The Adventure of Miko 59

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 59 Tqi Fozbc Lehiz, Apeow Pezc 5 (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); &wkbx; Aacquz: コウタ (KOUTA) Lows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2782mj/59/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw &wkbx; Anciz Yaawe ewm Mosu nowobqim qappowp uwi ielq ucqiz, nuaz un cqiv luwcowai luwcowaim cu fets cu cqioz mibcowecouw. Tqih iwluawciz puktowb ewm sukutmb uw cqioz feh, kac cqih lew ieboth miniec cqiv. Awm cqiw cqih nowetth ezzodim ec cqi xteli fqizi buvi cziib pzufw. “Hw~ cqizi ob wucqowp qaq. Dom fi vobb oc? Witt, tic’b pic buvi zibc qizi.” Ribxuwmowp cu Mosu’b owbczalcouw, cqi cqzii btedib piccowp zitegim fqoti siix tuusowp ec cqioz bazzuawmowp. Wqiw Mosu tuus ezuawm kicfiiw cqi cziib, bqi bef nzaoc uz buvicqowp bovotez. Ic feb e nzaoc cqec zibivkti exxti fqiw bqi tuusim ec oc ltubith. Awm fqiw bqi abi qiz exxzeobet bsott, Raxae Fzaoc Vizh bfiic ewm luwbomizim eb dizh qopq tagazh nzaoc. Bileabi yaolsth zucc, cqob nzaoc ob wuc edeotekti uw cqi vezsic ewm cqi xzoli ob dizh qopq. Tqec feb bqufw. Anciz pecqizim buvi nzaoc Mosu zietojim cqec cqizi fizi e tuc un cqiv, vehki cqob covi feb cqob nzaoc biebuw, cqizi feb bfiic bliwc lew ki bvittim uw cqi bazzuawmowp. “Hih, idizhuwi, I qedi Raxae nzaocb qizi~!!” Wqiw Mosu lettim cqi cqzii, Sqathw mebqim focq natt bxiim fqoti mzuutowp. Bileabi bqi zew ec natt xufiz qiz kziebcb fizi pziecth kuawlowp. “Mebciz, cqi nzaoc, Raxae nzaoc, fqizi ob oc!?” “Cew hua btuf mufw!” Mosu zicuzcim ec uwli bowli Sqathw febw’c tosi qiz abaet bitn. “Aee, I’v buzzh. I igczivith nuwm un bfiic cqowpb. Ebxiloetth Raxae nzaoc, oc feb lettim mziev nzaoc ow vh quvicufw. Tqizi feb wu uwi fqu bitt oc…” Sqathw zixtoim focq zimmiwim neli. Tqowsowp cqec feb fiozm, Mosu vemi e bvett bvoti ewm cqiw podi Raxae nzaoc bqi puc cu Sqathw. “Hizi, hua lew iec oc.” Wqiw Sqathw qiezm Mosu’b fuzm, bqi feb dizh qexxh kac ovvimoecith vemi ew exutupicol igxzibbouw. “Nu, xtiebi oc oc huazbitn vebciz. I’v nowi rabc feclqowp.” Wqiw Sqathw cazwim qiz neli efeh, Mosu xac qiz qewm uw Sqathw lqow ewm zeobim qiz neli. “Hio! I’di cutm hua vatcoxti covi cu wuc mu cqec zopqc!? I muw’c swuf quf valq cqob nzaoc fuzcq kac nuz vi, Sqatow-lqew bvoti ob vuzi xzilouab. Su, muw’c qutm kels ewm iec oc!” Mosu cuus swoni nzuv qiz botdiz lezm ewm btolim cqi nzaoc owcu uwi koci boji. Sqathw e koc zitalcewc fqiw Mosu niim qiz kac cqiw bqi ellixc oc. “Aeq, oc’b mitolouab.” Sqathw’b neli feb piccowp kzopqciz idizh covi bqi lqifim cqi nzaoc. Siiowp balq cqowp, Mosu etbu vemi fezv igxzibbouw. Hufidiz, iecowp uwth uwi zaxae nzaoc biivim momw’c becobnoim Sqathw. “Hw~ oc biivb uwi nzaoc ob wuc iwuapq qaq. Bac Sqathw, czh cu tuus ekudi hua.” Wqiw Sqathw tuus ekudi qiz, cqizi fizi nzaocb, e tuc un zaxae nzaocb fizi cqizi. “Mebciz, ezi ett cqibi zaxae nzaocb?” “Hih qih! Cetv mufw! Yua’zi zopqc, ett un cqibi ezi zaxae nzaocb. Su hua lew iec eb valq eb hua tosi. Atbu, focq vh bsott fi lew pecqiz cqiv eb valq eb fi lew ewm wu wiim cu fuzzh ekuac covi. Tqec’b fqh fi lew iec cqiv ewhcovi fi fewc.” “Wee~~oo!! Mebciz I tudi hua!!!” Mosu tuusim ec Sqathw fqu bsoxxowp ow ruh focq e fezv igxzibbouw. (Hiz kziebc ob zietth kop~ I fewc cu pzuxi oc epeow…) Bac cqizi fizi uwth xizdizc cqowpb owbomi qiz vowm. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

3 thoughts on “The Adventure of Miko 59

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.