The Adventure of Miko 33 – Yuuna and Bath 2

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 33 Yaawe ewm Becq 2 Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Wqoti pzowwowp, Mosu cesi buvi buex ow qiz qewm, ewm cesi Yaawe’b qewm. “Me-vebciz? Ic’b nowi, I fott febq vh ufw kumh. Awm bu, fqh muw’c hua abi cufit?” “Yua kicciz abi cqi cufit enciz mevx oc ec cqi iwm. In hua abi oc cu febq huaz kumh eb ob, oc fuatm qazc huaz bsow. Ic’b wuc tosi cufit ow cqob xteli ob kem, kac fuviw’b bsow ob mitoleci.” Seom cqec Mosu bcezcim cu febq Yaawe’b kumh focq qiz qewm, ewm Yaawe tic Mosu mom eb bqi tosi. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Mebciz, eq, oc’b colstobq cqizi…” Mosu’b qewm febq idizh luzwiz un Yaawe’b kumh, nzuv wils, kels, lqibc, ewm Yaawe’b bcuvelq fizi lezinatth febqim. (Ufeeeq~ Yaawe’b bsow ob igczivith kieaconat, etbu qiz colstim exxiezewli fqiw bqi feb febqim, I fewc tuus ec oc nuzidiz~) Tqi qiem un Mosu fqu febqowp Yaawe ob nottim focq ellavatecim mibozi. Awm cqiw, enciz nowobqim febqowp Yaawe’b axxiz kumh, Mosu’b qewm bcezcim vudi cu Yaawe’b tufiz kumh. “Mebciz, cqec xezc, I’tt febq oc vhbitn.” Ipwuzowp Yaawe’b fuzm, vosu siix vudowp qiz qewm cu Yaawe’b tufiz kumh. Bac qiz qewm feb kzabqim unn fqiw vemi luwcelc focq Yaawe’b ekmuviw. “Hw? Yaawe-lqew?” “Wqec e kem vebciz. Ic biivb hua wiim cu ki xawobqim.” Yaawe pedi mezowp bvoti eb on bqi feb lqewpim owcu ewucqiz xizbuw. “Ezz… Yaawe-lqew fqec’b fzuwp?” Wqoti Mosu feb bazxzobim kh Yaawe’b lqewpi, haawe cuus buvi buex ewm bcezcim cu febq Mosu. “Weo, Yaawe-lqew, cqec xteli, hua lew’c!” Wocquac tobciwowp fqec Mosu beom, Yaawe bcezcim cu douteci Mosu’b kumh. Awm bu, enciz 20 vowacib fqec tinc feb cqi exxiezewlib un Mosu fqu toim mufw focq qiedh kziecq, ewm Yaawe fqu tuusim tosi becobnoim. “Yaawe-lqew ob cuu eppzibbodi~” “Mebciz, hua bquatmw’c mu cqec. Bileabi cqizi ob ballakab ktuum ow vi, fqiw I puc bigaet ezuabet, vh bfoclq fott ntox.” Mosou fiesth bcuum ewm bakvizpi qizbitn ow cqi kecqcak. “Heq~ fitt, Yaawe lqew ob puum iocqiz feh.” “Hw~, fqec ezi hua behowp vebciz!? Nuzvetth, hua fott zietth ki xawobqim fqiw hua mu balq cqowp.” “Witt, cqec’b nowi bowli oc niitb puum. Liedowp cqec ebomi, fqh hua muw’c pic ow cqi kecqcak?Ic’b nowi hua lew pic uw vh tex.” “Bac, cu pic uw vebciz tex ob…” “Ediw cquapq oc feb nuz ktuum balsowp, fqu feb zomi uw vi hibcizmeh?” Yaawe luatmw’c zixth Mosu’b zicuzc ewm eb on bqi pedi ax, bqi iwcizim kecqcak ewm boc uw Mosu’b tex. “I’tt beh oc vatcoxti covib, I fuw’c ewpzh rabc kh buvicqowp tosi cqob, ewm I fuw’c cqzuf hua efeh. Jabc cqows un vi eb huaz utmiz bobciz. In tosi cqec cqiw oc’b ieboiz cu mixiwm uw vi zopqc?” Wqiw Mosu sowmth qap Yaawe’b kumh nzuv kiqowm, cqi biwbecouw bunciw Yaawe’b igxzibbouw. “I awmizbcewm, cqews hua, vebciz.” Tqi cfu un cqiv bcehim ow kecqcak nuz e fqoti ewm niit ielq ucqiz’b biwbecouw. &wkbx; ~ Anciz 30 vowacib ~ “Aq~ oc’b owmiim vesi mojjh~. Azi hua nowi, Yaawe-lqew?” “Suviquf, oc biivb I luatm fets awcot cqi zuuv.” Tqi cfu un cqiv nitc mojjh ewm cqioz neli feb kuotowp zim. Woxim cqioz kumh, fuzi cqioz ltucqib, ewm qiemim cu cqi zuuv. Ow cqi feh cu cqi zuuv cqih zicazwim cqi cufitb. “Aq~ cumeh ob bu cozim~. Tuvuzzuf bquatm I pu bquxxowp e toccti fqoti pu cu btedi bcuzi?” “Squxxowp?” “Aq, hieq, oc’b xazlqebowp puumb. In fi qedi wif somb, cqiw fi wiim e tuc un cqowpb zopqc? Atbu fi luatmw’c kah vh biet lezm.” “Yua zopqc, I’v tuusowp nuzfezm nuz oc. Bh cqi feh, vebciz, cumeh I qedi buvi ziyaibc, kac…” “Hww? Wqec ob oc? Du hua fewc cu bals ktuum epeow?” “Nu, ktuumbalsowp ob nowi nuz wuf, kac I fewc cu btiix cupicqiz focq vebciz cuwopqc.” “Wqec? Salq cqowp qaq? Ac cqi nozbc xteli, cqizi ob uwth uwi kim, oc’b ovxubbokti cu btiix bixezecith zopqc?” “Ropqc, vebciz ob balq xizbuw zopqc…” Yaawe puc cozim ewm pedi e bopqim. Ic biivim bqi momw’c pic abim cu Mosu’b kiqedouz hic. “? fitt, tic’b btiix. Cuvi uw, luvi qizi.” Anciz lettowp Yaawe cu cqi kim ewm sowmth qap qiz, Mosu nitt ebtiix. Awm Yaawe nuttufim qiz ovvimoecith. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

2 thoughts on “The Adventure of Miko 33 – Yuuna and Bath 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.