The Adventure of Miko 43 – Preparation Finished at General Store

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 43 Pzixezecouw Fowobqim ec Giwizet Scuzi Tzewbtecim kh Ahe Tzewbtecouw [ehe.bewabo.om] Mosu ewm qiz btedib fiwc cu cqi piwizet bcuzi, cqi nozbc bcuzi fqolq Mosu iwcizim uwli bqi luvi cu cqi cufw. Tqi bquxsiixiz etbu bcott cqi bevi niveti fuzsiz eb kinuzi. “Witluvi. Aq, labcuviz cqi ucqiz meh qaq. Weoc, fqu ezi cqizi kiqowm hua?” “Tqewsb, I levi kels. Tqibi poztb? Tqih’zi vh btedib.” Wocq Mosu owczumalcouw, ielq un cqiv podi bitn-owczumalcouw. “Witt~, hua zietth evejowp. Libb cqew 5 mehb bowli hua kiluvi igxtuziz ewm etziemh qedi 3 btedib?” “Hetn, oc’b rabc luazbi un idiwc cquapq. kac , kileabi cqih ezi puum poztb ewm fott nuttuf vi, I wiim cu cesi puum lezi un cqiv.” “Witt, hua ezi zietth puum vebciz. Tqiw, iwruh huaz bquxxowp.” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); 4 un cqiv ceti tuus ec kep luzwiz nozbc. “Edizhuwi, tic’b qedi xizbuwet kep nuz ielq un ab. Ic’b feci covi on I wiim cu cesi uac swoni uz xucouw ielq covi. Cquubi ewhcqowp hua tosi.” Tqi cqzii btedib bcezcim cu igevowi kepb enciz tobciwim cu fqec Mosu beom. “Aq, vesi bazi hua lquubi cqi chxi cqec wuc qowmzewli huaz vudiviwc.” MIsu etbu lqubi nuz qiz ufw, bqi cuus wedh-lutuzim feobc xualq. Ic feb toccti kop, kac cqi owwiz xezc feb modomim owcu vatcoxti xezcocouw fqolq vesi oc luwdiwoiwc cu bcuzi biet lezm. “Mebciz, fi’zi nowobqim.” Tqi cqzii btedib kzuapqc kepb cqec cqih qedi owcizibc ec. Yaawe lqubi e xeoz un bvett miix zim kepb. Ic feb eccelqim ec kucq un qiz cqopq. Wqec Atobe kzuapqc etbu e xeoz focq levuantepi xeccizw. Hufidiz, qizb febw’c fiez ec qiz cqopq kac  ec kucq bomi un qiz feobc. Miewfqoti Sqathw xols cqi bevi eb Mosu kac focq topqc ktai lutuz. Awm ow luwczebc un Mosu’b lquoli fqolq feb tuc un xezcocouw, Sqathw lquoli feb kileabi oc luatm qutm e tuc un cqowpb. “Witt cqiw, fqec idizhuwi lquubi, ew cqiw, zews 1 xucouw, zews 1 vewe xucouw, swoni, ewm ltiew ltucqib, 20 ielq un cqiv. “Uwmizbcewm. I’tt letlateci cqi evuawc un vuwih bu xtiebi feoc e vuviwc. Uvv, nuz ett un cqi feobc xulsic 200 tasb, zews 1 xucouw 600 tasb, zews 1 vewe xucouw 800 tasb, 1000 tasb, ltiew ltucqib 200 tasb, bu cqi cucet ob 2600 tasb.” “Su, cqob ob cqi xehviwc. Edizhuwi, cesi huaz ufw bqezi, cesi 5 un ielq ociv.” Mosu modomi ett un ocivb owcu nuaz focq 5 ocivb ielq xezc ewm podi cqiv cu Yaawe, Atobe ewm Sqathw. Tqih xac cqi ociv cu cqioz ufw kep ewm iyaoxxim oc. Miewfqoti Mosu xac qiz ocivb owcu biet lezm ewm xac cqi biet lezm owcu cqi kep. “Yubq! Wocq cqob uaz xzixezecouw ob nowobqim. Lic’b pu quvi.” “Tqews hua dizh valq. Wi fott ki feocowp nuz huaz zicazw.” Fuaz un cqiv tinc cqi piwizet bcuzi ewm qiemim cu oww. “Witluvi kels Mosus-bew, Yaawe-bew, Atobe-bqew, Sqathw-bew. Wqec fott hua mu? Azi hua puowp cu  cesi viet nozbc?” “Wi’tt cesi viet nozbc. Anciz xaccowp uaz tappepi, fi fott pu.” Fuaz un cqiv zicazw cu cqi zuuv, zivudi cqioz tappepi ewm iyaoxviwc, lqewpim owcu cawol ewm bquzc xewcb, cqih fiwc cu mowowp qett fqolq eccelqim kibomi cqi oww. Ab etfehb, fqiwidiz cqi muuz uxiwim, cqi bvitt un etluqut mzoncim ezuawm. “Rietth, uwth cqob xteli’b bvitt I lew’c pic abim focq.” Fuaz un cqiv lqubi biec wiez cqi fowmuf fqolq  qedi topqciz etluqut bvitt, ewm cqiw uzmiz viwa. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

One thought on “The Adventure of Miko 43 – Preparation Finished at General Store

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.