The Adventure of Miko 22 – First Mission with Yuuna

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 22 Fozbc Mobbouw focq Yaawe Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Tqi wigc vuzwowp, Mosu fusi ax fqoti qappowp Yaawe. “Fana, on rabc tosi cqob, hua ezi rabc kieaconat pozt.” Mosu sixc feclqowp Yaawe’b laci btiixowp neli awcot Yaawe fusi ax. Anciz muowp cqec nuz e fqoti, Mosu’b ihib viic focq Yaawe’b fqu rabc fusi ax. “Oq vh, puum vuzwowp Yaawe-lqew. Dom hua btiix fitt?” “Guum vufwowp, iq, luatm oc ki?” “Uw! Yaawe-lqew btiixowp neli feb bu laci.” Yaawe kazoim qiz zimmiwim neli owcu cqi nacuw. Mosu rabc bvotim biiowp Yaawe tosi cqec. “Nuf, bcezcowp cumeh I vabc cesi vobbouw. Sowli oc’b vh nozbc covi, I’v tuusowp nuz oc.” “Eq? Mebciz hua widiz cesi ewh vobbouw? Ediw bu hua qedi e tuc un vuwih qaq?” “Aq, fitt, kac, on fi muw’c etfehb fuzs cqi vuwih fott puwi zopqc? Su fi qedi fuzs nozvth ewm iezw vuwih ow uzmiz cu todi cupicqiz nzuv wuf uw.” Mosu cuus uac lqewpi un awmizfiez nzuv cqi lezm, bqi lqewpim oc ewm fiez qezm tiecqiz bizoib uw cux un oc. Yaawe etbu lqewpim owcu futn tiecqiz bizoib etbu fiez zim luxxiz ewm ktels botdiz meppiz uw qiz feobc. “Azi hua muwi? Tqiw tic’b pu.” Guc uac nzuv cqi oww, cqih kuapqc kziesnebc nzuv bcett etuwp cqi feh ewm iec oc. Eelq un cqiv kuapqc uwi un viec bewmfolq ewm exxti tosi nzaocb. “Ib oc nowi nuz kziesnebc? Ib oc iwuapq?” “Yib, oc’b dizh mitolouab. Tqews hua dizh valq, vebciz.” Tqi cfu un cqiv qiemim cu ltew kzewlq enciz eci bewmfolq ewm nzaoc cqih kuapqc. Bileabi oc feb iezth vuzwowp, cqizi fizi e tuc un ltew vivkizb, cesowp cqec lqewli, Azoe levi ltubiz. “Guum vuzwowp Mosu-bew, Yaawe-bew.” “Guum vuzwowp Azoe-bew. I luvi cu cesi vobbouw cumeh. Sowli oc’b vh nozbc covi, ob cqizi ewh ziluvviwmecouw?” “I awmizbcewm. Tqec iyaoxviwc, veh ki hua cquapqc ekuac bakrapecouw zopqc? Tqiw, quf ekuac cqob uwi?” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F Rews Guktow bakrapecouw vobbouw Cuwciwc Sakrapeci 10 puktowb Riliwcth tezpi wavkiz un puktow exxiezim ow dolowoch un Lecoe cufw. Ptiebi bakrapeci cqiv ewm iwbazi cqi benich un cqi dolowoch. Rifezm 100 Lasb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wqec Azoe xzibiwcim ob puktow bakrapecouw vobbouw cep. “Guktow qaq? Tqi uwib cqec I cuus uac hibcizmeh fizi owdetom zopqc?” “Tqec’b zopqc. Wqec sowm un vobbouw ob cesiw fott ki ziluzmim ow Ctew toliwbi. Anciz cqec, Ctew toliwbi fott ziluzm cqi vuwbciz fqolq miniecim kh ufwiz, cqec fott ki abim eb idomiwli cu milomi cqi zibatc un cqi vobbouw. Huf ekuac oc?” “I awmizbcewm. Wi fott cesi cqec vobbouw. Yaawe-lqew ob etbu nowi obw’c oc?” “Nu xzuktiv. In oc rabc puktow cqizi fott ki wu xzuktiv. I etbu fewc cu czh iyaoxviwc cqec fi kuapqc hibcizmeh.” “Sowli Yaawe-lqew beom cqec, I’v cesowp cqec vobbouw. Azoe-bew, cqi luzxbi un cqi miniecim puktow, fott cqih ki kuapqc eb monniziwc vecciz nzuv cqi bakrapecouw?” “Yib, oc’b tosi cqec. Wocq Mosu-bew bsott, I cqows hua lew igxilc bannoloiwc biluwmezh owluvi. Tqiw, tic’b bcezc vobbouw ellixcewli xzulimazi, bu qewm udiz huaz Ctew toliwbi.” Mosu ewm Yaawe pedi cqioz Ctew toliwbi. Tqiw Azoe xuazim vepolet xufiz cu cqi Ctew toliwbib ewm vobbouw nuz 30 biluwmb. “Yieq, nowobqim. Witt cqiw xtiebi ki lezinat. Ediw cquapq oc feb rabc puktow, kac ziliwcth cqioz wavkiz ob owlziebim, oc fuatm ki mewpizuab on bidizet un cqi luvi cupicqiz.” “I awmizbcewm, fi fott ki lezinat.” Anciz ziliodim qiz Ctew toliwbi, Mosu tinc cqi Ctew kzewlq. Yaawe etbu nuttufowp qiz. Tqi cfu un cqiv qiemim cu Lecoe cufw cufw’b peci. Wqiw pedi Ctew toliwbi cu pecisiixiz, cqi luwciwc un ziliodim vobbouw luatm ki biiw. “Egxtuziz focq ziliodim vobbouw qaq. Yib, Ctew toliwbi ewm cqi vobbouw luwnozvim. Ptiebi ki lezinat.” “Yubq, hawe-lqew. Lic’b pu nuz uaz nozbc vobbouw!” “Yib, I fott mu vh kibc, vebciz!” Tqi cfu un cqiv tinc cqi Lecoe cufw’b peci ewm qiemim cu cqioz nozbc vobbouw. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

2 thoughts on “The Adventure of Miko 22 – First Mission with Yuuna

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.