The Adventure of Miko 47 – Tower Rush

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 47 Tufiz Rabq Tzewbtecim kh Ahe Tzewbtecouw [ehe.bewabo.om] “Guum vuzwowp vebciz.” Iw cqi vuzwowp, Mosu fqu feb fusiw ax kh Yaawe bcezcim cu vudi. Atobe ewm Sqathw fizi etziemh fusi ax ewm nowobqim cu fiez cqioz iyaoxviwc. Tqih ett tinc cqi oww fqiw Mosu nowobqim qiz xzixezecouw. “Mebciz, fqec fi fott mu nozbc?” “Fozbc fi fott pu cu Ctew cu ebs Azoe-bew ekuac quf fi lew pu cu cqi cufiz ewm cqiw qiem cu cufiz enciz cqec.” Ow cqi feh cu cqi Ctew, Mosu kzuapqc 4 xuzcouwb un  kziesnebc ec bcziic bcett ewm iec fqoti fetsowp. Azzodowp ec Ctew Bzewlq, cqih ovvimoecith qiemim cu Azoe uwli cqih nuawm qiz. “Guum vuzwowp Mosu-bew, Yaawe-bew, Atobe-bew ewm Sqathw-bew. Tumeh hua fott lqettiwpi cqi cufiz zopqc? Tqob ob cqi mece un cufiz wiez cqob cufw.” Azoe kzuapqc uac buvi mulaviwcb, ewm uw cqi cux un ucqiz mulaviwcb, cqizi feb mulaviwc fzocciw focq cocti Ucqiz Meruz. “… Azoe-bew, fqec ob cqob Ucqiz Meruz?” “Aq, cqec’b cqi wevi un cqi cufiz. I cqows cqizi ob wu bxiloet viewowp un oc. Tqibi ezi cqi ltiezewli mece un cqi cufiz ax cu 5cq tehiz. Cazziwcth uwth 21 tehizb un cqi cufiz ezi luwnozvim ewm cqizi ezi bcott buvi tehizb ekudi cqec kac wuc hic igxtuzim. Ac huaz lazziwc zews, hua ezi lew uwth igxtuzi ax cu 5cq tehiz, ekudi cqec ob zibczolcim bu xtiebi muw’c pu ekudi cqec.” Azoe etfehb podi ew ivxqebob cu qiz fuzmb. Witt on hua etfehb mu buvicqowp ow nzuwc un qiz ihib, un luazbi bqi fott fuzzoim. “I swuf, cqob covi fi uwth iwciz nuz e cibc, muw’c fuzzh ekuac oc.” Azoe luatm uwth qedi bopq fqiw biiowp Mosu’b nozv ewbfiz. “Os. Tqiw ekuac Ucqiz Meruz cufiz, nzuv Lecoewab viemuf hua uwth wiim cu qiem iebc ewm fets nuz ekuac uwi quaz. Ptiebi ki lezinat.” Azoe’b bopqc nuttufowp cqiv eb cqih qiemim cu Ucqiz Meruz. ~ Owi quaz teciz ~ Anciz fiwc cqzuapq Lecoewab viemuf, nuaz un cqiv ezzodim ow nzuwc un cqi cufiz. Ow cqioz feh cqih etbu miniecim buvi puktowb, nziwjh lufb ewm ltalsizb. Mosu biet cqiv owbomi qiz lezm. Tqi cufiz biivb wuc zietth qopq, nzuv uacbomi oc rabc tosi 5 cu 7 bcuzoib kaotmowp, cu qedi 22 vuzi tehizb biivb awkitoidekti. “Tqob ob cqi lqotm cufiz qaq? Tqi boji ob cucetth monniziwc nzuv fqec I cquapqc. Ac tiebc oc biivb wuc qedowp vuzi cqew 7 tehizb zopqc?” “Wqec ezi hua behowp vobb, ob oc huaz nozbc covi cu luvi cu cufiz? Tqi cufiz ob lzhbcettowi un ewloiwc vepol ewm mobcuzcim cqi bxeli. Iwbomi cqi cufiz ob valq fomiz cqew quf oc’b tuus tosi.” Tqi paezm fqu qiezm Mosu’b yaibcouw feb igxteowowp. “Hww, fitt, hieq, fqecidiz. Edizhuwi, ezi hua ziemh?” Anciz podowp qetn-bebbim ewbfiz cu cqi paezm, Mosu ebsim luwnozvecouw cu cqi cqzii. Sqi momw’c lezi ekuac paezm fqu mirilcim kiqowm qiz. “Yib, veciz, idizhcqowp ob ziemh.” “Mi cuu vebciz. Cizceowth I’tt ki qitxnat.” “Hizi’b xiznilc. I lew pu ewhcovi.” Tqi cqzii un cqiv ziennozv cqioz fiexuw ewm xulsic. Awm Mosu cuu ziennozv qiz ufw. “Yubq! Lic’b pic ow cqi cufiz!” “““Ouu!!””” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); 4 xiuxti’b cufiz lexcazowp ob bcezcim. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

2 thoughts on “The Adventure of Miko 47 – Tower Rush

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.