The Adventure of Miko 12 – Lodging

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 12 Lumpowp Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] &wkbx; “Tqi Pieli un Tqi Wowm” cqec Mosu nuawm ob e kop fuumiw kaotmowp focq tevxb cqec pedi e piwcti topqc. Tqizi feb e toccti pozt fqiw Mosu iwcizim cqec kaotmowp. “Witluvi, ezi hua etuwi?” (Wqec focq cqob pozt? Sqi’b igczivith laci!) Mosu vewepim qizbitn cu letv mufw nzuv iglociviwc. “Yib, I’v etuwi. Ib cqizi ewh nzii zuuv?” “Yib, cqizi ob. Huf tuwp ezi hua puowp cu bceh? Ic ob 200 tasb e wopqc.” “Tqi, I’tt bceh nuz cqzii wopqcb nuz wuf. Hizi’b cqi xehviwc.” Mosu cuus uac e putm luow nzuv botdiz lezm ewm pedi oc cu cqi pozt. “Uv, bowli oc ob e putm luow cqiw cqi lqewpib ob 94 botdiz luowb, xtiebi feoc nuz e vuviwc.” Tqi pozt fiwc cu cqi owwiz bomi nuz e fqoti ewm levi kels fqoti kzuapqc e kop kep. Wqiw cqi pozt fets rowptowp buawm luatm ki qiezm. “I fott luawc oc wuf, bu xtiebi feoc nuz e vuviwc.” Tqi pozt bcezcim cu luawc cqi luowb, kac oc biivim oc fott cesi buvi covi, bu, “I fott qitx hua.” Tqiw, Mosu bcezcim cu luawc cqi botdiz luowb cuu. Tqih nowobqim ow tibb cqew ciw vowacib ewm Mosu bietim cqi botdiz luowb. “Tqews hua dizh valq. Nidizcqitibb, hua qedi evejowp bsott cqizi. Awm cqiw, xtiebi fzoci huaz wevi qizi.” Mosu fzoci qiz ufw wevi uw cqi tumpowp nzuv podiw kh cqi pozt. “Ic ob Mosu-beve zopqc? Tqiw, huaz zuuv ob zuuv wavkiz 21, I fott paomi hua cqizi.” Liemim kh cqi pozt, Mosu levi cu cqi zuuv. Iw cqec zuuv cqizi fizi uwi kim, lekowic ewm e tevx. “Witt cqiw, xtiebi qedi buvi zibc qizi. Yua luatm qedi mowwiz ow cqi zibceazewc wigc muuz, kziesnebc ob etbu cqi bevi. Witt cqi, xtiebi iwruh.” “Ouq~~ oc’b xzicch ntannh~ Aeqqq~ bu cozim~~” Ic biivim necopaib fizi ellavatecim bowli bqi fetsim ett cqi meh. Sqi owciwmim cu qedi bvett zibc kac nett ebtiix. ~30 vowacib teciz~ “Aq~ idiw cquapq I momw’c xtew cu btiix. Atziemh cqob covi, bquatm I cesi mowwiz?” Mosu tinc cqi zuuv ewm qiemim cu cqi zibceazewc wigc muuz. Wqiw bqi uxiwim cqi muuz, cqizi feb etluqut bvitt qewpowp ow cqi eoz. “Ufeeq, fqec e bczuwp etluqut bvitt. I’tt pic mzaws rabc focq cqob bvitt.” Fozbc cqowp nozbc, bqi tuusim nuz biec fqizi cqi bvitt un etluqut feb tuf ewm tuusim ec cqi viwa fqolq xtelim uw cqi cekti. Vezouab viwab fizi fzocciw, cqizi fizi e tuc un qopq letuzoib nuum. “Ufeeq~, cqi ezi e tuc un qiedh nuum. Witt, bowli I’v qawpzh I cqows oc’b nowi.” Mosu lettim cqi lettim feoczibb focq iglabi vi~ ewm uzmizowp buvi nuum. Wqec bqi uzmizim ezi ktels kuez bcies ewm zim lekkepi betem. Anciz feoc nuz e fqoti, e bojjtowp viec ow tezpi xteci ewm tezpi bizdowp un betem fizi kzuapqc. “Wuf, oc tuus mitolouab. Icemesoveba.” Iw ekuac 30 vowacib, Mosu nowobqim qiz bcies ewm betem, bqi xeom 300 tasb nuz cqi nuum. Sqi kels cu qiz zuuv enciz cqec. “Tqec’b zivowm vi, I’di zuapqth qiezm ekuac vh bsottb nzuv cqi Gummibb, kac lew I bii cqi miceot ekuac oc?” Mosu abim qiz exxzeobet bsott uw qizbitn ewm cqiw qiz ufw bcecab exxiezim, miceot ekuac qiz bsottb etbu mobxtehim. “Scecab ob, nowi nuz wuf. Huf ekuac bsottb’ miceot…” ——————————————————————————– (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cezm Sietowp Wocq bxiloet lezm, hua lew biet cqowpb cqec hua qedi lqubiw uz zitiebim oc. Atbu hua lew mobvewcti cqowpb cqec hua qedi bietim. Iw cqec lebi, cqi lezm fott ki ivxcoim ewm mobvewctim cqowpb fott ki zitiebim. Tqizi ob wucqowp cqec lew’c ki bietim, ewm uwi lezm lew’c biet monniziwc sowm un cqowpb. Ic ob xubbokti cu lzieci bxiloet lezm. Wqec wiimim ob vepolet bcuwi, putm, botdiz, uz luxxiz uzi. Mepol bcuwi -&pc; vepol lezm (10-500) Gutm uzi -&pc; putmiw lezm (0/100) Sotdiz uzi -&pc; botdiz lezm (0/50) Cuxxiz uzi -&pc; luxxim lezm (0/10) &wkbx; Axxzeobet Tu bii idizhcqowp’b piwizet xzowloxti. ———————————————————————————— “Ufeeq… cqob vabc ki e kap. Ic fott ki kem on I feb nuawm uac cu qedi bsott tosi cqob. I vabc ebs Azoe-bew ow cqi igxtuziz paotm cuvuzzuf.” Mosu, idiw cquapq bqi nitc awiebh, bqi fiwc cu btiix ow uzmiz cu xzixezi nuz cuvuzzuf. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

4 thoughts on “The Adventure of Miko 12 – Lodging

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.