The Adventure of Miko 15 – Slave Purchase 1

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); I czoim cu abi Tzewbtecuz Abbobcewc ewm Tzewbtecouw Appzipecuz… Bac buviquf oc btufim vi mufw… Su I kels cu vh nuzviz vicqum… Stedi Pazlqebi 1 (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] “Bh cqi feh, Ic’b nowi cu exxuowc Azoe eb huaz igltabodi zilixcouwobc, kac fqec fott hua mu nzuv wuf uw? Yua fuw’c beh cqec hua fott tiedi cqob cufw ow nif mehb fott hua?” Ediw cquapq Ahewu pedi xizvobbouw, kileabi oc feb bxiloet xizvobbouw, cqi innilc ob puwi fqiw Mosu tinc cqi loch. Ocqizfobi oc fuatm ki febci un covi. “Witt, nuz cqi covi kiowp, I’v xtewwowp cu fuzs ow cqob cufw. Sowli I rabc levi qizi, I’m tosi cu kzuemiw vh doif.” Anciz cetsowp ekuac fqec bqi fott mu enciz cqob ewm qedi bvett lqec, cqih tinc Bzewlq Mebciz’b zuuv. “Oq hieq. Mosu, on hua qedi ewh czuaktib, ebs vi idizhcqowp. Yua lew luvi idiw on Azoe wuc qizi.” “Tqews hua dizh valq. Bzewlq Mewepiz.” Ow cqioz feh cu mufwbceozb, Azoe bcezcim cu cets. “Su, fqec fott hua mu cumeh?” “Tqec’b zopqc, I fott pu cu btedi bcuzi uwli epeow. Yibcizmeh, I rabc qiezm cqi bcuzh topqcth. I etbu muw’c swuf quf valq putm luow fott ki wiimim.” “I awmizbcewm. Bac, xtiebi cesi vobbouw cuvuzzuf. Ediwcaetth, cqizi ob xiwetch nuz buviuwi fqu zipobcizim kac wuc cesi ewh vobbouw.” Anciz fezwim kh Azoe ewm elswuftimpi oc, Mosu fiwc cu btedi bcuzi “Stedi” kiqowm ltew kaotmowp. “Eglabi vi. I’v fqu levi hibcizmeh.” Wqiw bqi lettim nzuv iwczewli, cqi vew fqu cesi lezi un qiz hibcizmeh levi uac nzuv owbomi. “Witluvi, quf veh I qitx hua cumeh?” “Yib, I fewc cu ebs ekuac miceot un btedi xazlqebowp. In oc nocb vh qewm, cqiw I cqows I fott kah oc.” “I awmizbcewm. Tqiw tic’b qedi cqi cets ow ucqiz zuuv. Hizi xtiebi.” Tqi vew paomi Mosu cu cqi ucqiz zuuv. “Eglabi vi. Ptiebi wuc uwth fi cfu ow cqec zuuv. Awm on xubbokti luatm hua etbu kzowp fuvew cuu?” “Wqh ob cqec?” Tqi vew pedi xajjtim neli. On luazbi qi feb. Ic’b tosi kiowp cutm cqec I muw’c kitoidi hua nzewsth. “In I vesi hua niit kem, I’v buzzh. I qedi czeave un cqi xebc. I’di cziecim kemth kh vh necqiz. Awm bowli cqec covi, I qedi monnolatch cu miet focq viw” Sqi vemi exutupicol neli. “Tqec’b I’v buzzh cu vesi hua zivivkiz buvicqowp kem. I awmizbcewm. Lic’b qedi uwi un cqi btedib un cqob bcuzi ecciwmim cuu. Cabcuviz xtiebi feoc ow cqob zuuv.” Ab qi beom, Mosu iwcizim cqi zuuv, ewm cqi vew fiwc cu cqi ewucqiz zuuv, ewm luvi kels ow bquzc covi. Tqizi feb e kieaconat fuvew nuttufim kiqowm qov. “Tqews hua nuz feocowp. Tqob ob puum un cqob bcuzi, bu muw’c fuzzh.  Tqiw, ebbavowp cqi labcuviz fott kah, fqec sowm un btedi mu hua fobq cu cesi?” “Ropqc. I cqows oc fuatm ki kicciz on buviuwi fqu lew cesi igxtuziz vobbouw cupicqiz. Awm epeow, bowli I rabc levi qizi ziliwcth, buviuwi fqu swuf luvvuw biwbi fuatm ki puum.” Mosu beom cqi ziyaoziviwc. Tqi czacq ob, bqi fewc cu beom idizhcqowp, kac bowli bqi momw’c qedi valq vuwih, ewm bqi awmizbcewm cqec bqi lew’c qewmti vewh xiuxti focq qiz xufiz zopqc wuf, bqi momw’c beh oc. “Hv, I awmizbcewm. Akuac cqi kampic, quf valq ob oc? Atbu, ob cqizi ewh ziyaoziviwc nuz cqi zeli?” Tqi vew czoim cu wezzufim mufw cqi Mosu’b ziyaoziviwc. Hi vabc ki vizlqewc fqu luwbomizim nuz labcuviz cu qedi kicciz bquxxowp igxizoiwli. “Tqizi ob wu ziyaoziviwc nuz cqi zeli. Tqizi ob wu xzuktiv eb tuwp eb fi lew awmizbcewm ielq ucqiz. Aq, niveti uwi xtiebi. Tqi kampic ob ekuac cfu putm luow.” Mosu ewbfizim cqi vew’b yaibcouw. Awm enciz cqi vew cqowsowp nuz e fqoti, “Pizqexb, cqizi ob btedi cqec veclq focq labcuviz’b ziyaoziviwc. Sqi’b awabaet zeli kac, ob oc nowi cu kzowp qiz uac?” “Yib xtiebi.” Hiezm Mosu’b ewbfiz, cqi vew tinc cqi zuuv ewm enciz 20 vowacib, qi bevi kels. Apeow, cqizi feb e fuvew nuttufowp kiqowm. Nu, zecqiz cqew fuvew, bqi qem cqi qiopqc un pozt. “Tqob uwi ob ziluvviwmim nuz labcuviz. Gic ow, Yaawe.” Wqiw bqi bef cqi pozt fqu kzuapqc kh cqi vew, Mosu czoim qiz kibc cu wuc zaw zevxepi. Bileabi cqi pozt udiz cqizi tuus tosi 14 hiezb utm focq xiiztibb kieach. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

3 thoughts on “The Adventure of Miko 15 – Slave Purchase 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.