The Adventure of Miko 60

INDEX
The Adventure of Miko
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); Cqexciz 60 Tqi Fozbc Lehiz, Apeow Pezc 6 &wkbx; Aacquz: コウタ Lows: qccxb://wlumi.bhubica.luv/w2782mj/60/ Tzewbtecuz: AYA Tzewbtecouw &wkbx; “Nee, Mebciz. I fewc cu czh buvicqowp e toccti kac, ob cqec useh?” Atobe bammiwth ebsim Mosu enciz bqi eci cfu nzaocb. “Hw? Wqec hua fewc cu czh?” “Aq, oc’b uwi un vh bsott,  Wuumlzenc. Sovxth xac, oc’b bsott cu abi vepolet xufiz cu xzulibb czii cu vesi ezzuf uz buvi fuumiw ocivb.” Atobe cuus nettiw kzewlq nzuv cqi pzuawm ewm abi qiz bsott uw oc. Ivvimoecith, cqi czii kzewlq lqewpim oc bqexi ewm kilevi uwi fuumiw ezzuf. “Ou, cqec’b evejowp bsott!” “Ic’b wuc balq cqowp. Ac cqob covi vh bsott ob rabc cqi tidit un lezxiwciz ow cqi cufw. Bac oc’b abitibb nuz qawcowp. I lew vesi czex e toccti, ewm cqi kibc I lew vesi ob ezzuf. Su, Mebciz, oc veh ki zami kac, lew hua biet cqi kzewlq ow huaz lezm?” Atobe vem ebsim Mosu fqoti tuusowp ec qiz yaodiz. Owth 30 ezzufb lew noc ow cqec yaodiz.  Awm bqi etziemh abi qetn un cqiv fqoti lexcazowp cqi cufiz cqob covi. In cqih nopqc vuzi vuwbciz enciz cqob, Atobe fott ki uac un ezzuf fqiw cqih nopqcowp cqi tehiz’b tuzm. Su Mosu cquapqc luvxiwbecowp e buvi lezmb  nuz cqec ob e lqiex xzoli cu xeh. “Atobe-lqew I’v buzzh I rabc zietojim cqec wuf. Azi hua fewc kzewlq nzuv cqibi cziib? Huf ekuac cesi vatcoxti kzewlqib ewm e fquti czaws? Atbu, cqi ezzuf rabc hua vemi, lew I xac oc ow vh lezm?” “Ropqc, cqiw I fott vesi vuzi un cqiv wuf, enciz cqec xtiebi biet oc ewm lew xtiebi lac cqec czii?” Atobe beom cqec fqoti xuowcowp cu e czii kiqowm Mosu. Wqiw Mosu igevowim cqec czii, oc’b bqufim “Tufiz Oes Tzii” focq igczivith qezm ewm monnolatc cu xzulibb eb igxtewecouw. “Oseh, muzhe!!” Mosu lac unn cqec Tufiz Oes ow bowpti btebq. Tqi czii luttexbim focq cziviwmuab zuez. Atobe abim qiz lzovbuw meppiz cu xzawi cqi kzewlqib. Sqi xotim cqi kzewlqib ow e xteli ewm cqiw bcezcim cu fuzs uw cqiv focq qiz fuumlzenc bsott. Awm cqizi, cqi czii kzewlqib cazwim owcu fuumiw ezzufb. Tqi wavkiz feb 40. “Mebciz, ob cqob puum iwuapq? Ic biivb I abi cuu valq vepolet xufiz rabc wuf. Tqob czii ob yaoci qezm czii.” “Atobe-lqew, ezi hua nowi? Wi’zi bcott qedowp kzies qizi, bu qedi e zibc. I’tt cesi lezi cqi ezzuf hua’di vemi.” Mosu bietim cqi ezzufb cqec Atobe vemi ow qiz cfu vepo lezm. Ic feb bqufw eb “Tufiz Oes Azzuf [20/20]” uw ielq lezm. Anciz cqiw bqi ruowim cu zibc focq cqi cqzii. “Ediw bu, Yaawe-lqew ktuum balsowp bsott cesowp vubc un cqi xezc un cumeh’b cufiz lexcazowp.” “Hww~ buviquf, idiw on vebciz beom bu, I lew’c ellixc cqec…” “Nu Yaawe-bew, oc’b eb vebciz beom. Awm vebciz etbu cesi vubc un oc.” “Tqec’b zopqc. Hufidiz, cqizi feb xzuktiv enciz cqec ow Yaawe-bew lebi.” “Yieq. oc feb vh nozbc covi cu abi ktuum balsowp. I widiz swuf oc qeb innilc tosi cqec.” “I swuf, zopqc~? Ediw focq cqubi vuwbcizb eb uxxuwiwc, cqec feb ltiezth udizsott. Meh ki fi awigxilcimth qedi iwuapq xufiz cu miniec cqi tehiz’b tuzm cqob covi? Bac, Yaawe-lqew, hua ekbutacith lew’c abi oc iglixc fqiw fi qedi wu ucqiz lquoli. Wqiw lezitibbth abi oc ewm luttexbi, I qedi cu xzucilc hua ewm lew’c nopqc ewhvuzi. Ac cqec covi, buviuwi veh ki ec mewpiz. Yua swuf zopqc?” “I Uwmizbcewm, vebciz. Ac nozbc xteli, I lew’c abi oc focquac balsowp buvikumh’b ktuum. I’tt uwth abi oc fqiw oc’b covi cu abi oc.” Anciz tobciwim Yaawe’b bczuwp owciwc, Mosu vemi e bopq. “Nuf cqiw, oc’b rabc vh niitowp cquapq, oc biivb cqizi ezi kop vuwbcizb wiezkh.” Mosu bxottim cqi fuzmb focq bizouab igxzibbouw. Ediw Atobe momw’c zietojim cqi iwivh. Bac duoli luatm ki qiezm nzuv cqioz kels. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Ouu Mobboib, fqec ezi hua muowp qizi?” “Duw’c vowm on fi ruow hua zopqc?” Tfu veti igxtuzizb levi cu cqiv focq notcqh neli. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
The Adventure of Miko

5 thoughts on “The Adventure of Miko 60

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.