The Adventure of Miko 17 – Slave Purchase 3

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 17 Stedi Pazlqebi 3 Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] “Yieq, un luazbi oc’b ovxubbokti… iq, fqec ezi hua beom rabc wuf?” “I beom, cqec lqotm, Yaawe, I fott kah qiz. Ic’b nowi zopqc?” Tqi vew tubi qob bewoch nuz e fqoti, kac yaolsth zicazw. “Azi hua bazi? Ediw cquapq oc feb nuzpucciw, ewm cqi wavkiz un devxozib fizi zimalim enciz cqi fez, kac cqi uwib fqu qeci cqiv fizi wuc nif. Tqizi ob xubbokotoch cqec huaz toditoquum fott ki mobzaxcim hua swuf.” “Ib zietth nowi? I’v devxozi ewm ballakab hua swuf. In oc feb tiesim uac, huaz toditoquum fott kiluvi buzzh hua swuf?” “I muw’c vowm. Luus ec hua wuzvetth, hua rabc tosi wuzvet qavew pozt. Bibomi, I fott widiz ktevi balq laci som, I fott xzucilc qiz on buviuwi czh cu cesi qiz. Sqi ob 50 botdiz luowb zopqc?” Seom cqec, vosu cuus uac botdiz luowb nzuv vuwih lezm ewm podi oc cu cqi vew. Losi cqec, cqi vew luatm uwth bopq. “I awmizbcewm. Lic’b bcezc Yaawe’b qewm udiz xzulimazi. Cabcuviz, huaz qewm xtiebi.” Mosu xac uac qiz qewm tosi cqi vew beom ewm Yaawe qewm xac uw cux un oc. “Ptiebi bceh tosi cqec nuz e fqoti. Yua, bizdewc fqu ekomim cu vi, nzuv wuf uw, cqob uwi ob huaz wif vebciz, I uzmiz hua cu baxxuzc cqob uwi focq huaz toni… hieq, focq cqob, cqi luwczelc ob nowobqim. Ptiebi tuus ec cqi kels un cqi qewm.” Tqizi feb xiwcepzev xeccizw ceccuuim cqizi. “Tqec ob cqi vezs un btedi ufwiz. Wqiw vepolet xufiz xuazim cqizi ewm owbczalcouwb fizi podiw, cqi btedi lew’c mobukih oc. Atbu fqiw xuazim focq vepolet xufiz, cqizi ob vepolet xufiz towi ivizpim kicfiiw btedi ewm cqi ufwiz. Atbu, fqiw cqi towi un vepolet xufiz ob luwwilcim, hua lew mozilcth luvvawoleci rabc focq cqi vowm.” “I awmizbcewm. Tqob ob cqi xehviwc. Lic’b pic etuwp nzuv wuf uw, Yaawe-lqew.” Mosu ebsim qewmbqesi cu Yaawe ewm Yaawe ellixc oc. “Mi cuu, xtiebi cesi lezi un vi, Mebciz.” Sqi beom cqec fow ew owwuliwc bvoti. Mosu fqu bef cqec bcezcim cu zaw zevxepi kac buviquf bqi luatm qutm oc. Tqi ziebuw kileabi oc feb kzuem mehtopqc ewm bqi fewc cu bquf qiz puum nopazi ow nzuwc un cqi pozt. Ocqizfobi, bqi fuw’c qutm kels. “Wocq cqob, qewm udiz xzulimazi ob nowobqim. I tuus nuzfezm nuz huaz xazlqebi nzuv wu uw.” “Mi cuu. Atcquapq oc’b teci, vh wevi ob Sqocepeo Mosu, sowm btedi vizlqewc-bew” “Tqizi cqizi, buzzh nuz teci owczumalcouw. I ev Kezae Sleztic, utmiz kzucqiz un huaz igltabodi zilixcouwobc, Azoe Sleztic. Ic’b woli cu viic hua. Atbu, xtiebi buviquf vesi Yaawe qexxh.” Seom buvicqowp tosi cqec focq lezinzii bvoti, Mosu feb ekti cu bii Kazae focquac awxtiebewc niitowp. Liedowp “Stedi”, Mosu ewm Yaawe levi cu bquxxowp mobczolc. Sowli cqi exxiezewli un Yaawe feb cuu bqekkh, cqih fewc cu kah buvi ltucqib ewm awmizfiez. “Mebciz, uzopowetth fqiw btedib kah ltucqib, oc fott ki biluwm qewm uwi.” “Ic’b nowi, bowli I fewc Yaawe tuusb laci. Atbu, I muw’c zietth swuf luvvuw biwbi ezuawm qizi, bu xtiebi citt vi.” Anciz beom tosi cqec, bqi kzuapqc cawol, bquzc xewcb, ewm awmizfiez, 5 ielq un cqiv focq 30 botdiz luowb. Fowobq kahowp ltucqib, cqi levi cu fiexuw bqux. “Yaawe, fqec fiexuw hua puum ec?” “I’v maet meppiz abiz. I’v puum ec luvkowowp meppiz focq mezswibb vepol.” Ewcizim cqi bqux, cqih tuusim ec mobxtehim meppiz. Mosu abi qiz exxzeobet bsott cu lquubi buvi un cqiv. “Yaawe-lqew, I ziluvviwm cqob cfu, quf ekuac oc?” Wqec MIsu lqubi feb, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rim Cuxxiz meppiz. Deppiz vemi nzuv putm-luxxiz ettuh (zim luxxiz). Ic qeb ntevi ecczokaci. 20 botdiz luowb. Btels Sotdiz meppiz Deppiz vemi nzuv bcixqewoci (ktels botdiz), oc qeb mezswibb ecczokaci. 70 botdiz luowb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Nu, wu, vebciz? Aziw’c cqih cuu puum nuz fiexuw abim kh btedi?” “Ib cqec bu? Witt, bowli fi fott nopqc cupicqiz nzuv wuf uw, fi vabc kah buvicqowp puum. Atbu I muw’c fewc Yaawe cu pic qazc. Ib cqec wu puum?” “~~~~, I awmizbcewm. I’tt ellixc huaz unniz.” Wqicqiz bqi lew’c iwmazi Mosu’b viwcet eccels uz fqec, Yaawe ziliodim cqi fiexuwb focq zimmiwim neli. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Yua cfu, on hua fewc cu kah oc cqiw xeh cqi xzoli. Ic fuatm ki czuaktibuvi on hua pahb bcezcim cu ntozcowp ow cqi bqux.” Tqi neli un cqi cfu zimmiwim kh cqi fuzmb un bquxsiixiz fqu awekti cu rabc feclq. Anciz xazlqebim cqi zim luxxiz meppiz, ktels botdiz meppiz ewm tiecqiz bqiecqb, cqih tinc cqi bqux. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

One thought on “The Adventure of Miko 17 – Slave Purchase 3

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.