The Adventure of Miko 28 – Mission reward

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 28 Mobbouw Rifezm (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tzewbtecim kh Yazosu Ahe “Wqe-fqe-fqe-fqe-fqec mu hua view!? Ptiebi igxteow!!” “Yieq! I muw’c fewc cu qiez toib!” Azoe ewm Ahewu fizi dizh ntabcizim. “Luus, eziw’c cqih czuaktim fqiw hua momw’c igxteow oc xzuxizth? I’tt igxteow oc. Fozbc, fi fizi qiemim cu Lecoewab viemuf. Ac nozbc fi fizi rabc qawcim puktow, kac fqiw fi puc ezuawm 30 puktowb….” “Weoc, cqi vobbouw hua cesi ob nuz 10 puktowb zopqc!?” “Witt, fqiw fi sixc fetsowp ow cqi viemuf tosi cqec,fi luwnozvim cqec cqizi ob puktow ntuls tiemim kh qukpuktow fqolq qedi bsott.” “Eq? Heq? Hedi bsott!?” “I czoim cu lqezpi owcu cqiv cu mobcazk cqi bcevximi, kac I feb qoc kh xatbifedi bsott ewm neowcim.” “Bileabi un cqec, I feb iwzepim ewm ewwoqoteci cqi bcevximi.” “…………qe?” “Anciz cqec…” “Scux, bcux, feoc e vuviwc. Mosu-bew? Wqec ezi hua behowp? Azi hua behowp hua ewwoqoteci cqi bcevximi?” Iw cqi iwm, Azoe owcizzaxcim cqi igxtewecouw. “Sowli I feb ewpzh kileabi Yaawe-lqew qazc, I feb koc ow zepi.” “Ediw cquapq hua ezi ewpzh, bcevximi ob wuc topqc iwuapq cu ki miniecim. Mosu, tic vi bii huaz ltew toliwbi. In oc feb czai, cqiw cqizi fott ki ziluzm un oc.” Mosu ewm Yaawe pedi cqioz ltew toliwbi cu Ahewu nuz vobbouw luwnozvecouw. “Cizceowth, bcevximi ltebb puktowb fizi bakrapecim. Ic biivb fqec hua beom ob czai. Tzh cu tuus ec cqob, Azoe.” “Cizceowth, 110 puktowb ewm 20 qukpuktowb ezi wuc abaet wavkiz cu qawc. Mosu-bew fiwc cu viemuf cqob vuzwowp zopqc?” Tqih nowetth kitoidi fqec Mosu beom enciz bef cqi wavkiz un puktow fqolq Mosu ewm Yaawe miniecim. Anciz cqec Ahewwu pedi kels Mosu ewm Yaawe’b ltew toliwbi. “Fozbc, cqews hua nuz bedowp cqob cufw nzuv lzobob ewm zicazw kels benith. Tqews cu hua cfu, cqob cufw ob xzucilcim.” “Aq wu, oc rabc luowlomiwli.” “…luowlomiwc qaq, idiw cquapq oc feb bcevximi ewwoqotecouw…” Azoe feb evejim. “Witt vebciz ob wuc uwth tels un luvvuw biwbi kac etbu uac un wuzv.” Bibomi cqi xizbuw qizbitn fqu bvotowp tosi cqizi feb wucqowp, Yaawe tic uac e bopq. “Witt, ekuac cqi zifezmb. Fozbc, cqob vobbouw fott ki cziecim eb luvxticouw un puktow bakrapecouw 11 covib, bu cqi zifezm fott ki 1100 tasb. Atbu, puktow bcevximi ewwoqotecouw fott ki 100.000 tasb. Tqi zibc ob vuwbciz xazlqebiviwc kac, quf ekuac oc?” “Aq~ kac fi etziemh cuus uac vepol bcuwi. Ib cqec nowi?” “Aq, kibomi vepol bcuwi, cqizi fizi buvi detai uw cqi kumh ocbitn. Guktow viec luatm ki butm cu cqi zibceazewc, weot luatm ki abim eb vecizoet nuz fiexuw ewm ezvuz, quf ekuac oc?” “Tqiw fi fott bitt oc.” “Tqiw, uwi kumh un puktow ob 5 tasb, ewm qukpuktow ob 100 tasb, focq cucet 2550 tasb. Yua lew pic cqi vuwih ec zilixcouwobc.” Wqiw vosu czoim cu cesi lezm nzuv qiz xulsic ec feobc, Azoe bcuxxim qiz. “Azoe, hua zicazw cu zilixcouwobc ewm xzixezi cqi vuwih. Mosu ewm Yaawe bceh qizi nuz e fqoti.” Godowp elswuftimpi, Azoe fiwc uac nzuv cqi zuuv. Siiowp cqec, Ahewu bcezcim cu cets cu Mosu ewm Yaawe. “Mosu, Yaawe, hua cfu, fuw’c hu zews ax?” ““Wqec?”” ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

One thought on “The Adventure of Miko 28 – Mission reward

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.