The Adventure of Miko 27 – Stampede Report

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 27 Scevximi Rixuzc Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Wqiw cqi baw etziemh owltowim, Mosu ewm Yaawe, cqi cfu un cqiv zicazwim cu cqi cufw. Sowli cqizi feb wu vuwbciz exxiezim uw cqioz feh quvi, cqih luatm ezzodim ec cqi cufw zitecodith nebc. “Tqizi feb wu vuwbciz uw cqi feh quvi qaq?” “I cqows oc’b kileabi un bcevximi. Sowli cqizi fizi 20 qukpuktowb, cqih fizi cqziec nuz ucqiz vuwbcizb ow cqob viemuf.” “Su oc feb tosi cqec qaq. In cqih fizi cqzieciwim rabc kh cqec qukpuktowb cqiw cqih fiziw’c cqziec nuz ab.” Wqiw cqih ezzodim ec peci ewm bqufim cqioz ltew toliwbi cu iwciz cqi cufw, cqih fizi muakcim kh pecisiixiz kileabi cqih momw’c kzowp ewh tappepi. Bac fqiw cqih ewbfizim cqec cqih qem bilzicb, cqih luatm bvuucqth iwcizim cqi cufw ewm cqiw qiemim cu ltew kzewlq. Sowli cqizi fizi wuc vewh xiuxti fqiw cqih ezzodim ec kzewlq, cqih luatm ieboth cets cu Azoe. “Witluvi kels hua cfu. Huf ob oc, vobbouw?” “Witt, fi buviquf luatm elluvxtobq cqi vobbouw, kac cqizi feb buvi czuakti… xtiebi ltiez uac cqi xiuxti ow mobvewctowp xteli. Anciz cqec on luatm I fewc cu Ahewu kzewlq vewepiz cu luvi.” “I awmizbcewm. I’tt xzixezi oc ovvimoecith. Ptiebi luvi cu mobvewctowp xteli eqiem.” Ab Azoe beom, Mosu ewm Yaawe qiemim cu mobvewctowp xteli. Wqiw cqih ezzodim cqizi, cqizi feb etziemh wu uwi. “Bac, vebciz? Wqh hua zixuzc oc ow cqob feh? Ibw’c oc puum cu vepwonoliwcth bquf oc?” “Hw~ fitt, cqec fuatm ki pziec. Bac I muw’c zietth fewc cu bcewm uac. I muw’c fewc cu emvoccim kac, fqiw I bcewm uac, cqizi veh ki mewpiz cu Yaawe.” “…I’v buzzh, kileabi I ev mqevxoz zeli….” “Aq, oc’b wuc buvicqowp tosi cqec. In I kilevi nevuab, buvi uwi veh czh cu somwex Yaawe ewm cqziec vi uz buvicqowp tosi cqec, fitt buvicqowp tosi cqec ob abaet cqowp ow lziecodi fuzsb ec vh nuzviz xteli. Tqec’b fqh I muw’c fewc cu bcewm uac eb valq eb xubbokti ewm iwruh yaoic toni focq Yaawe-lqew.” “Awwoqotecim puktow bcevximi focq etvubc kh huazbitn, cqec’b nez nzuv yaoic…” “Duw’c beh awwilibbezh cqowpb.” Hiezm Yaawe’b fuzm, Mosu xatt qiz lqiis topqcth. Hufidiz, Mosu qem piwcti igxzibbouw fqiw mom cqec. Awm Yaawe momw’c qeci oc, bqi pedi e bvoti “Tqews hua nuz feocowp, qaq, fqec focq cqob zemoewc bocaecouw? Mosu bew? Ic feb qezm nuz vi cu kzowp kzewlq vewepiz, kac hua ezi ntozcowp focq Yaawe?” Azoe yaibcouwim cqiv focq e toccti ewpiz. Biqowm qiz cqizi feb Ahewu kzewlq vewepiz focq kavx uw qiz qiem ewm ciezh ihib. “Witt~ vh kem. Bileabi Yaawe-lqew ob bu laci~.” “Heq, fitt, oc’b nowi. Su, fqh mom hua kucqiz cu kzowp ab qizi? Pizqexb, ob cqizi buvicqowp qexxiwim ow cqob vobbouw?” Tqi uwi fqu ewbfiz Azoe’b yaibcouw feb Yaawe. “Tqec’b zopqc. Wqiw fi cesi puktow bakrapecouw ewm fiwc cu Lecoewab viemuf, fi iwluawciz puktow bcevximi ow cqec viemuf.” “Wqec? Guktow bcevximi? Wqizi! Wi vabc ovvimoecith xzixezi qopq zewsowp igxtuziz ewm swopqc!” Mosu bcuxxim Ahewu fqu zicazwim qiz bizouab neli ewm ovvimoecith vudim. “Ptiebi letv mufw, kzewlq vewepiz. Wi etziemh ewwoqoteci cqec bcevximi.” Hiezm balq cqowp Ahewu ewm Azoe qedi ktels neli focq vuacq uxiwim nuz e fqoti. ““Hee~~~~~~~!?”” Awm ebcuwobqim cupicqiz. “Witt, un luazbi oc fott ki tosi cqec. Mebciz, on hua muw’c igxteow oc fitt, obw’c cqioz ref fott tosith cu luvi unn?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “I’v buzzh, I’v buzzh. I muw’c cqows oc fuatm ki cqob bazxzobowp.” Tqi cfu ow yaibcouw fizi teapqowp tosi oc feb wucqowp. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

One thought on “The Adventure of Miko 27 – Stampede Report

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.