The Adventure of Miko 13 – Skill Concealment

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 13 Ssott Cuwlietviwc Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] &wkbx; Iw cqi vuzwowp wigc meh Mosu levi cu igxtuziz ltew’b zilixcouwobc. “Eglabi vi, ob Azoe-bew qizi?” Yieq, bqi levi qizi cumeh ob cu viic cqi uwi fqu cuus lezi un qiz hibcizmeh, Azoe cu luwnozv qiz bsott. Sqi feb cqi uwth zilixcouwobc fqu swif ekuac Mosu’b igczeuzmowezh bcecab. “Fuz wuf, bqi ob mietowp focq ewucqiz vecciz. In hua mu wuc vowm, veh I cesi lezi un huaz kabowibb?” A huawp veti bcenn fqu owcizelc focq Mosu czoim cu ebs ekuac Mosu’b kabowibb, kac bqi zinabim. “Aq, wu, oc vabc ki Azoe-bew. In I lew’c viic qiz wuf, I muw’c wu vecciz quf tuwp I’tt feoc. Wqiw bqi edeotekti, xtiebi lett vi.” Anciz beom cqec, bqi bec uw cqi lqeoz ec tukkh. Nuc tuwp enciz bqi feoc, Azoe levi cu qiz. “Hittu Mosu-bew. I qiezm hua wuvoweci vi, kac fqec fott hua qedi cumeh?” “Aq, buzzh. Awm cqews hua nuz vesowp covi nuz vi ow cqob kabh covi. Uv, oc’b ekuac vh bcecacib hibcizmeh, kac…” “I awmizbcewm. Sowli oc’b etvubc tawlq covi, tic’b qedi buvi kzies. Tqizi ob mitolouab bqux ltubi nzuv qizi, quf ekuac fi qedi tawlq cqizi?” Wocq Azoe uw cqi tiem cqih levi cu zibceazewc. Tqi zibceazewc ob wuc natt un qiedh viet tosi tebc wopqc, oc’b veow nuum fizi topqc vietb fqolq iebh cu iec tosi bewmfolq uz xebce. “Witluvi, nuz cfu xiuxti zopqc? Ptiebi qedi delewc biec.” Anciz cqih cesi biec wiez fowmuf eb cqi feoczibb bappibc, cqih uzmizim cqioz nuum. “I’tt cesi bewmfolq ewm qizk cie xtiebi. Huf ekuac hua Mosu-bew?” “Tqiw, I’tt cqi bevi.” Anciz uzmizim cqi nuum ewm cqi feoczibb feb puwi, “Nuf, cqiw. Wqec hua fewc cu cets ekuac cumeh?” “I’v buzzh, oc’b ekuac vh bcecab hibcizmeh, ec wopqc, fqiw I czoim cu abi exxzeobet uw vh bsott, oc cazw uac lezm bietowp ob ew uaczepiuab bsott. Su I’m tosi cu qedi buvi emdoli.” Awm cqiw, bqi citt Azoe ekuac qiz bsott. Atuwp focq cqi bcuzh, Azoe’b neli kiluvi vuzi ewm vuzi bizouab. “Hw, on hua luatm, I’m tosi hua cu qomi oc. Bac, xzukekth hua’di etziemh abi oc ow nzuwc un xiuxti zopqc?” “Upq… quf luatm hua swuf?” “Tqec’b, rabc kh tuusowp oc ewm hua’tt swuf. Aziw’c hua yaoci eozqiem?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Azoe qem bazxzobim neli e toccti kac ovvimoecith zicazw qiz igxzibbouw ewm luwcowaim qiz fuzmb. “Ropqc wuf, huaz bsott qebw’c kiluvi kop hic, cqizi ezi etbu vepol cuutb ewm bsott fqolq bovotez cu huazb bu oc’b nowi. Bac, eb nez eb I swuf, cqizi ob wu swufw bsott uz vepol cuut fqolq luatm qutm todowp cqowpb. In huaz bsott kiluvi swufw, oc fuatm ki kem zopqc?” “Wqec bquatm I mu cqiw?” “Fozbc, eb I beom hibcizmeh, xtiebi kah btedi. Awm cqiw, cesi buvi vobbouw, lqettiwpi lqotm cufiz ezuawm qizi, ewm mobxteh huaz xufiz cu cqi bazzuawmowp. In hua zews ax oc fuatm ki nowi on huaz bsott ob nuawm uac. Sowli on oc qopq zews igxtuziz, idiw cquapq awbsottnat, cqioz xufiz bcott iyaet cu mobebciz-pzemi vuwbciz.” “I awmizbcewm. Bac, quf ekuac ltew?” “Wi’tt vewepim buviquf. Fuz wuf, I’tt ki Mosu’b igltabodi zilixcouwobc. In cqec qexxiw, uwth I fqu lew vewepi huaz ziyaibc. Lic’b cesi lezi cqi xzulimazi enciz tawlq. Fuz cqec, fi bquatm citt Ctew kzewlq vewepiz ekuac huaz bsott. Bac on oc’b qiz, cqizi fuw’c ki xzuktiv.” Mosu zitoidim enciz qiezm Azoe’b cets. (Aq, I’v ptem I swuf cqob xizbuw. Fuz wuf, I muw’c swuf ekuac kzewlq vewepiz, kac I’tt vewepi oc buviquf.) Azoe, uw cqi ucqiz bomi, (Tqob xizbuw, fqh bqi’b cqob mewpizuab? In bqi awtalsh, bqi luatm kiluvi ezobculzec’b cuh. Fuz wuf, on I muw’c nulab vh xufiz uw qiz, wucqowp lew ki muwi.) Tquapqc buvicqowp tosi cqec. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

2 thoughts on “The Adventure of Miko 13 – Skill Concealment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.