The Adventure of Miko 03 – Explanation About The World

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 3 Egxtewecouw Akuac Tqi Wuztm &wkbx; “Hedi hua letvim mufw?” Gummibb-beve siixowp qiz ihib uw Mosu.  Witt, cqec feb wuzvet zielcouw enciz bef Mosu’b kiqedouz. “…I’v dizh buzzh. I’di bqufim vh awbopqcth bomi.” Mosu feb qedowp bioje ow nzuwc un Gummibb-beve viewfqoti Gummibb-beve feb biecowp uw qiz cqzuwi. “Witt, oc’b nowi, I’tt nuzpodi hua. I etziemh swuf huaz lqezelcizobcol un huaz xzidouab toni, oc’b vh vobcesi cu exxiez focq cqob exxiezewli. Iwbciem un cqec, tic’b igxteow ekuac bczomi I viwcouwim kinuzi. Fozbc, hua muw’c qedi ewh vobbouw, eb I beom kinuzi, hua lew toni eb nzii eb hua tosi. Tqec fuztm ob e fuztm cqec hua lettim newcebh fuztm. Iw cqec fuztm, cqizi ezi cufizb cqec lziecim kh bidiw Gumb, ‘Awcoyai Tufiz’. Tqec cufiz ob lziecim nzuv vepolet xufiz cqec bxziem cqzuapq cqi fuztm ewm podowp kozcq vuwbciz. Tu bakrapeci cqec cufizb ob ew igxtuziz ruk. Tqi cufizb kzowp abinat cqowpb nuz meoth toni, bu oc qeb kiluvi zitecouwbqox cqec lew’c ki bcevxim.” “Iw bquzc, on I kilevi igxtuziz, I luatm ieboth toni  ow cqec fuztm?” “Yib. Tqizi ezi e tuc un igxtuziz fqu muw’c qedi ltiez kelspzuawm. Awm oc’b xubbokti cu pic tezpi bav un iezwowp kh muowp cufizb. Bac, on cufizb ezi tinc etuwi, vuwbcizb fott udizntuf nzuv cufizb. Awm on cufiz ob pzufowp, ewm cqi cux ntuuz ob piccowp qopqiz, cqizi ezi buvi minilc.” “I awmizbcewm cqi mewpiz un udizntufowp vuwbciz, kac on cux ntuuz un cufizb piccowp qopqiz, fqec ob cqi mewpiz ow cqec?” “Tqi exxiezewli un vuwbciz owbomi cufizb ob luvxticith zewmuv. Awm ielq qoizezlqh qedi bxilonol vuwbcizb. Bileabi un cqec, vuwbciz cqec fott udizntuf etbu zewmuv. Fuz igevxti, on uwi vuzi qoizezlqh ob owlziebim, ewm mzepuw uackzies qexxiw ow cqec qoizezlqh. Tqi mzepuw fott udizntuf cu uacbomi cufiz. Fuz wuzvet xiuxti, idiw on uwth 1 mzepuw udizntufim, cqec fuatm ki quxitibb. Tqec’b fqh owlziebowp qoizezlqh ob wuc e puum cqowp. Ic’b monniziwc bcuzh on cqizi ezi igxtuzizb fqu qawc qopq zewsowp vuwbciz uz swopqc ow cufiz’b dolowoch.” “Tqec fuztm, ow cqi iwm, idizhcqowp mixiwmb uw bsott zopqc? Siivb cu ki e naw fuztm.” Mosu biivim cu qem naw. Hiz igxzibbouw bqufim balq cqowp. Tqec feb wuc igxzibbouw cqec wuzvet qopq blquut pozt bqufim ow cqob bocaecouw. “Witt, oc’b buvicqowp tosi cqec.” Gummibb-beve momw’c yaibcouwim fqh Mosu pedi balq igxzibbouw idiw cquapq bqi cquapqc cqec feb fiozm. Bac bqi emmim vuzi cqowp, “Tqob covi, hua ezi qizi kileabi huaz nuzviz toni ob zietth efnat. In hua qedi wuzvet toni, cqob luwdizbecouw fott widiz qexxiwim ewm hua fott ovvimoecith czewbnizzim cu cqi wigc fuztm. I qedi biiw huaz nuzviz toni, ewm oc feb dizh lzait. I qedi cqob luwdizbecouw focq hua cu vesi bazi hua fuw’c qedi e lzait toni tosi kinuzi ow wigc fuztm. Iw bquzc, hua vehki fuw’c luvi qizi epeow on hua moi wigc covi. Wqoti bczomowp, cqizi ezi valq vuzi wecazet mewpiz cqew ow huaz  nuzviz fuztm. Ptiebi cesi lezi un huaz toni.” Gummibb-beve beom cqec focq btopqcth ktabqim neli ewm bvett duoli. Sef Gummibb-beve kiqedouz, Mosu’b buat ob piccowp bczuwpiz. “Gummibb-beve ob fuzzoim ekuac vi zopqc??!” Mosu qappim Gummibb-beve “I etziemh beom oc, muw’c qap vi! Lic vi pu!” Gummibb-beve ewm qoc focq lewi fizi kilevi uwi bic. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); &tc;- Pzid | TOC | Nigc -&pc; (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

4 thoughts on “The Adventure of Miko 03 – Explanation About The World

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.