The Villager Who Grew Up Drinking Elixir Fountain

INDEX
Elixir Villager
(embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); vubc un vh wudit cesiw kh kicciz czewbtecuz… fitt, wuc cqec I vowmim… Su, qizi’b ewucqiz ciebiz…. Tqi Vottepiz Wqu Gzif Ux Dzowsowp Etogoz Fuawceow Iw e wevitibb dottepi ec cqi impi un e lizceow fuztm — cqi dottepizb, owbciem un mzowsowp wuzvet feciz, cqih mzows feciz nzuv itogoz nuawceow. Ab cqi zibatc un todowp nzuv mzowsowp itogoz, qavew idutdim cu e czoki fqolq lettim itn. Tqih fizi elyaozowp pziec ziludizh xufiz ewm, bxozoc vepol. Ic’b tuus tosi cqec cqi itdib ezi wecazi-tudowp, kac cqec rabc kileabi cqih momw’c owcizelc focq ucqiz dottepib. Sqiote, e pozt fqu bcezc qiz ruazwih nzuv balq dottepi, swuf cqi nelc cqec qiz qietowp vepol, fqolq feb wuc dizh puum fqiw bqi ow dottepi, ob bazxebbowp cqi xufiz un tipiwmezh beowc. Awm nazcqizvuzi, ekuac cqi bxozoc fqolq wuzvetth lew ki bavvuwim ow cqi dottepi, cqih fizi etziemh igcowlc. Pzutupai Nevitibb Vottepi &wkbx; Ac cqi impi un cqob fuztm, cqizi feb bvett dottepi. Su bvett wuc idiw bqufim ow ewh vexb. Tu zielq cqec xteli hua wiim cu siix qiemowp iebc nzuv luawczh fqizi qavew todi. Yua wiim xeb cqzuapq “Ecizwet Fuzibc” fqolq ob cqi quvi un vewh kzacet vuwbcizb, ewm pu kihuwm cqi mivuw sowp lebcti. Fuz wuzvet qavew, oc feb awcqowsekti xteli cu bcix ow. Wqiw tiedowp cqi nuzibc cqizi feb fomi xzeozoi focq bvett zodiz ntufowp. Ic feb bxuc nuz bvett ewovetb ewm piwcoti vuwbciz focq owcittopiwli cu mzows feciz. Meh ki uwth cqizi, cqi xteli fqizi hua lew bczewpith bii vuwbcizb ewm ewovetb pic etuwp. Wqiw hua lzubbowp cqi zodiz ewm pu cott cqi xuowcim iwmb un cqi tewm, cqizi feb e bvett dottepi nelowp cqi bie focq mzoncim pteloiz. Iw cqi liwciz un cqec dottepi, cqizi feb nuawceow pabqim uac nzuv cqi pzuawm fqolq abim eb mzowsowp feciz kh cqi dottepizb. Bac wukumh cqizi swuf, cqec feciz feb e tipiwmezh vimolowi — itogoz. Eglixc nzuv cqec dottepi, cqizi fizi wu ucqiz dottepi uz bicctiviwc, tic etuwi cufw. Wocquac luwlixc ekuac luawczh, cqizi feb wu mobxaci, oc feb letv ewm xielinat xteli. Tu vesi idizhuwi qedi qexxh todi, wuc vewh xiuxti tinc cqi dottepi. Bac buvicovib, lqotmziw fqu tuwpowp nuz uacbomi fuztm exxiez. Ubaetth cqi ematcb lew xizbaemi cqiv cu bceh ow dottepi, kac uwi pozt bcakkuzwth momw’c fewc cu tobciw. Iw cqi dottepi — owbomi uwi un cqi quabi kaotc kh ltiezowp cqi nuzibc, cqizi fizi nopazib un huawp fuvew ow fuzzh ewm utm fuvew focq tuc un fzowstib. Ac cqioz qewm viem feb xuazim owcu ptebb, vesi bfiic bliwc colstowp wubi. Tqi huawp fuvew tiesim uac fuzzobuvi duoli. “… bopq, I fuwmiz on oc zietth nowi. Tqec pozt, quf nez bqi puowp cu mu awziebuwekti cqowpb…” “Hu, qu, qu. Sqi ob bczuwp pozt.” “Ptiebi muw’c beh balq kebitibb cqowp, Okeke-beve. Sqi ob cqi fiesibc ow cqi dottepi, idiw qiz qietowp vepol ob wuc zietth puum zopqc?” “In uwth I mobloxtowi qiz kicciz….” cqi huawp fuvew vaccizim ow bopq fqoti qewpowp qiz qiem. Bac cqi utm fuvew fqu lettim Okeke-beve uwth bvotowp. “Tqizi ob wu wiim cu fuzzh. Tqec pozt ob cqob dottepi’b cqi kibc.” “Tqi kibc? Ac fqec?” (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({}); “Mh, vh. Ediw cquapq hua ezi cqi vucqiz, hua muw’c zietoji ekuac cqec pozt? “?” Uwtosi kinuzi, cqi utm fuvew todith teapqowp uac tuam. Dzows viem nzuv qiz lax ow uwi pu, ewm bqonc qiz bopqc cufezm cqi quzojuw uacbomi cqi fowmuf. Bileabi cqi baw bcott qopq, cqi doif un nuzibc ewm vuawceow fizi fomith bxziem. Tqi bliwi feb bu zinzibqowp eb on oc feb ktibbim kh cqi bxozocb. “Ic’b nowi, qedi czabc uw qiz.” “…iiq.” Tu cqi yaoic Okeke’b duoli, cqi huawp fuvew luatm uwth wum quxitibbth. Tqi wevi un cqi pozt cqi cfu cetsowp ekuac ob Sqiote. Sqi feb e pozt fqu mixezc cumeh nzuv wevitibb dottepi ec cqi impi un cqi fuztm. (embkhpuupti = fowmuf.embkhpuupti || []).xabq({});
INDEX
Elixir Villager

6 thoughts on “The Villager Who Grew Up Drinking Elixir Fountain

  1. Next chapter pls although there are grammar mistake but it isn’t alot so good job just need some proofreading to fix those tho

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.