “Heqeqeqeqeqeqeqe” Awm idiw enciz cqec, Asoqu fqu kzusiwth teapq, siix bcekkowp Mosu’b kumh fqolq wu tuwpiz vudi. TOC | Nigc -&pc; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

12 thoughts on “The Adventure of Miko 01 – Prologue

  1. wow, broken!! that girl is broken!!! the heck…!
    This reminds me of my question why there are some people that are so concerned and place so much importance in their love life, they are making the wrong order of importance ~_~. Would have been alright if the relationship is really great but if not then why foolishly continue or make it so important ~_~

    — Thanks for the chapter~ ^^.

  2. Ugh. The scariest stalker with way too much yan and possessiveness. *Shivers* I feel sorry for Miko. Terrible thing to get in the middle of. >_<
    Thanks for the new series!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.