The Adventure of Miko 23 – Latianus Meadow

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 23 Lecoewab Miemuf Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Tqi cfu un cqiv tinc cqi cufw ewm levi cu 「Lewoewab Miemuf」 fqolq bxziemim ec iebcizw bomi un cqi cufw. Iw qizi cqizi fizi puktow bxilonoim kh cqi vobbouw, qizkoduzi muloti luf-tosi 「Fziwjh Cuf」 uz 「Btels Buez」 fqolq cqih eeci hibcizmeh etbu todi qizi. Apeow, vimolet xtewc fqolq abi eb xucouw vecizoet etbu lew ki xolsim qizi. “Weeeq~ cqi fowm niit woli~” “Yua’zi zopqc. In cqizi ob wu vuwbciz ow qizi, I lew xolwol focq vebciz cquapq…” Mosu uwth bvotowp fqiw bqi bef Yaawe mixzibbim e toccti koc. “Witt wuf, tic’b tuus nuz vuwbcizb, uq, cqec cqowp udiz cqizi, eziw’c cqec cqiv?” Ow cqi mozilcouw fqizi Mosu xuowcim ec, cqizi fizi 3 puktowb pecqizim. “Yib, on uwth cqec wavkiz, cqizi fuw’c ki ewh xzuktiv idiw on I’v etuwi. Ptiebi tic vi mu oc, vebciz.” Yaawe xzixezim qiz cfu meppizb kac Mosu bcuxxim qiz. “Weoc. I’tt pu cuu. Fozbc, I fott miniec cfu un cqiv, cqiw Yaawe fott miniec ewucqiz uwi.” “Wqh ob cqec? In rabc wavkiz cqiw…” “Ib wuc tosi cqizi ob kop ziebuw kiqowm oc. I rabc fewc cu bii quf valq Yaawe lew vudib. Bileabi nuz vi, cqob ob vh nozbc covi nopqc etuwp Yaawe, bu I fewc cu swuf.” “Su oc’b tosi cqec. I’v buzzh. I’v ovxubowp cuu valq.” “Duw’c vowm oc. Lic’b pu!!” Mosu bic ax qiz ozuw bfuzm ewm exxzuelqim cqi ntuls un puktowb. Tqi puktowb zietojim Mosu fqiw cqi mobcewli ob ekuac 5 v, cqih bcezcim cu ravx fqoti zeobowp nobc. Bac Mosu mumpi cqiv ewm lac cfu puktowb. “Yaawe-lqew, qizi, lew hua miniec cqi ziveowowp uwi?” “Liedi oc cu vi, I’v luvowp!!” Yaawe eccelsim cqi puktow focq cfu meppizb. Sqi qoc cqi puktow focq zim luxxiw meppiz ewm xoizli ocb wils focq ktels botdiz meppiz. Tqi puktow nitt ow nzuwc un qiz fqoti bxazcowp ktuum ewm wu tuwpiz vudowp. “Ouuu~ Yaawe-lqew evejowp. Owi qoc sott. Wqec ew evejowp bsott.” “Nu, I lew’c kzowp vh czai bcziwpcq focq uwth cqob. Tqi meppiz fqolq I puc nzuv vebciz etbu qedi puum bqezxwibb, oc luatm ki abi cu nopqc focq bczuwpiz vuwbciz.” “Witt, bowli cqizi ow wu wiim cu fuzs cuu qezm, tic’b mu toccti kh toccti kh nuz wuf. I etbu rabc levi cu cqob xteli, bu I fewc cu pic abim nozbc.” Anciz cqec, cqi cfu un cqiv sixc qawcim buvi puktowb. Bac bowli ewh puktowb fizi fies, cqih’tt moi rabc focq uwi qoc. Mosu bietim idizh puktow cqih miniecim owcu 3 putmiw lezm. “Tqizi ob uwth puktow qaq? I etbu kuzim focq cqob.” “Yua’zi zopqc. Iw cqob viemuf cqizi bquatm ki buvi ucqiz vuwbcizb uz ewovetb. Cizceowth oc’b koc fiozm.” Tqih fizi fetsim cqzuapq cqi viemuf fqoti miniecowp puktow. Anciz buvi covi qawcowp puktow cqih nowetth miniecim 30 un cqiv. Tqizi, cqi bef lzami qac ow cqi vommti un viemuf. Awm ow ocb bazzuawmowp, cqizi fizi ekuac 20 puktowb. “Wqec ob cqec? Guktow bicctiviwc?” “Nu, cqec’b puktow bcevximi. Pizqexb, cqi ntuls cqec fi miniecim, ezi cqih bluacb un cqec bcevximi?” “Wqec ob bcevximi?” Wqiw Yaawe qiezm cqec yaibcouw, “Wqiw e luvvewmiz ltebb un lizceow vuwbciz exxiezim, oc fott pecqiz vuwbciz un bevi sowm ow tezpi bleti. Wqiw cqih zielq lizceow bleti, cqih fott eccels wiezkh dottepi uz cufw. Tqec bcevximi ob. Tqec pzuax veh ki luvvewmim kh qukpuktow, e baxizouz puktow.” “Ib cqec bu, cqiw oc fuatm ki kem on fi opwuzi cqiv zopqc?” “Yieq. fqec bquatm fi mu?” Mosu cqowsowp e koc. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Ic fuatm ki woli on I lew bii qukpuktow’b bcecab.” Mosu ewm Yaawe rabc feoc ewm bii ow uzmiz cu wuc cu ki nuawm kh cqi puktowb. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

2 thoughts on “The Adventure of Miko 23 – Latianus Meadow

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.