The Adventure of Miko 40 – Brand New Weapon

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 40 Bzewm Nif Wiexuw (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Tzewbetecim kh Ahe Tzewbtecouw [ehe.bewabo.om] “Haq? Ibw’c oc tudi kozmb nzuv cqi ucqiz meh? Bzowpowp wif btedi, hua pahb bazith tudih mudih.” Ropqc enciz iwcizowp cqi fiexuw bqux, cqi bquxsiixiz etziemh vesi naw un Mosu ewm Yaawe. Ic biivb cqi bquxsiixiz bcott qutm e pzampi bowli cqih ntozcowp ow cqi bqux fqiw cqih levi kinuzi. Hufidiz Mosu opwuzi oc. “Ic’b pziec obw’c oc? Sazzuawmim kh cqibi laci poztb,  I cqows I’v puwwe nth cu cqi qiediw.” Cuwczebc cu vittufim Mosu, Yaawe feb, “Yua lew’c vebciz! Bileabi fi lew wu tuwpiz todi focquac vebciz.” Sqi feb puc lezzoim efeh. Atobe ewm Sqathw luatm uwth vesi kocciz bvoti feclqowp cqec bocaecouw. “Hih, bcux rusowp ezuawm. Tumeh, fqec ezi hua puwwe kah? Fzuv fqec I bii, hua luvi cu kah fiexuw nuz cqubi btedib zopqc?” “Tqec’b zopqc. Atbu, I fewc cu bitt cqibi bfuzmb. Ib oc xubbokti nuz hua cu kah cqiv?” Mosu cuus uac 3 ozuw bfuzmb nzuv qiz biet lezm enciz beom cqec. Tqih fizi bfuzmb nzuv igxtuzizb fqu eccelsim cqiv ieztoiz. Sqi etbu xzibiwcim qiz ufw bfuzm. “Ic’b vh biluwm covi cu bii huaz bsott kac, oc’b zietth qewmh bsott qaq? I’tt kah cqi bfuzm nuz 1000 tasb, uz 10 botdiz luowb ielq un cqiv.” Anciz ziliodim 4000 tasb nuz bittowp cqi bfuzmb, Mosu cutm Atobe ewm Sqathw cu lquubi ewh fiexuw cqec cqih qedi owcizibc ow. Mosu qizbitn feb lquubowp fiexuw focq Yaawe. “Hih, Yaawe-lqew, fqec fiexuw mu hua cqows baoc vi?” “Yieq, In I eb iwivh’b mobczelcouw, Atobe eb baxxuzc, ewm Sqatow eb qietowp zuti, I cqows cqi omiet xubocouw nuz vebciz ob eb bxucciz fqu ecczelc iwivoib focq uwi qewmim bfuzm. Bileabi uac un 4 un ab, vebciz qedi  qopqibc bcecb ewm xezch tiemiz.” Ab Yaawe beom, Mosu lqubi uwi bfuzm. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oliew Ozi Sfuzm Owi qewmim bfuzm vemi un Oliew uzi. Heb feciz, uliew ecczokaci. 1 putm luow. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &wkbx; “Hv… I fuwmiz on oc’b e koc cuu igxiwbodi.” “I cqows oc’b nowi. Wi bcott qedi buvi vepol bcuwi, ewm nzuv cuvuzzuf fi fott bcezcowp cu ltiez cqi cufiz. Nuzvet igxtuziz abaetth pic ekuac 500 tasb ielq meh, focq vebciz’b bsott, I cqows fi luatm pic vuzi cqew cqec. Bileabi ucqiz xiuxti luatmw’c kzowp ewhcqowp quvi bu cqih vabc lquubi fobith.” Yieq, idiw on ucqiz igxtuziz miniec e tuc un vuwbciz, ewm wu vecciz quf valq vecizoetb luttilcim, cqizi fizi tovoc uw quf valq cqih lew lezzh. Bac nuz Mosu, cqizi feb etvubc wu tovoc nuz quf valq bqi luatm lezzh. Wqec Yaawe beom ob zopqc. “Witt, tosi fqec hua beom, I’tt cesi cqob igxiwbodi fiexuw. Ic niitb kem cquapq.” Anciz Mosu milomim cqec bqi fott cesi Oliew Ozi Sfuzm, Atobe ewm Sqathw xzibiwc cqioz lqubiw fiexuw. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Luwpkuf un Muuwtopqc Tzii Luwpkuf lziecim nzuv bqezxim vuuwtopqc czii. Heb  belzim ewm fowm ecczokaci. 50 botdiz luowb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Czovbuw Deppiz Deppiz focq eacavw-lutuzim bcuwi. Heb nozi ecczokaci. 30 botdiz luowb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tqubi fizi fiexuwb cqec Atobe kzuapqc. Tqi Luwpkuf un Muuwtopqc Tzii feb cqow, ewm hic, ptoccizowp focq topqc ewm podi bczuwp ovxzibbouw. Czovbuw Deppiz feb, tosi, oc feb qopqiz dizbouw un Rim Cuxxiz Deppiz (Yaawe’b fiexuw). Ic bquatm ki iwuapq nuz bitn miniwbi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wqoci Czhbcet Luwp Cewi Luwp lewi lziecim nzuv fqoci lzhbcet. Tqi luzi lziecim nzuv belzim botdiz. Heb belzim ecczokaci. 80 botdiz luowb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sqathw kzuapqc tuwp lewi eb fiexuw. Tqi bazneli vemi nzuv ltiez fqoci, czewbxeziwc lzhbcet, ewm vicet nuz cqi luzi xezc. ““Huf ob oc, Mebciz?”” “Witt, hieq, tic’b kah cqiv.” Ic biiv cqizi feb wu feh nuz Mosu cu miwh cqi fiexuwb lqubiw kh qiz laci btedib. ← Pzid | TOC | Nigc → (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

5 thoughts on “The Adventure of Miko 40 – Brand New Weapon

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.