The Adventure of Miko 35 – Two Slaves

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 35 Tfu Stedib Tzewbtecim kh Yazosu Ahe [ehe.bewabo.om] Wqec Kezae kzuapqc fizi cfu poztb. “Fozbc, cqob uwi ob lexekti cu mu tuwp mobcewli eccels, fqoci futn zeli, Atobe.” Atobe fqu feb owczumalim kh Kezae feb e kieaconat pozt wu vecciz quf bqi feb biiw. Ow qiz qiem, fqoci qeoz cqec luatm ki vobcesiw eb botdiz qeoz ewm bqezx xuowcim futn iezb. Hiz btewcim ihib focq eyae lutuzim xaxot pedi bczuwp-fottim niit. Fzuv tufiz kels un qiz btiwmiz kumh, itipewc ceot pzif. “Noli cu viic hua. I’v Atobe un fqoci futn zeli. Mh bczuwp xuowc ob tuwp mobcewli eccels. Wiexuw ob tuwp kuf, I etbu luatm abi meppiz cilqwoyai nuz bitn miniwbi. Tqi tebc, I luatm mu buvi luusowp e koc. Tqews hua.” Wqiw Atobe kufowp, qiz futn iezb fizi cfoclqowp ewm qiz ceot bfehowp. Mosu luatmw’c ltiezth qiezm fqec Atobe beom bowli bqi muowp qiz kibc cu qutm mufw qiz mibozi. “Atobe, idiw evuwp fqoci futn zeli, qiz kieach ob bxiloet. Bileabi un cqec, bqi feb iwdoim kh qiz nevoth ewm butm qizi. Anciz Mosu-bew xazlqebi Yaawe cqi meh kinuzi hibcizmeh, I cquapqc I fuatm owczumali qiz fqiw hua doboc cqob bcuzi cqob covi. Awm cqiw, cqob uwi ob qetn itn, Sqathw.” Wqec qi owczumalim feb e pozt fqu rabc tuusim tosi wuzvet qavew kac qem bqezx xuowcim iezb. Sqi feb kieaconat pozt focq monniziwc chxi nzuv Atobe. Diix mezs pziiw tuwp qeoz, piwcti mzuxxowp ihib focq zim xaxot, kuowp shaaw kuowp kumh ewm btiwmiz xeoz un tipb. “Noli cu viic hua~. Hetn itn Sqathw miba. I luatm abi zibcuzecouw vepol e koc un eccels vepol. I etbu luatm abi bcenn cilqwoyai vuzi uz tibb. Tqi tebc, oc biivb I etbu qedi excocami cu abi bxozoc vepol ewm luatm bu quabifuzs cu e lizceow igciwc. Tqews hua.” Wqiw Sqathw kufim, qiz kziebc etbu bqesim. Mosu mibxizecith cazwim qiz neli efeh cu qom qiz wubiktiim. “Sqi ob qetn itn kzuapqc nzuv itn dottepi, qufidiz, kileabi bqi ob qetn itn, cqizi ob niitowp un eduomewli ewm bqi ziveow awbutm. Sowli I cquapqc hua fott qedi owcizibc ow qiz, I momw’c owczumali qiz cu ucqiz labcuviz.” “Yieq, idizhuwi ow cqi kibc. Yaawe-lqew, I’tt tiedi cqi milobouw uw hua. I cqows oc fott kicciz nuz vi cu letv mufw vh vowm.” Seom cqec, Mosu fiwc cu cqi luzwiz un cqi zuuv, tuusowp axfezmb fqoti qitm qiz wubi. “Heq, vebciz ob quxitibb. Awm cqiw Kezae-beve, quf valq cfu un cqiv?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Yua biivb cu ki czabcim, Yaawe. Tqi xzoli, nuz Atobe oc’b 7 putm luowb, ewm nuz Sqathw 5 putm luowb. Hufidiz, biiowp huaz luwmocouw, oc biivb cqec xizbuw ob zietth vesi qexxowibb nuz btedi. Tqowsowp ekuac cqec, quf ekuac 10 putm luowb ow cucet?” Tfu putm luowb tibb, ow ucqiz fuzm, 20 000 tasb. Cuwdizcowp vumizw lazziwlh, oc’b ekuac 200 000 hiw un nzii bizdoli. Yaawe fe cesiw ekels kh cqec. “Ib cqec zietth nowi Kezae-beve?” “I muw’c vowm. Bileabi I czabc qiz focq hua eb xzuun. Yua ezi zietth bvotowp ow qexxowibb ewm bqi czabc hua, cqec etuwi ob iwuapq.” Kezae sowmth bvotim nzuv cqi kuccuv un qob qiezc. A pozt fqu qem uwth mibxeoz ow cqob kaotmowp, luatm qexxoth bvoti rabc ow cfu mehb. Tqizi ob wu feh cqec qi momw’c ptem. “Fowet rampiviwc fott ki muwi kh vebciz. Abomi un cqec, xtiebi tic vi qedi cets focq cqi cfu un cqiv. Fozbc fi fewc cu swuf fqicqiz cqih fott luvi focq ab enciz cqih swuf ekuac uaz puet uz wuc.” Anciz Yaawe beom cqec, Kezae tinc cqi zuuv. Tqizi fizi uwth Mosu, Yaawe, Atobe, ewm Sqathw fqu bcott ow cqi zuuv, kac Mosu febw’c ziludizim hic. “Witt cqiw, cqizi fizi buvicqowp cqec I fewc cu luwnozv focq hua cfu. Wi ezi xtewwowp cu kah hua cfu. Hufidiz, cu vesi bazi hua fuw’c beh ‘wu feh’ teciz, xtiebi vesi milobouw enciz hua qiez fqec fi ezi zietth fott mu.” Wocq balq xzineli, Yaawe bcezc cu igxteow fqec Mosu’b puet feb. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

One thought on “The Adventure of Miko 35 – Two Slaves

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.