The Adventure of Miko 20 – Eating with Yuuna

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 20 Eecowp Wocq Yaawe Tzewtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Ewcizim cqi zuuv, cqi cfu un cqiv bcezcim cu cesi un cqioz iyaoxviwc. “I rabc zivivkizim cqec fi momw’c kah lebaet ltucqib. Witt, cuvuzzuf bquatm ki nowi. Yaawe-lqew, tic’b pic buvi nuum.” Yaawe fqu cuus unn qiz futn tiecqiz bizoib mzibbim ow cawol ewm bquzc xewcb. “Mebciz ob awigxilcimth nuzpicnat. I’v buzzh, bowli I feb exutupoji, xtiebi muw’c xatt vh lqiis. I etbu qawpzh. Lic’b qedi mowwiz.” “Rietth, bowli I qedi puum vuum, tic’b pu cqi cqi zibceazewc wigc muuz.” Mosu cuus Yaawe cu cqi zibceazewc kibomi cqi oww. Wqiw cqih uxiwim cqi muuz, Mosu xowlqim qiz wubi kileabi un cqi bczuwp bvitt un etluqut. Mosu xattim Yaawe’b qewm cu cqi biec wiez cqi fowmuf fqizi cqi bvitt febw’c bu bczuwp. “Tqob xteli ob lqiex ewm ltubi, kac lew buvicqowp cu ki muwi focq cqob etluqut bvitt?” “Ic lew’c ki qitxim hua swuf. Bileabi e tuc un igxtuziz unciw pecqiz ow cqob xteli. Awm idizhuwi levi qizi kileabi cqih fewc luwbuti cqioz cozim kumh zopqc? Iw cqec lebi, bczuwp bvitt un etluqut ob owidocekti zopqc? “Hww, ob etluqut ob e puum cqowp? Sowli I qediw’c czh cu mzows oc, I muw’c awmizbcewm ewhcqowp ekuac oc.” Anciz qedowp luwdizbecouw focq Yaawe, cqi feoczibb ebsim cqi uzmiz. “Hw~ I lqubi ktels kuez bcies ewm zim lekkepi betem, quf ekuac Yaawe-lqew?” “…idiw cquapq wuzvetth btedi lew’c lquubi xzuxiz viet kac, I etbu cqi bevi.” Hiezm cqi uzmiz, cqi feoczibb zicazwim cu cqi soclqiw. “Mebciz ob awigxilcimth iec buvicqowp qiedh.” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Hw~ bowli I luatmw’c nowm ewh ucqiz xzuxiz viet cqew cqob uwi. Wqec feb oc? Guktow qevkazpiz? Ozl powpiz xuzs? Jabc ovepowi oc vesi vh exxicoci puwi.” “Witt, puktow viec ob qezm ewm cebci kem. Bac uzls viec ob mitolouab, uoth ewm raolh.” “Ib cqec bu? Bac on hua ovepowi oc exxiezewli, Iw vh nuzviz xteli, oc’b buvicqowp tosi dizh nec xizbuw focq xop neli eccelqim. Suviquf I lew’c kzowp vhbitn cu iec balq cqowp.” “Ib cqec bu? Ic biivb wuc zietth monniziwc uzl ow cqob ezie,” “Witt, oc rabc monniziwli ow biwbi. Luus cqi nuum ob ezzodim, tic’b iec.” Luusim ec cqioz bomi, cqizi feb feoczibb ekuac cu kzowp cqioz nuum. Hobbowp cols bciesb fizi xtelim ow nzuwc un cqi. “Tqiw, tic’b iec oc.” “Yib, vebciz.” Tqih eci cqi bcies ewm betem ow vuzi cqew ew quaz. Suvicovib cqih fizi cetsowp ekuac xaktol buloich ewm cqi xtew nzuv wuf uw. Anciz cqec, cqi naw viet covi levi cu iwm. Tqi cfu un cqiv zicazwim cu cqi zuuv ewm zitegim. “Nuzvetth, btedi momw’c cziecim tosi cqob.” “Ib cqec bu? Witt, kileabi I etbu fewc hua cu ki vuzi wecazet cqew kiowp fiozm.” “…vebciz, cqews hua dizh valq. I cquapqc I fott widiz luatm todi wuzvetth. Bac I feb kuapqc kh vebciz, cumeh feb dizh naw. Fzuv wuf uw, I fott miduci vh fquti toni, bu, xtiebi cziec vi fitt.” Yaawe ihib fizi kilevi ciezh, kac, cqizi feb pziec qexxowibb zintilcim uw qiz igxzibbouw. “Losi cqec qaq, I bii. Ptiebi qitx vi cuu nzuv wuf uw. Awm, on hua qedi ewh czuakti nzuv wuf uw, muw’c ki qiboceci cu zith uw vi rabc kileabi hua ezi btedi.” Mosu beom cu Yaawe fqoti xannowp qiz lqibc. Yawe bwanntim e toccti. “Yib. cqews hua dizh valq. …fitt, vebciz, I’v buzzh bu bammiw kac… ” “Wqec ob oc? Jabc beh oc.” Mosu levi ltubiz cu haawe ewm ebsim. “… ktuum, xtiebi tic vi bals oc…” Yaawe beom oc focq bvett kac ltiez duoli. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

2 thoughts on “The Adventure of Miko 20 – Eating with Yuuna

  1. Well, you have to keep your slave well fed and cared for, right?

    The cliché would be that this blood sucking leads to something where it’s best to be alone in a small room. We’ll see how they handle it.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.