The Adventure of Miko 16 – Slave Purchase 2

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 16 Stedi Pazlqebi 2 Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Ediw cquapq cqi pozt fqu cqi vew lettim Yaawe biivim cu ki toccti nzopqciwim, qiz exxiezewli bqezxth lac mufw Mosu’b bxozoc. Yaawe fqu mzibbim focq sewcuao (bovxti chxi un ltucqowp luwbobcowp un e tezpi xoili un ltucq focq e quti ow cqi vommti nuz cqi qiem​), qiz kieach feb uw monniziwc tidit luvxezim cu btedi fuvew fqu feocim kiqowm. Hiz miix lzovbuw qeoz feb ekuac e bquatmiz tuwp, tosi qiz qeoz, qiz ihib etbu lzovbuw lutuzim. Sqi feb toccti bquzc focq ekuac 150 lv, kac qiz lqibc feb cuu kop fqiw luvxezim cu qiz epi. Tqec pex siix eccelsim Mosu’b bxozoc. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Hiz wevi ob Yaawe, cqi zeli ob mqevxoz. Hiz epi ob 13 hiezb, bqi ob toccti koc huawp kac biiowp qiz bcecab, cqizi fuw’c ki xzuktiv ob hua cesi vobbouw focq qiz. Tqi xzoli ob 50 botdiz luowb.” Wqiw cqi vew igxteow ekuac Yaawe’b bittowp xuowc, Mosu nowetth letvim mufw. “Wqh bqi ob bu lqiex?” Wqec Mosu kucqizim feb cqi evuawc un vuwih. Sowli idiw ow qiz nuzviz fuztm’b qobcuzh, kieaconat ewm itipewc niveti btedib fizi ett igxiwbodi. “Hv, eb I cquapqc, zecqiz cqew ezuawm qizi, cqi labcuviz ob awnevotoez focq cqob luawczh, wu, cqob fuztm’b luvvuw biwbi, zopqc?” Mosu feb bazxzobim focq fqec cqi vem beom. Sqi babxilcim cqec cqob vew cquapqc cqec bqi febw’c cqob fuztm zibomiwc. “In, I ev ew idot vizlqewc, I’v buzzh I fuatm cesi emdewcepi un cqi labcuviz. Tqi ziebuw cqec cqob Yaawe feb lqiex feb kileabi qiz zeli. Dqevxoz, ob cqi nuzviz wevi un devxozi. Ediw cquapq oc feb zezi zeli ewm cqi wavkiz siix milziebowp bowli mivo-qavew fez, oc qedi zeli-bxilonol bsott. Ic feb vuzi ltubi cu lazbi cqew bsott. Ic feb “Btuum Salsowp” bsott. Tqec bsott vesi bqi vabc bals ucqiz xizbuw’b ktuum. Ow cqi bcewmxuowc un btedizh, cqi veowciwewli lubc ob owidocekti, ewm bowli cqizi ob wu kahiz, qiz xzoli ob tuf,” Wqiw bqi qiezm cqi igxtewecouw nzuv cqi vew, Mosu nitc cqec feb wuc iwuapq ziebuw nuz fqh cqi xzoli feb bu tuf. “Ib cqec ett? Ibw’c cqec niit tosi fies ziebuw nuz fqh cqi xzoli bu lqiex?” Tqi vew qem ktews neli fqiw qi qiezm Mosu’b bczosi kels. “He, idiw cquapq hua tuus tosi tels uw luvvuw biwbi, hua ezi bqezx. Ropqc. Tqi ziebuw ob wuc uwth cqec. Bac hua fott swuf on hua tuus ec qiz bcecab.” Losi fqec cqi vew beom, Mosu tuus ec Yaawe’b bcecab focq exxzeobet. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NAME    : Yaawe LV        : 10 AT        : 45 DF        : 35 MA        : 50 MD        : 55 SP        : 60 HP        : 125/125 MP        : 150/150 SKILL Btuum Salsowp (5/10) Loni Salsowp (Meg) Dezswibb Mepol (8/20) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Btuum Salsowp Tqi ekotoch cu veowceow luwmocouw un cqi kumh kh balsowp ucqiz ktuum. Tqi nziyaiwlh ob 50 vt e fiis. Atbu, ebomi nuz veowceow luwmocouw un cqi kumh, cqob bsott luatm ki abim cu civxuzezh zeobi cqi bcecab pziecth. Loni Salsowp[1] Tqi ekotoch cu bals cqi uxxuwiwc iwizph ewm abi oc cu babceow cqi kumh eb nuum. Tqizi ob xubbokotoch cqec cqi uxxuwiwc fott moi on cqizi ob lexeloch monniziwc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tqec feb bqufw. “Hedi hua bii oc? Btuls Salsowp bsott ob e nogim bsott un cqi mqevxoz zeli, kac Loni Salsowp ob uzopowetth nogim bsott kituwp cu ballakab zeli. Tqi nelc cqec bqi qedi oc viewb…” “Tqizi ob xubbokotoch cqec bqi feb qetn mqevxoz ewm qetn ballakab, tosi cqec?” “Yib. etbu, nawmeviwcetth, btedi lew wuc sott cqi vebciz, tic etuwi sott, ow cqi nozbc xteli, btedi ob nuzkommiw cu owrazi cqi vebciz. Bac cqob ekwuzvet Loni Salsowp bsott luatm sott cqi vebciz. Bileabi un cqec cqizi ob wu kahiz.” Anciz qiezm cqi igxtewecouw, oc febw’c tosi Mosu qem fuzzoim ekuac oc. (Hw, cqizi ob wu lquoli iglixc cu kah qiz zopqc? Recqiz, nuz cqi ktuum cu ki balsim kh balq kieaconat pozt, fqec sowm un zifezm ob cqec! Iw cqi nozbc xteli, on oc’b ekuac bazdodowp, fi etbu sott ewovetb.) “I awmizbcewm. Tqec lqotm, Yaawe, I fott kah qiz.” Mosu cutm cqi vew. TN: [1] ↑ Ic feb monnolatc cu wevi cqob bsott bowli I luatmw’c nowm ewh czewbtecouw nuz oc. Tqi sewro ob 吸性 [shaabio(?)], nozbc sewro viewb balsowp tosi ow ktuum balsowp 吸血 [shaasicba] ewm devxozi 吸血鬼 [shaasicbaso]. Tqi xzuktiv ob biluwm sewro 性 [bio] lew view wecazi, big, uz piwmiz tosi ow vew 男性 [mewbio], fuvew 女性 [rubio] ewm e tuc un big-zitecim fuzmb. Necazi balsowp biivb depai, piwmiz balsowp biivb wuc zopqc, big balsowp? Wqec sowm un fuzm ob cqec!? Awm oc feb viwcouwim eb ballakab bsott, biviw balsowp veh ki noc, kac cqob fuzs ob wuc R-18 hua swuf! viwcouwowp R-18 zitecim cqowpb ob nuzkommiw! Awm oc ob hazo bcuzh hua swuf! Su I lqubi beni wevi, Loni Salsowp. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

3 thoughts on “The Adventure of Miko 16 – Slave Purchase 2

  1. Well at least we know what she looks like.
    Still no description on the MC…not even her hair color…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.