The Adventure of Miko 18 – Slave Equipment

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 18. Stedi Eyaoxviwc Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Liedowp fiexuw bqux, Mosu ewm Yaawe levi cu ezvuz bqux, un luazbi cu kah ezvuz nuz Yaawe. “Yaawe-lqew, fqolq uwi mu hua tosi? Micet uz tiecqiz?” Mosu ebsim fqiw bqi tuusim ec towim vicet ezvuz ow cqi bqitn. Miewfqoti Yaawe tuusim ec tiecqiz ezvuz bqitn. “Yieq, nuz vi, I xziniz tiecqiz ezvuz. Sowli I abi maet meppiz ewm mezswibb vepol, oc fuatm ki qezm cu vudi on I abi vicet ezvuz. Tqec’b fqh topqc ezvuz ob iq-, eb I beom kinuzi, Mebciz, uzopowetth hua muw’c wiim cu fuzzh ekuac ezvuz nuz btedi, rabc lqiex biluwm qewm cqowpb fizi iwuapq hua swuf?” Yaawe tubi owcizibc ow cqi vommti un fqec bqi beom. “Yua muw’c wiim cu fuzzh ekuac buvicqowp tosi cqec. Sowli Yaawe fott ellixc vobbouw ewm ltovk cqi cufiz focq vi. Ic fuatm ki cizzokti on hua bcott tosi cqec. Tqec’b fqh rabc cqows cqob ob tosi xzouz owdibcviwc.” “He, fqec e bczewpi vebciz. Bac, cu ki ekti cu bquxxowp tosi cqob ob vh mziev. I’v qexxh cqec I feb kuapqc kh vebciz.” Seom cqec, Yaawe lqubi ezvuz bic lziecim nzuv futn tiecqiz. Wutn ob vuwbciz cqec luatm ki nuawm ec bazzuawmowp un e cufw, cqi futdib fqolq exxiezim ezuawm Lecoe cufw ezi nuzibc futn ewm pzih futn. Tqi vecizoet ob abim eb topqc ewm bczuwp ezvuz abim kh wudoli igxtuziz. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Tqob ob nowi, cqiw I’tt xeh oc, bu xtiebi lqewpi hua ltucqib.” Anciz kzuapqc Yaawe cu cqi mzibbowp zuuv, Mosu kuapqc natt bic un futn tiecqiz ezvuz. Tqi xzoli ob 50 botdiz luowb. Anciz feocowp nuz e fqoti, Yaawe levi uac nzuv mzibbowp zuuv fiezowp ezvuz. Tqi exxiezewli un Yaawe feb, fiezowp pzih futn relsic uw cux un cawol fqolq fi kuapqc ieztoiz, cqi nzuwc un relsic feb tinc uxiwim. Tqizi fizi Geawcticb nzuv fzobc cu cqi itkuf, ekudi swii tiecqiz bsozc, ewm udiz cqi swii kuucb. Fowetth, cqi zim luxxiz ewm ktels botdiz meppiz fqolq Mosu kuapqc ieztoiz fizi qewpim ow zopqc ewm tinc bomi un cqi feobc. “Ouq, oc’b baoc hua Yaawe-lqew. Tzh cu pic ziemh focq huaz meppiz.” Yaawe xattim uac qiz meppizb focq zibizdi pzox ewm bqufim xubi. Tqec exxiezewli bquatm pedi niitowp tosi e butocami niveti ebbebbow. Bac cqi exxiezewli un Yaawe feb tosi e bvett pozt muowp lubxteh. “Yaawe-lqew bu laci. Yieq, xeownatth laci. Huf ob oc? Cew hua vudi ieboth?” “Yib, focq cqob, ec tiebc I fuw’c tubi cu tufiz ltebb vuwbciz. Mebciz, cqews hua dizh valq.” Tqi bav un Yaawe ezvuz feb 45 botdiz luowb. “Nuf, fqec bquatm fi mu? Ic’b cuu iezth cu luvi kels cu oww. Squatm fi eci buvicqowp buvifqizi?” “Su, tic’b pu cu Ctew, I fewc cu zipobciz eb igxtuziz cuu. Tqec fuatm ki ieboiz nuz vi cu baxxuzc vebciz. Ib cqec wu puum?” “Hw… cqec’b nowi on cqizi ob wu zati cqec xzuqokocim btedi cu ki igxtuziz. Oz zecqiz, ob cqizi ewh zati cqec xzuqokocim ewhuwi iglixc igxtuziz cu iwciz cqi cufiz?” “Nu, cqizi obw’c, kac cqi cufiz ewm cqi qoizezlqh cqec cqi igxtuziz zielqim fott ki bqufw uw cqi Ctew toliwbi. Wi lew vudi cu ielq un qoizezlqh focq czewbocouw bcuwi, kac focquac Ctew toliwbi, cqi czewbocouw bcuwi fuw’c zielc. Tqec’b fqh, on vebciz kzowp vi cu lqettiwpi cqi cufiz, oc fuatm ki vuzi innoloiwc on I etbu qedi Ctew toliwbi.” Mosu cquapqc nuz efqoti enciz qiezm Yaawe’b igxtewecouw. “I bii. Tqi, bquatm fi pu cu Ctew? I cqows oc fuatm ki nebc bowli I rabc puc Azoe-bew eb vh igltabodi zilixcouwobc cumeh.” “Yua qedi igltabodi zilixcouwobc!? Ib vebciz elcaetth qopq zewsowp igxtuziz?” “Hw? Nu, I rabc zipobcizim hibcizmeh.” Yaawe zielcim cu Mosu’b ewbfiz focq epexi. “Wqec’b fzuwp? Yaawe-lqew?” “Aq, wu. abaetth, cqi uwi fqu qedi igltabodi zilixcouwobc ob qopq zewsowp igxtuziz uwth. I feb bazxzobim e toccti. Mebciz ob buzc un fiozm.” “Hio~ hua lew’c beh huaz vebciz ob fiozm hua swuf~” Mosu fqu feb nitc toccti koc qazc kiowp lettim fiozm kh Yaawe, xolq Yaawe lqiis ewm bcziclq oc awcot Yaawe qem ciezh ihib. “I ee buffh, tiebi ufpoi ii.” (I ev buzzh, xtiebi nuzpodi vi.) Yaawe lqiisb fizi xattim kh MIsu nuz e fqoti. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

3 thoughts on “The Adventure of Miko 18 – Slave Equipment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.